Przejdź do treści

Powstanie nowa dziedzina specjalizacji m.in. dla lekarzy i pielęgniarek. „System opieki zdrowotnej zyska wysoko wyspecjalizowaną kadrę medyczną”

Kobieta rozmawia z psychoterapeutką w trakcie sesji
Powstanie nowa dziedzina specjalizacji m.in. dla lekarzy i pielęgniarek. "System opieki zdrowotnej uzyska wysoko wyspecjalizowaną kadrę medyczną"/ Fot. iStock
Podoba Ci
się ten artykuł?
Podoba Ci
się ten artykuł?

Opublikowano projekt nowelizacji rozporządzenia ministra zdrowia w sprawie specjalizacji w dziedzinach mających zastosowanie w ochronie zdrowia. W dokumencie zapisano utworzenie nowej specjalizacji: psychoterapii. Zgodnie z założeniem będą mogli ją ukończyć m.in. lekarze i pielęgniarki.

Nowa specjalizacja: psychoterapia

Projekt w sprawie specjalizacji w dziedzinach mających zastosowanie w ochronie zdrowia opublikowano 7 listopada. Dokument zakłada powstanie nowej dziedziny specjalizacji: psychoterapii.

„Umożliwi to podniesienie w ramach kształcenia podyplomowego kwalifikacji zawodowych osób posiadających tytuł zawodowy lekarza lub tytuł zawodowy magistra pielęgniarstwa lub osób, które uzyskały tytuł magistra po ukończeniu studiów na kierunkach: lekarskim, pielęgniarstwa, psychologii, pedagogiki, socjologii, resocjalizacji” – wskazano w uzasadnieniu.

Dodano również, że szkolenie będzie prowadzone w jednostkach akredytowanych, w oparciu o program specjalizacji zatwierdzony przez ministra zdrowia. Według planów ma zostać powołany także zespół ekspertów, który dokładnie sprecyzuje moduły, bloki oraz godziny kształcenia w celu zapewnienia szkolenia specjalizacyjnego na wysokim poziomie.

Osoba posiadająca tytuł specjalisty w dziedzinie psychoterapii będzie przygotowana do prowadzenia psychoterapii zaburzeń psychicznych i związanych z nimi zaburzeń somatycznych poprzez nawiązywanie szczególnej relacji interpersonalnej nazywanej relacją psychoterapeutyczną, umożliwiająca zaistnienie procesu psychoterapeutycznego, w którym język jest zasadniczym sposobem komunikacji” – wyjaśnia MZ.

Chory leży na łóżku szpitalnym

Większa dostępność psychoterapii

Resort zdrowia wylicza, że osoba, która ukończy nową specjalizację, zdobędzie m.in. umiejętności rozpoznawania objawów zaburzeń psychicznych u chorych i diagnozowania ich potrzeb terapeutycznych, a także wypracowania u pacjentów odpowiednich umiejętności przezwyciężania kryzysów psychicznych oraz zmianę sposobów przeżywania, poznawania i zachowania. Wskazuje się również na „nawiązywanie relacji psychoterapeutycznej niezbędnej do wytworzenia i podtrzymania u pacjenta woli współpracy i zaangażowania w terapię”.

„W wyniku tych oddziaływań pacjent zdobywa nową wiedzę i uczy się nowych wzorców reagowania emocjonalnego i zachowania. Adresatem tych oddziaływań będą pacjenci pełnoletni, u których rozpoznanie i przyczyny powstania objawów zaburzeń psychicznych uzasadniają̨, zgodnie ze współczesną̨ wiedzą o etiopatogenezie, zastosowanie psychoterapii” – czytamy w treści projektu.

Urzędnicy przekonują, że wprowadzenie nowej dziedziny szkolenia specjalizacyjnego zwiększy dostępność psychoterapii.

„System opieki zdrowotnej uzyska wysoko wyspecjalizowaną kadrę medyczną, która będzie udzielać świadczeń gwarantowanych z zakresu opieki psychiatrycznej” – tłumaczy MZ.

Rozporządzenie przekazano do konsultacji.

Zobacz także

Podoba Ci się ten artykuł?

Powiązane tematy: