Agnieszka Berlińska

dziennikarka

Teatrolożką i dziennikarką, do niedawna związana z Fundacją Ja Wisła, w latach 1999–2003 sekretarzem literackim Teatru Narodowego w Warszawie, pracowałam m.in. w miesięczniku „City Magazine” i tygodniku „Ozon”.