Milena Marchewka

Kim jestem?

Z wykształcenia dietetyk kliniczny. Studia w tym obszarze nauczyły ją patrzeć zawsze krytycznym okiem na dostępne źródła wiedzy (także na wyniki badań naukowych). Za swoją misję jako autorki artykułów uważa ułatwianie ludziom dostępu do medycznych informacji opartych na silnych dowodach.

Prywatnie od lat miłośniczka jogi i książek (prawie) każdego gatunku. Na turystycznej mapie świata jej wzrok najczęściej przyciągają miejsca na północ od Polski. Ze stereotypowym mieszkańcem krajów nordyckich łączy ją uwielbienie spędzania czasu w otoczeniu natury (bez względu na pogodę) i uzależnienie od kawy.

Publikacje

Rak brodawki Vatera – przyczyny, objawy, leczenie

Zarostowe zapalenie oskrzelików – przyczyny i leczenie

Krwawienie z przewodu pokarmowego – przyczyny i leczenie

Olbrzymiokomórkowe zapalenie tętnic – objawy i leczenie

Choroba Takayasu – przyczyny, objawy, diagnoza i leczenie

Neurony lustrzane – rola w funkcjonowaniu społecznym

Płat skroniowy mózgu – budowa, funkcje, skutki uszkodzeń

Układ limbiczny mózgu – budowa, funkcje, zaburzenia

Trąbka Eustachiusza – funkcje, zapalenie i niedrożność

Hipokamp – budowa, funkcje, uszkodzenie, regeneracja

Płat ciemieniowy mózgu – budowa, funkcje, uszkodzenia

Płat potyliczny mózgu – budowa, funkcje, uszkodzenia