Aborcja

W Polsce aborcja jest nielegalna. Za bezpodstawne przerwanie ciąży grozi kara nawet do 10 lat pozbawienia wolności. Zabieg jest możliwy tylko w określonych przypadkach.

Legalna aborcja jest możliwa w innych krajach europejskich, ale nie we wszystkich. Restrykcje dotyczące przerwania ciąży obowiązują w Irlandii Północnej, na Cyprze, w Finlandii i Holandii. W Szkocji, Anglii i Walii zabieg można wykonać do 24. tygodnia ciąży, zaś na Malcie prawo zakazuje jej przerwania nawet w sytuacji zagrożenia życia kobiety. Gdzie karane, a gdzie dozwolone jest usunięcie ciąży?

Co to jest aborcja?

Aborcja to zamierzone przerwanie ciąży w wyniku ingerencji czynników zewnętrznych. Podczas zabiegu dochodzi do śmierci zarodka lub płodu. Zabieg przeprowadza się w warunkach szpitalnych. O sposobie przerwania ciąży decyduje lekarz na podstawie wyników badań kobiety, jej stanu ogólnego i zależnie od tygodnia ciąży.

Jak wygląda aborcja?

Przebieg zabiegu uwarunkowany jest wiekiem ciąży. Przeprowadzana jest:

  • aborcja farmakologiczna – przerwanie ciąży poprzez podanie środków poronnych jest możliwe tylko do 9. tygodnia ciąży. Leki podaje się w dwóch dawkach. Ich działanie powoduje czynność skurczową macicy, czego skutkiem jest poronienie;
  • aborcja operacyjna – przeprowadza się ją do 24. tygodnia ciąży, choć w wyjątkowych sytuacjach także na późniejszym jej etapie. Zabieg polega na mechanicznym zniszczeniu płodu we wnętrzu macicy lub wywołaniu przedwczesnego porodu;
  • aborcja eugeniczna – jest to terminacja ciąży z powodu nieuleczalnych wad płodu, gdy nie ma ono szans na przeżycie po urodzeniu.

W krajach, w których aborcja jest regulowana prawnie, zgodę na zabieg musi wyrazić lekarz.

Aborcja w Polsce

Aborcja w Polsce jest nielegalna. Zabiegi przerwania ciąży są uregulowane przez prawo. Przepisy dotyczące aborcji zawiera Ustawa o planowaniu rodziny, ochronie płodu ludzkiego i warunkach dopuszczalności przerywania ciąży uchwalona w 1993 roku.

W chwili obecnej zamierzone przerwanie ciąży jest możliwe tylko w trzech przypadkach:

  • gdy ciąża jest wynikiem gwałtu;
  • gdy ciąża może zagraża życiu i zdrowiu kobiety;
  • gdy wyniki badań prenatalnych i inne przesłanki medyczne wskazują na trwałe upośledzenie płodu lub jego chorobę uniemożliwiającą życie poza łonem matki.

Aborcja jest przeprowadzana podczas pobytu na oddziale szpitalnym. Ciężarna musi wyrazić zgodę na przeprowadzenie zabiegu. Jeśli w ciąży jest osoba małoletnia, zgodę wyraża jej opiekun ustawodawczy. Zabieg przerwania ciąży można wykonać do 24. tygodnia. O terminacji ciąży decyduje lekarz po zapoznaniu się z dokumentacją medyczną.

Kary za aborcję przewidziane w polskim kodeksie karnym

Nielegalne przerwanie ciąży jest karane karą pozbawienia wolności zgodnie z kodeksem karnym:

  • art. 152 kk – „Każdy, kto za zgodą kobiety przerywa jej ciążę z naruszeniem przepisów ustawy oraz każdy, kto udziela kobiecie ciężarnej pomocy w przerwaniu ciąży lub ją do tego nakłania, podlega karze pozbawienia wolności do lat 3. Ponadto, gdy do powyższych sytuacji dochodzi, gdy dziecko poczęte osiągnęło zdolność do samodzielnego życia poza organizmem kobiety ciężarnej, podlega karze pozbawienia wolności od 6 miesięcy do lat 8.”;
  • art. 153 kk – „Kto stosując przemoc wobec kobiety ciężarnej lub w inny sposób bez jej zgody przerywa ciążę albo przemocą, groźbą bezprawną lub podstępem doprowadza kobietę ciężarną do przerwania ciąży, podlega karze pozbawienia wolności od 6 miesięcy do lat 8. Ponadto, gdy do powyższych sytuacji dochodzi, gdy dziecko poczęte osiągnęło zdolność do samodzielnego życia poza organizmem kobiety ciężarnej, podlega karze pozbawienia wolności od roku do lat 10.”;
  • art. 154 kk – „Jeżeli następstwem czynu określonego w art. 152 § 1 lub 2 (za zgodą kobiety) jest śmierć kobiety ciężarnej, sprawca podlega karze pozbawienia wolności od roku do lat 10. Ponadto, jeżeli następstwem czynu określonego w art. 152 § 3 lub w art. 153 jest śmierć kobiety ciężarnej, sprawca podlega karze pozbawienia wolności od lat 2 do 12.”

Dochodzenie w sprawie nielegalnej aborcji prowadzi prokuratura. Wyroki wydaje sąd właściwy.

Aborcja w Europie i innych krajach na świecie

Legalna aborcja jest możliwa w wielu krajach, również w państwach europejskich. Tak zwaną „aborcję na życzenie” przeprowadza się do 12. tygodnia ciąży. Zabieg można wykonać bezpłatnie, jeśli ma się ubezpieczenie zdrowotne. Osoby nieletnie muszą mieć zgodę rodziców na jego przeprowadzenie. Aborcja jest legalna w Czechach, Holandii, na Słowacji i w Niemczech. Przerwanie ciąży jest możliwe także w USA, ale tylko w niektórych stanach.

Ciążę pod pewnymi warunkami można usuwać na Cyprze, w Islandii i Finlandii. Zabiegi wykonuje się, gdy płód jest nieodwracalnie uszkodzony. Zgodę małżonka na dokonanie aborcji trzeba mieć w Turcji, Arabii Saudyjskiej, Japonii i Korei Południowej. Aborcja jest całkowicie zakazana na Malcie, w Chile, Salwadorze oraz na Dominikanie. Terminacji ciąży nie wykonuje się nawet wtedy, gdy zagrożone jest życie kobiety.

Jest jasne, że w kwestii aborcji „za i przeciw” zdania są podzielone. Świadome przerywanie ciąży od lat budzi kontrowersje.

Zobacz także: Legalna aborcja w Polsce

Najnowsze