Przejdź do treści

Diagnozowanie autyzmu i ADHD będzie szybsze i łatwiejsze? Wiele mają powiedzieć oczy dziecka

To przełomowe badanie może być wstępem do kolejnych odkryć \pexels.com
Podoba Ci
się ten artykuł?
Podoba Ci
się ten artykuł?

Każdy rodzic zaniepokojony nietypowym zachowaniem swojego dziecka, chciałby jak najszybciej dowiedzieć się, co się z nim dzieje. Stwierdzenie, że dziecko ma ADHD lub jest w spektrum autyzmu bywa często czasochłonne. Okazuje się, że jest sposób na to, żeby właściwa diagnoza padła znacznie szybciej. Spektakularnego odkrycia dokonali naukowcy z Flinders University i University of South Australia. Chodzi o oczy.

„Przyjrzymy się, jak oczy mogą pomóc nam zrozumieć mózg”

ADHD (ang. attention deficit hyperactivity disorder) to zespół nadpobudliwości psychoruchowej z deficytem uwagi. Najczęściej diagnozowane są dzieci w wieku szkolnym, ale objawy ADHD mogą pojawić się przed 5. czy nawet 2. rokiem życia. Jeśli chodzi o ASD (ang. autism spectrum disorder), obejmuje ono różne zaburzenia, które cechują się zróżnicowanymi objawami oraz odmiennym stopniem nasilenia. Wspólnym ich mianownikiem są natomiast problemy w sferze komunikacji oraz w interakcjach społecznych. Dla każdego z tych zaburzeń charakterystyczne jest również częste powtarzanie określonych czynności. Autyzm u dziecka rozpoznaje się na podstawie szczegółowego wywiadu obejmującego pytania związane z rozwojem malucha w obszarach takich jak zachowanie, mowa, reakcje emocjonalne, poruszanie się. Tutaj również postawienie właściwej diagnozy jest czasochłonne.

Zarówno w przypadku ADHD czy ASD, diagnozę może przyspieszyć test oczu. Odkrycia dokonali naukowcy z Flinders University i University of South Australia, którzy przeprowadzili eksperyment we współpracy z McGill University, University College London oraz Great Ormond Street Hospital for Children.

Na czym polegało badanie? Naukowcy użyli elektroretinogramu (ERG), który mierzył aktywność elektryczną siatkówki w odpowiedzi na bodziec świetlny. Jak czytamy w portalu sciencealert.com u osób z ADHD i ASD ujawniły się różne wzorce aktywności siatkówki, zupełnie różne od tych charakterystycznych dla osób neurotypowych.

W badaniu wzięło udział 226 młodych osób – 55 z ASD, 15 z ADHD i 156 grup kontrolnych bez ADHD lub ASD. Wyniki zostały opublikowane w naukowym czasopiśmie „Frontiers in Neuroscience” .

Jak twierdzą badacze, różnice w funkcjonowaniu mózgów osób z ADHD i w spektrum autyzmu – te związane m.in. z poziomem neuroprzekaźników (takich jak na przykład dopamin) – można zaobserwować również w oczach badanych osób. Jest to związane z tym, że siatkówka oka wykorzystuje takie same sygnały chemiczne jak mózg.

Naukowcy podkreślają, że badania są w fazie wstępnej. Mają jednak nadzieję, że dzięki tej metodzie diagnozowanie ASD oraz ADHD będzie mniej skomplikowane i czasochłonne niż wcześniej.

Autyzm i ADHD: co to jest?

Autyzm to  zaburzenie psychorozwojowe, które objawia się zwykle przed 3. rokiem życia. Wówczas można zauważyć problemy dziecka w sferze społecznej, zaburzenia mowy, czy też inne, nietypowe dla tego wieku  zachowania. Autyzm diagnozuje się najczęściej już w dzieciństwie i dlatego często określa się go jako „autyzm dziecięcy”. Nie oznacza to jednak, że w okresie dorosłości zaburzenie to mija – pozostaje ono , tak naprawdę, na całe życie.

Do zaburzeń ze spektrum autyzmu zalicza się:

  • autyzm,
  • autyzm atypowy,
  • zespół Aspergera,
  • zespół Retta,
  • hiperleksję,
  • zaburzenia hiperkinetyczne,
  • zaburzenie semantyczno-pragmatyczne,
  • zaburzenia o charakterze dezintegracyjnym,
  • całościowe zaburzenie rozwoju.

ADHD jest ogólną nazwą zaburzenia zachowania diagnozowaną najczęściej u dzieci w wieku 4-7 lat. Objawami ADHD są przede wszystkim nadpobudliwość psychoruchowa, zaburzenia koncentracji uwagi i impulsywność. Dziecko wydaje się szybko nudzić każdą zabawą, nie jest w stanie usiąść dłużej w jednym miejscu, wykonuje kilka czynności naraz i żadnej nie doprowadza do końca. Wraz z wiekiem ryzyko pojawienia się tego zaburzenia maleje. Zdarza się, że część objawów pojawia się także u osób dorosłym. Wskazuje się, że aż 2/3 dzieci z ADHD nie wyrasta z tego zaburzenia i choruje na nie w wieku dorosłych. 

W klasyfikacji ICD-10 ADHD oznaczane jest symbolem F.90 jako zaburzenie hiperkinetyczne.

Źródło: www.sciencealert.com, www.frontiersin.org

Zobacz także

Podoba Ci się ten artykuł?

Powiązane tematy: