Przejdź do treści

Pacjenci i pacjentki ocenili polskie szpitale. Najczęściej narzekali na brak poszanowania prawa do intymności i kiepskie jedzenie

Jak Polacy oceniają szpitale?
Jak Polacy oceniają szpitale?/ fot. AdobeStock
Podoba Ci
się ten artykuł?
Podoba Ci
się ten artykuł?

Polscy pacjenci i pacjentki odpowiedzieli na pytania dotyczące opieki w szpitalach. Najlepiej oceniona została przez nich opieka pielęgniarek i aż 93 proc. z nich była przekonana o bezpieczeństwie opieki medycznej. Pacjenci, którzy wskazywali, że ich prawa w szpitalu nie są przestrzegane, najczęściej wskazywali na brak poszanowania ich prawa do intymności, godności oraz do kontaktu z osobą bliską. Wśród negatywnych ocen pojawiły się również te na temat jedzenia. Niemal jedna trzecia pacjentów i pacjentek (29 proc.) nie była usatysfakcjonowanych tym, co znajdowało się na ich talerzach. Co jeszcze pokazało badanie?

Jak oceniamy opiekę w szpitalach?

Centrum Monitorowania Jakości w Ochronie Zdrowia przeprowadziło badanie PASAT OPEN 2022, w którym zebrało opinie ponad 54 tys. pacjentów i pacjentek leczonych w 134 polskich szpitalach.

Zdanie na temat polskich szpitali jest bardzo zróżnicowane. Niektóre placówki są polecane aż przez 100 proc. badanych osób, są jednak też takie, o których dobra opinie ma jedynie jedna trzecia pacjentów i pacjentek.

Hospitalizowane osoby w większości (93 proc.) były przekonane co do bezpieczeństwa opieki w szpitalu, jednak aż co dziesiąta z nich nie wiedziała, z kim ma się kontaktować w przypadku wątpliwości dotyczących leczenia lub opieki.

Jak się okazuje, personel medyczny jest całkiem dobrze oceniany przez hospitalizowane osoby. Najlepiej w badaniu wypadły pielęgniarki, którym aż 80 proc. ankietowanych wystawiło najwyższą możliwą ocenę – „5”. Niewiele mniej, bo 75 proc. pacjentów i pacjentek dało taką samą ocenę kadrze lekarskiej.

„Należy podkreślić, że ocena ta dla wszystkich grup medycznych była wysoka i tylko niewielki odsetek pacjentów ocenił negatywnie pracę personelu medycznego. Było to 3-4 proc.” – skomentowali ten wynik autorzy badania.

(Nie)bolesny pobyt w szpitalu

W badaniu padło również pytanie o łagodzenie bólu przez personel szpitala. Jego wyniki pokazują, że jedna piąta pacjentów i pacjentek nie cierpiała zupełnie w trakcie pobytu w szpitalu. Jednak trzecia z nich odczuwała ból większy niż „5” (w skali 0-10), a 9 proc. z nich odczuwała natężenie bólu w trakcie hospitalizacji na poziomie 9-10.

– Ten wskaźnik daje personelowi szpitala dobrą informację o skuteczności działań w zakresie eliminacji bólu i skłania do konieczności modyfikacji strategii analgetycznych (analgetyki to leki znoszące uczucie bólu, przyp. red.) – podkreślają eksperci CMJ.

Aż 75 proc. badanych zdecydowanie stwierdziło, że personel medyczny podejmował skuteczne próby zmniejszenia bólu. Przeciwnego zdania było 7 proc. pacjentek i pacjentów, którzy wskazali, że medycy nie pomogli im w łagodzeniu dolegliwości bólowych.

Lekarze z Gdańska przeprowadzili jeden z najbardziej skomplikowanych zabiegów usunięcia endometriozy

A co z prawami pacjenta i komunikacją?

W szpitalach równie ważna jak jakość opieki zdrowotnej jest otoczenie pacjentów i pacjentek wsparciem psychologicznym, zadbanie o przestrzeganie praw pacjenta i odpowiednią komunikację. To, czy zadbano o te wszystkie aspekty, sprawdzili autorzy badania.

92 proc. respondentów, nie miała zastrzeżeń co do przestrzegania praw pacjenta. Ci, którzy uważają, że zdarzają się w tym obszarze jakieś uchybienia, najczęściej skarżyli się na nieposzanowanie ich prawa do intymności, godności oraz do kontaktu z osobą bliską. We wszystkich wskazanych kwestiach 4 proc. ankietowanych miało zastrzeżenia do przestrzegania ich praw.

Kto miał choć raz styczność z personelem szpitala, wie, jak ważne są nie tylko kompetencje lekarzy i lekarek, ale również sprawna komunikacja. Większość badanych osób, bo aż 89 proc., przyznało, że rozumiało zalecenia przekazywane im przez lekarzy (74 proc. ankietowanych wskazało, że zdecydowanie były one dla nich jasne). 6 proc. pacjentów i pacjentek stwierdziło, że nie rozumiało słów personelu medycznego, a 8 proc. pacjentów miało poczucie, że nie uczestniczy w wystraczającym stopniu w decyzjach dotyczących opieki zdrowotnej.

Aż co piąta ankietowana osoba wskazuje, że w trackie pobytu w szpitalu odczuwała przygnębienie. Najczęściej wtedy mogły one liczyć na rozmowę z pielęgniarkami (39 proc. respondentów i respondentek).

Nie bez znaczenia dla komfortowego pobytu w szpital jest też… jakość żywienia. I tu polskie szpitale wypadają bardzo kiepsko. Niemal jedna trzecia pacjentów i pacjentek (29 proc.) nie była usatysfakcjonowanych szpitalnym jedzeniem. Najczęściej nie byli zadowoleni z braku możliwości wyboru posiłku (19 proc.), zbyt małych porcje (11 proc.) i zimnych posiłki (10 proc.).

Badanie pacjentów hospitalizowanych PASAT OPEN jest prowadzone przez CMJ w trybie ciągłym. Dane uwzględnione w opracowaniu zostały zgromadzone między 1 stycznia 2022 a 31 grudnia 2022. Dane obejmują 54 383 ankiety w wersji online, które zostały pozyskane od 134 szpitali.

Zobacz także

Podoba Ci się ten artykuł?

Powiązane tematy:

i
Treści zawarte w serwisie mają wyłącznie charakter informacyjny i nie stanowią porady lekarskiej. Pamiętaj, że w przypadku problemów ze zdrowiem należy bezwzględnie skonsultować się z lekarzem.