Wojciech Burek

autor specjalizujący się w tematyce praw kobiet

Polski prawnik, doktor nauk prawnych specjalizujący się w prawach człowieka, prawie antydyskryminacyjnym, prawie migracyjnym oraz prawie dyplomatycznym i konsularnym. Pracuje jako adiunkt w Instytucie Studiów Europejskich Uniwersytetu Jagiellońskiego. Redaktor naczelny czasopisma prawniczego “Problemy Współczesnego Prawa Międzynarodowego, Europejskiego i Porównawczego”, laureat Nagrody im. Stanisława Kutrzeby w zakresie ochrony praw człowieka w Europie. W latach 2021-2023 stypendysta Fundacji im. A. von Humboldta w Centrum Praw Człowieka Uniwersytetu w Poczdamie.

Doktor nauk prawnych specjalizujący się w prawach człowieka, prawie antydyskryminacyjnym, prawie migracyjnym oraz prawie dyplomatycznym i konsularnym