Ewa Ślarzyńska

Pedagog specjalny, terapeuta pedagogiczny

Ma 15-letnie doświadczenie w pracy z dziećmi: z niepełnosprawnością intelektualną, specyficznymi trudnościami w uczeniu się. Doświadczenie zawodowe zdobywała pracując w szkole podstawowej i poradni psychologiczno – pedagogicznej. W trakcie ostatnich lat uczestniczyła w licznych szkoleniach i kursach związanych diagnozą i terapią dzieci ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się. Pracuje z dziećmi i młodzieżą. Prowadzi diagnozę i terapię specyficznych trudności w uczeniu się (dysleksja, dysortografia, dysgrafia).

Wygląda na to, że niczego tu nie ma. Spróbuj użyć wyszukiwarki: