lek. Łukasz Januszkiewicz

lekarz, autor publikacji

Absolwentem II Wydziału Lekarskiego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego.

Odbywam specjalizację z chorób wewnętrznych w I Katedrze i Klinice Kardiologii WUM w Warszawie.

Moje zainteresowania medyczne skupiają się głównie na elektroterapii i niewydolności serca.