Przejdź do treści

Niedowład – przyczyny oraz choroby powiązane

Niedowład - przyczyny oraz choroby powiązane
Niedowład - przyczyny oraz choroby powiązane
Podoba Ci
się ten artykuł?
Podoba Ci
się ten artykuł?

Najczęściej rozpoznawany jest niedowład kończyn dolnych, ale znaczne obniżenie siły mięśniowej może dotyczyć każdej grupy mięśni. Czy niedowład może być objawem innych chorób? Co należy robić w przypadku wykrycia niedowładu?

Niedowład – czym jest?

Niedowład (paresis) to zmniejszenie siły lub ograniczenie zakresu ruchu będące skutkiem zmian organicznych ośrodkowych, obwodowych lub dotyczących samego mięśnia.

Obniżenie siły nóg lub rąk może występować po obu stronach ciała lub po jednej – połowiczny niedowład lewo- lub prawostronny. Niedowład połowiczny nazywany jest również hemiparezą.

Niedowład – jakie są rodzaje?

Wyróżnia się dwa podstawowe rodzaje obniżenia siły mięśni.

Niedowład wiotki to wynik uszkodzenia obwodowego układu nerwowego. Do objawów zalicza się zanik mięśni, obniżenie napięcia mięśniowego, zniesienie odruchów w zajętej kończynie.

Niedowład spastyczny będący wynikiem uszkodzeniem ośrodkowego układu nerwowego, objawia się poprzez wzmożone napięcie mięśniowe, zniesienie odruchów powierzchniowych (ruchy, które są wyzwalane przez podrażnienie skóry lub błony śluzowej; przykładem jest zanik odruchu Babińskiego – odgięcie do góry palucha i zgięcie pozostałych palców stopy podczas drażnienia skóry podeszwy). Spastyczne obniżenie siły mięśniowej cechuje się wzmożeniem odruchów głębokich (objawia się skurczem mięśnia, którego ścięgno zostało rozciągnięte uderzeniem młotka neurologicznego).

Niedowład – jakie są przyczyny?

Za niedowład odpowiedzialne są choroby mózgu, czego przykładem może być udar. W takim przypadku może wystąpić przykładowo niedowład lewostronny dotykający prawej półkuli mózgu lub niedowład prawostronny zajmujący lewą półkulę mózgu. Skutkiem tego mogą być:

  • Zaburzenia rozumienia mowy;
  • Niemożność wypowiadania słów;
  • Niepewny chód;
  • Zaburzenia widzenia dotykające jednego oka.

Wśród innych chorób mózgu prowadzących do niedowładu zalicza się:

  • Wzmożone ciśnienie śródczaszkowe;
  • Ropień mózgu;
  • Przemijający atak niedokrwienny, który może trwać do 24 godzin;
  • Zaburzenia psychiczne.

Za wystąpienie niedowładu odpowiedzialna może być choroba Parkinsona objawiająca się niedowładem połowicznym. Objawia się ona tzw. chodem parkinsonowskim – problemem z utrzymaniem równowagi. Występują także problemy z mówieniem i przełykaniem.

Stwardnienie rozsiane powoduje powstawanie niedowładu spastycznego, dotyczącego z reguły kończyn dolnych (dominuje w postaci rdzeniowej stwardnienia rozsianego). Dochodzi do opadania kącika ust, czego efektem jest niedowład ośrodkowego układu nerwowego.

Migrena może być odpowiedzialna za pojawienie się niedowładu. Objawiająca się silnymi bólami głowy może prowadzić do drętwienia ręki i nogi po jednej stronie. Pojawiają się zaburzenia mowy, niedowład kończyn. Objawy bardzo często przypominają udar mózgu.

Polineuropatia alkoholowa doprowadza do uszkodzenia nerwów obwodowych odpowiedzialnych za przekazywanie informacji pomiędzy mózgiem a poszczególnymi narządami. Występuje niedowład rąk, przedramion, stóp i podudzia. Dochodzi do zaburzeń czucia i zaburzeń autonomicznych (nadmierna potliwość, pęcherze grupowe, zimna i sina skóra).

Zespół Guillaina-Barrego jest chorobą o podłożu autoimmunologicznym doprowadzającą do osłabienia mięśni. Atakowane są w pierwszej kolejności kończyny dolne, w następnej kończyny górne i mięśnie tułowia. Występuje parestezja, problemy z mówieniem, żuciem, połykaniem, bóle mięśni.

Zespół Sudecka jest chorobą polegającą na postępującym zaniku mięśni i kości oraz zesztywnieniem stawów. Za jej występowanie odpowiedzialne są złamania narządu ruchu. Do objawów należy miejscowa potliwość i tkliwość, ból i obrzęk mięśni, zaburzenia czucia.

Podoba Ci się ten artykuł?

Powiązane tematy:

i
Treści zawarte w serwisie mają wyłącznie charakter informacyjny i nie stanowią porady lekarskiej. Pamiętaj, że w przypadku problemów ze zdrowiem należy bezwzględnie skonsultować się z lekarzem.