Milena Dzienisiewicz

psychoonkolog

Psycholog – psychoonkolog. W pracy specjalizuje się w pomocy dorosłym osobom chorym onkologicznie, a także ich bliskim.

Na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w 2008 uzyskała tytuł magistra psychologii w 2008 roku. Następnie ukończyła studia podyplomowe na kierunku psychoonkologii w Szkole Wyższej Psychologii Społecznej w Warszawie. Jest certyfikowanym terapeutą terapii simontonowskiej, jest też w trakcie szkolenia w zakresie psychoterapii poznawczo – behawioralnej. Jest również członkiem Polskiego Towarzystwa Psychoonkologicznego oraz Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Poznawczej i Behawioralnej.

„Psychoonkologią zajęłam się przede wszystkim dlatego, że doskonale rozumiem jak trudne potrafi być mierzenie się z nowotworem. Wiem też, jak istotne jest wsparcie w trakcie leczenia. Sama doświadczyłam choroby nowotworowej, a przez kilkanaście lat towarzyszyłam mojej Mamie w procesie leczenia onkologicznego”.

Pracuje w Europejskim Centrum Zdrowia w Otwocku, prowadzi prywatną praktykę, także współpracuje z Fundacją Onkologiczną Nadzieja, Fundacją Psychoonkologii i Promocji Zdrowia Ogród Nadziei. Angażuje się też w projekty realizowane przez Ogólnopolską Organizację Kwiat Kobiecości.