Zuzanna Pujanek

onkolożka laryngologiczna

Ukończyłam kierunek lekarski na jednolitych studiach magisterskich na Wydziale Lekarskim Collegium Medicum w Bydgoszczy, UMK w Toruniu. Po odbyciu stażu złożyłam Lekarski Egzamin Państwowy i rozpoczęłam szkolenie specjalizacyjne z Otorynolaryngologii w Klinice Otolaryngologii CM UMK - Szpital Uniwersytecki nr 1 w Bydgoszczy. W 2016 roku ukończyłam specjalizację z Otorynolaryngologii, a następnie zdałam Państwowy Egzamin Specjalizacyjny, otrzymując tytuł specjalisty w zakresie Otorynolaryngologii. W 2016 roku obroniłam pracę doktorską pt. „Trudności diagnostyczne u pacjentów z przerzutami nowotworu złośliwego do węzłów chłonnych szyi z nieznanego ogniska pierwotnego” uzyskując tytuł doktora nauk medycznych.

W czasie trwania szkolenia specjalizacyjnego odbyłam dwa staże zagraniczne (Norwegia i Dania), szkoląc się z zakresu onkologii laryngologicznej i rynologii. Uczestniczyłam również w konferencjach i kursach zagranicznych (Liverpool, Nowy Jork), prezentując najnowsze doniesienia naukowe. Ma na swoim koncie również liczne publikacje w polskiej i zagranicznej prasie naukowej.

Obecnie pracuję w Oddziale Laryngologicznym, gdzie zajmuję się głównie onkologią laryngologiczną. Przyjmuję pacjentów i prowadzę konsultacje laryngologiczne dla dzieci i dorosłych w placówkach publicznej i prywatnej służby zdrowia.

Obecnie pracuję w Oddziale Laryngologicznym, gdzie zajmuję się głównie onkologią laryngologiczną. Przyjmuję pacjentów i prowadzę konsultacje laryngologiczne dla dzieci i dorosłych w placówkach publicznej i prywatnej służby zdrowia.