Kamila Raczyńska-Chomyn

doula, edukatorka seksualna

Z wykształcenia jest pedagożką resocjalizacyjną.
Na studiach rozpoczęła wolontariat w Grupie Edukatorów Seksualnych Ponto. Ukończyła także Szkołę Warsztatu i Treningu Psychologicznego INTRA, a następnie podyplomowe Wychowanie Seksualne na Uniwersytecie Warszawskim.
Pracowała jako pedagożka i nauczycielka wychowania do życia w rodzinie w szkołach gimnazjalnych oraz ponadgimnazjalnych, prowadziła szkolenia i warsztaty dla dzieci, młodzieży, kadry pedagogicznej oraz rodziców w całej Polsce a także ćwiczenia z przedmiotów pedagogika i dydaktyka na studiach podyplomowych UW. Pracowała też warszawskim love store, telefonie zaufania dla dzieci i młodzieży, w feministycznych organizacjach pozarządowych i wielu innych ngo.
Ukończyła kursy i szkolenia dotyczące kobiecej miednicy (m.in. BeBo Trening Mięśni Dna Miednicy – metoda rekomendowana przez Polskie Towarzystwo Uroginekologiczne), jest certyfikowaną instruktorką treningu mięśni dna miednicy oraz doulą (towarzyszką porodów).
Pracuje w gabinecie osteopatii uroginekologicznej Renort – Słuchając Ciała w Warszawie.
Prowadzi fanpage Dobre Ciało oraz Pani Miesiączka (ten drugi wraz z dziennikarką Barbarą Pietruszczak).