Przejdź do treści

Czym charakteryzuje się terapia psychodynamiczna? Kiedy się sprawdza?

na zdjęciu kobieta u psychoterapeutki- Czym charakteryzuje się terapia psychodynamiczna? Kiedy się sprawdza?
Czym charakteryzuje się terapia psychodynamiczna? Kiedy się sprawdza? Adobe Stock
Podoba Ci
się ten artykuł?
Podoba Ci
się ten artykuł?

Terapia psychodynamiczna to popularna forma oddziaływania psychologicznego, której celem jest rozwiązanie pewnych trudności psychicznych u danej osoby. Ten rodzaj psychoterapii opiera się przede wszystkim na rozmowie oraz interpretacji konkretnych słów i zachowań. Dowiedz się więcej na ten temat. 

Czym jest terapia psychodynamiczna? 

Terapia psychodynamiczna w znacznym stopniu bazuje na psychoanalizie, jednak jest jej unowocześnioną formą. Najważniejszym założeniem jest tu stwierdzenie, że przeszłe zdarzenia (przede wszystkim doświadczenia z okresu dzieciństwa) mają ogromne znaczenie w życiu dorosłym i wpływają na codzienne funkcjonowanie, a także kształtują pewne schematy zachowań.

Podstawowym celem terapii psychodynamicznej jest uświadomienie pacjentowi pewnych instynktów, doświadczeń z przeszłości i skorelowanie ich z obecnymi problemami. Bardzo duże znaczenie ma stworzenie komfortowej i przyjaznej atmosfery, w której chory będzie chętnie dzielić się swoimi przeżyciami, emocjami czy postawami.

Cały proces terapii w znacznym stopniu jest oparty o relację między pacjentem a specjalistą. Właśnie dlatego w kontekście tej formy oddziaływania mogą pojawić się takie zjawiska psychologiczne jak przeniesienie czy też projekcje. Zdarza się, że z powodu niedopasowania konieczna jest zmiana terapeuty na innego.

Psychoterapeuta nie jest dyrektywny, a więc nie udziela rad ani wskazówek, mimo że wielu pacjentów właśnie tego oczekuje. W tym modelu specjalista może nawet nie odpowiadać na pytania, tylko czeka, aż chory sam dojdzie do odpowiedzi. Nie dzieli się także swoimi przemyśleniami, a zamiast prowadzić dialog, koncentruje się na wysłuchiwaniu monologu. Taka forma nie odpowiada wszystkim, dlatego bardzo ważne jest odpowiednie wybranie nurtu psychoterapii.

W trakcie kolejnych spotkań terapeuta i pacjent rozmawiają na różne tematy, poszukując przyczyn danych objawów czy problemów psychicznych, a także analizują przeszłe doświadczenia z życia chorego. Celem może być ukształtowanie osobowości dojrzałej oraz zrozumienie pewnych podświadomych myśli. Pojawiają się jednak naturalne mechanizmy obronne takie jak opór, wyparcie, zaprzeczenie, projekcje i inne. W niektórych przypadkach nie są one obecne, jednak najczęściej terapeuta je dostrzega. 

Komu pomoże terapia psychodynamiczna? 

Terapia psychodynamiczna bardzo dobrze sprawdza się w następujących przypadkach: 

Ta forma oddziaływania psychologicznego nie jest wskazana w przypadkach nagłych, związanych na przykład z zagrożeniem życia pacjenta, ponieważ przepracowanie emocji i doświadczeń z przeszłości wymaga czasu oraz wewnętrznej motywacji. Czasami terapia jest stosowana u osób z depresją lub uzależnieniami, jednak znacznie częściej tym osobom proponuje się terapię poznawczo-behawioralną. 

Robert Szostek, psychoterapeuta

Ile trwa terapia psychodynamiczna? 

Czas trwania terapii psychodynamicznej zależy od konkretnego przypadku, jednak można uznać, że jest to długoterminowa forma oddziaływania. Zwykle proponowane są spotkania przez okres od 6 miesięcy do kilku lat, odbywające się jeden lub dwa razy w tygodniu. Wiąże się to ze sporymi kosztami, dlatego bardzo ważne jest odpowiednie przygotowanie finansowe i rzeczywista motywacja do rozpoczęcia terapii oraz jej kontynuacji.  

Zalety i wady terapii psychodynamicznej

Terapia psychodynamiczna uznawana jest za skuteczną formę leczenia wielu różnych zaburzeń psychicznych, zwłaszcza jeśli prowadzona jest dostatecznie długo, a pacjent znajduje się pod opieką właściwego specjalisty. Zwykle efektem jest nie tylko zmniejszenie dolegliwości lub rozwiązanie danego problemu, ale także poprawa samopoczucia. Do innych skutków można zakwalifikować: 

  • wyższą samoocenę i pewność siebie, 
  • lepsze radzenie sobie z problemami dnia codziennego, 
  • samoświadomość, 
  • umiejętność budowy satysfakcjonujących związków.

Uzyskanie wglądu w siebie i swoje doświadczenia sprawia, że zwiększa się świadomość swoich przeżyć oraz emocji, a to pozytywnie wpływa na codzienne funkcjonowanie czy podejmowanie różnych decyzji.

Niestety terapia psychodynamiczna ma także pewne wady. Przede wszystkim nie sprawdza się ona w niektórych chorobach psychicznych, a dodatkowo może być bardzo długą formą leczenia, co wiąże się ze sporymi kosztami. Dobrze także pamiętać o tym, że konkretne efekty terapii są trudne do przewidzenia na samym początku, zwłaszcza że jej celem w niektórych sytuacjach jest zmiana osobowości.

 

Bibliografia:

  1. Kołodziejczak L., Zachowania antyspołeczne w ujęciu psychodynamicznym, Ogrody Nauk i Sztuk 2012, 2: 207-218. 
  2. Krupa A., Styła R., Specyfika psychoterapii psychodynamicznej skierowanej do osób z rozpoznaniem schizofrenii. Badanie jakościowe oparte na wywiadach z terapeutami, Psychiatria 2015, 12: 119-127. 
  3. Shedler J.,  Skuteczność terapii psychodynamicznej, American Psychologist 2010, 65. 
  4. Wieteska A. B., Opór w terapii psychodynamicznej dorosłych, dzieci i młodzieży, Chowanna 2017, 2. 

Podoba Ci się ten artykuł?

Powiązane tematy: