Przejdź do treści

Opieka na dziecko 2024 – na jaką pomoc mogą liczyć rodzice

Opieka na dziecko 2024 - na jaką pomoc mogą liczyć rodzice; na zdjęciu mała dziewczynka przytulająca się do mamy- Hello Zdrowie
Opieka na dziecko 2024 - na jaką pomoc mogą liczyć rodzice Adobe Stock
Podoba Ci
się ten artykuł?
Podoba Ci
się ten artykuł?

Każdy pracownik ma prawo do płatnej opieki nad dzieckiem przysługującej mu w sytuacjach losowych. Może to być opieka na chore dziecko, mamy też prawo do 2 dni opieki na zdrowe dziecko. Jak starać się o opiekę na dziecko, co nam przysługuje, kiedy wychowujemy dziecko niepełnosprawne? Oto krótki przegląd najważniejszych informacji o opiece na dziecko  w 2024 roku.

Opieka na chore dziecko od lekarza

Do zwolnienia na chore dziecko uprawniony jest każdy pracownik mający dzieci – własne, adoptowane, przyjęte na wychowanie  a także wychowujący dziecko małżonka. Długość wolnego zależy jednak od wieku dziecka i dotyczy roku kalendarzowego.

WIEK DZIECKA PRAWO DO ZASIŁKU
Do 14 lat 60 dni
Powyżej 14 lat 14 dni
Dzieci niepełnosprawne powyżej 14 lat 30 dni

 

Co ważne, zasiłek opiekuńczy przysługuje łącznie na wszystkie dzieci w rodzinie a także na opiekę nad innymi członkami rodziny.

Kto jest uprawniony do opieki nad chorym dzieckiem

Zasiłek opiekuńczy wypłacany jest na podstawie ustawy o świadczeniach pieniężnych z tytułu choroby i macierzyństwa. Świadczenie przysługuje osobie ubezpieczonej i w sytuacji, kiedy w domu nie ma innej osoby, która może sprawować opiekę nad chorym dzieckiem. W rodzinie prawo do opieki przysługuje tylko jednemu opiekunowi, wyjątkiem jest sytuacja, kiedy jedno dziecko choruje w domu a drugie w szpitalu. Wówczas prawo do zasiłku mają obydwoje rodzice. Limit 60 dni zwolnienia lekarskiego na dziecko w wieku do 8 lat przysługuje także w sytuacji, kiedy z jakichś powodów placówka edukacyjna do której uczęszcza dziecko została nieoczekiwanie zamknięta; choruje osoba opiekująca się dzieckiem w domu, opiekun dziecka trafia do szpitala.

Zasiłek – kiedy masz prawo do świadczenia pieniężnego od państwa, na zdjęciu kobieta trzymająca na rękach chłopca z plecakiem na plecach- Hello Zdrowie

Opieka na dziecko 2024 – ile płatne

Aby móc otrzymać zwolnienie lekarskie na dziecko trzeba być płatnikiem składki na ubezpieczenie chorobowe. Zasiłek opiekuńczy wynosi 80% wynagrodzenia. Na wniosek pracodawcy wypłaca go Zakład Ubezpieczeń Społecznych.

Jakie dokumenty do opieki na chore dziecko

Podstawą przyznania opieki na chore dziecko jest zwolnienie wystawione przez lekarza bądź placówkę leczniczą drogą elektroniczną. e-ZLA lub L4, jak zwykle je nazywamy, automatycznie trafia do lekarza i do ZUS. Dokument nie jest drukowany.

Opieka na dziecko ponad 60 dni – jakie prawa ma pracownik

Zasiłek opiekuńczy na chore dziecko przysługuje przez 60 dni w roku kalendarzowym. Jeśli zachodzi konieczność dalszej opieki, a dziecko nie ma więcej niż 5 lat, pracownik może korzystać z przysługującego mu urlopu wychowawczego w maksymalnym wymiarze 36 miesięcy, urlopu bezpłatnego lub urlopu wypoczynkowego.

Opieka na zdrowe dziecko na wniosek pracownika

Prawo do opieki na zdrowe dziecko przysługuje rodzicom dzieci do 14. roku życia. Choć na zdrowe dziecko przysługuje nam tylko dwa dni wolnego (16 godzin), jest to czas w pełni płatny a składając wniosek nie musimy tłumaczyć, dlaczego wolne jest nam potrzebne. Warto też pamiętać, że zwolnienie na opiekę nad dzieckiem zdrowym przysługuje w danym roku kalendarzowym, zatem jeśli nie wykorzystamy go do końca grudnia, przepadnie a od nowego roku mamy kolejne dwa dni w zapasie.

Kto jest uprawniony do opieki nad zdrowym dzieckiem

Dwa dni wolne na opiekę nad dzieckiem są płatne 100% a ich wykorzystanie musi być poprzedzone złożeniem wniosku w formie papierowej lub elektronicznej. Powinniśmy to zrobić najpóźniej na dzień przed planowanym wolnym. Art. 188 Kodeksu pracy pracownikowi przysługują dwa dni opieki bez względu na liczbę dzieci. Pracodawca zazwyczaj przychyla się do wniosku pracownika, ma jednak możliwość zaproponowania wolnego w innym terminie, jeśli obowiązki w firmie tego wymagają.

Prawo nie wskazuje, które z rodziców może skorzystać z dni opieki. Może skorzystać z tego prawa jedno z rodziców lub oboje mogą wystąpić o 1 wolny dzień. Nie ma znaczenia, czy rodzice dziecka zawarli związek małżeński czy są w separacji. Na prawo do opieki na dziecko zdrowie nie ma także wpływu staż pracy. Opieka na dziecko przysługuje także osobie zatrudnionej w niepełnym wymiarze godzin. Jeśli ktoś pracuje na 1/2 etatu – ma prawo do jednego dnia opieki (8 godzin).

Opieka na zdrowe dziecko a urlop opiekuńczy

Opieka na zdrowe dziecko to nie to samo, co pięciodniowy urlop opiekuńczy, obowiązujący od 2023 roku rodzaj urlopu bezpłatnego, jaki przyniosła  nowelizacja Kodeksu pracy, a który można wykorzystać nie tylko do opieki nad dzieckiem, ale także każdej innej osoby z bliskiego otoczenia. W tym przypadku konieczne jest też udowodnienie, że urlop jest spowodowany czyjąś chorobą.

 

Bibliografia:

  1. www.gov.pl/web/gov/uzyskaj-zasilek-opiekunczy-na-opieke-nad-chorym-dzieckiem [dostęp: 26.02.2024 r.
  2. www.kadry.infor.pl/kodeks-pracy/pracownik-rodzic/6411116,2-dni-opieki-na-dziecko-2024.html [dostęp: 26.02.2024 r.].
  3. Ustawa z dnia 25 czerwca 1999 roku o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa, Dz. U. 1999 nr 60 poz. 636.

 

Podoba Ci się ten artykuł?

Powiązane tematy: