Przejdź do treści

Badania okresowe – jak przebiegają i co ile czasu należy je wykonywać?

Badania okresowe — jak przebiegają i co ile czasu należy je wykonywać?
Badania okresowe — jak przebiegają i co ile czasu należy je wykonywać?
Podoba Ci
się ten artykuł?
Podoba Ci
się ten artykuł?

Badania okresowe są nieodłącznym elementem każdej pracy etatowej. Nie zwraca się na nie większej uwagi — do momentu, kiedy ważność badań skończy się i konieczne będzie przeprowadzenie kolejnych. Czym są badania okresowe? Jak przebiegają i czemu mają służyć? Jak często należy je wykonywać? 

Badania okresowe — czym są?

Badania okresowe to badania, które wykonuje cyklicznie w określonym przez kodeks pracy czas. Ich zadaniem jest sprawdzenie aktualnego stanu zdrowia pracownika i określenie czy może wykonywać swoje obowiązki. Badania okresowe dotyczą wszystkich pracowników, którzy zatrudnieni są na podstawie umowy o pracę. Pracodawcy nie mogą dopuścić do pracy osób, które nie posiadają aktualnych badań lekarskich. Na badanie okresowe kieruje zakład pracy (ponosi ich koszty). Samo badanie wykonuje się w ciągu jednego dnia, a pracownikowi przysługuje jeden dzień wolny na tę okoliczność (jest on dniem płatnym). Niewykonanie badań okresowych w terminie rodzi poważne konsekwencje. Jeśli pracownik nie chce ich wykonać, pracodawca może bez podawania przyczyny rozwiązać z nim umowę. Badania okresowe są jednym z czterech rodzajów badań, jakie wykonuje się podczas zatrudniania na umowę o pracę, obok badań wstępnych, kontrolnych i końcowych.

Lekarz po przeprowadzeniu badań określa kolejny termin badań okresowych. Są one wyznaczane indywidualnie w zależności od stanowiska, rodzaju pracy, zagrożeń na stanowisku pracy czy stanu zdrowia pracownika.

Badania okresowe — jak przebiega samo badanie?

Badania okresowe wykonuje się u lekarza medycyny pracy. Pierwszym krokiem jest zatem znalezienie odpowiedniej placówki, która oferuje taką usługę i posiada lekarza mogącego wystawić odpowiednie zaświadczenie. Samo badanie nie ma jednej formy czy schematu. To od lekarza zależy, jak przeprowadzi badanie. Najczęściej podczas niego lekarz wykonuje wywiad oraz uzyskuje informacje o zmianach zdrowotnych, wpływie pracy na zdrowie czy o aktualnym stanie pacjenta. Podczas badań okresowych mogą być też wykonane proste badania diagnostyczne takie jak chociażby badanie wzroku. Jeśli lekarz ma wątpliwości co do stanu zdrowia pracownika, może skierować go na dokładniejsze badania.

Negatywny wynik badania

Jedną z największych obaw pracowników poddających się badaniom okresowym jest negatywny wynik badania. Jeśli lekarz stwierdzi, że dana osoba nie może dłużej wykonywać swoich obowiązków, nie utraci ona swojej pracy. Pracodawca jest zobligowany do przeniesienia takiego pracownika na inne stanowisko, które będzie odpowiednie dla pracownika. Praca na nowym stanowisku nie powinna zawierać czynnika szkodliwego, z powodu którego pracownik został na nie przeniesiony. Jeśli przeniesienie będzie wiązało się, ze zmniejszoną pensją, pracownik ma prawo przez 6 miesięcy otrzymywać dodatek wyrównawczy. Pracownik ma także prawo do odwołania się od wyników badania okresowego i musi zrobić to w terminie 7 dni od otrzymania wyniku. W ciągu 14 kolejnych dni badanie jest powtarzane w Wojewódzkim Ośrodku Medycyny Pracy. Wynik tego badania jest ostateczny i nie przysługuje od niego odwołanie.

Podoba Ci się ten artykuł?

i
Treści zawarte w serwisie mają wyłącznie charakter informacyjny i nie stanowią porady lekarskiej. Pamiętaj, że w przypadku problemów ze zdrowiem należy bezwzględnie skonsultować się z lekarzem.