Przejdź do treści

Stopnie niepełnosprawności – rodzaje i objaśnienie

Stopnie niepełnosprawności - ich rodzaje i wyjaśnienie
Stopnie niepełnosprawności - ich rodzaje i wyjaśnienie
Podoba Ci
się ten artykuł?
Podoba Ci
się ten artykuł?

Niepełnosprawnością określa się ograniczenie lub całkowity brak zdolności do wykonywania czynności w zakresie uważanym za normalny dla człowieka. Ograniczenie tej sprawności wynika z uszkodzenia i upośledzenia funkcji organizmu. Za osobę niepełnosprawną uważana jest osoba, której ta sprawność fizyczna lub umysłowa jest okresowo lub trwale ograniczona. Jest to definicja przyjęta przez Światową Organizację Zdrowia. 

Stopnie niepełnosprawności – orzekanie o niepełnosprawności

Aby uzyskać orzeczenie o niepełnosprawności należy zgłosić się do instytucji, która zajmuje się orzekaniem o niepełnosprawności w powiecie, w którym mieszka osoba zgłaszająca wydanie orzeczenia. Wszystkie procedury nie są skomplikowane – należy pobrać formularze, wypełnić je, dołączyć i skompletować całą dokumentację medyczną, wykonać wskazane badania, złożyć dokumenty i stawić się w wyznaczonym terminie na posiedzenie komisji orzekającej. Jeśli osoba z konkretnych przyczyn zdrowotnych nie może stawić się na komisji orzekającej, to orzeczenie o niepełnosprawności i jej stopniu może zostać wydane bez jej obecności.

Stopnie niepełnosprawności – rodzaje

W przepisach, które związane są z orzekaniem niepełnosprawności wyróżnia się 3 stopnie niepełnosprawności:

  • stopień lekki: do takiego stopnia kwalifikuje się osoba, która ma naruszoną sprawność organizmu, która z kolei powoduje obniżenie sprawności fizycznej, zdolności do pracy
  • stopień umiarkowany: jest orzekany w przypadku, gdy stan zdrowia fizyczny, jak i psychiczny nie pozwala na wykonywanie pracy, możliwa jest tylko i wyłącznie praca w warunkach pracy chronionej
  • stopień znaczny: stwierdza się go w przypadku, gdy sprawność jest na tyle naruszona, że osoba nie jest zdolna do pracy lub jest zdolna tylko do pracy na warunkach pracy chronionej i dodatkowo, jeśli osoba niepełnosprawna potrzebuje stałej lub długotrwałej (powyżej 12 miesięcy) opieki i pomocy nawet w samoobsługowych czynnościach (higiena, poruszanie się, prowadzenie gospodarstwa domowego, komunikacja).

Stopnie niepełnosprawności orzekane są na czas określony, jeśli istnieje możliwość poprawy stanu zdrowia, a orzekane są na stałe, jeśli stan zdrowia nie ma żadnych szans na poprawę.

Orzeczenie o stopniu niepełnosprawności wydawane jest w Polsce osobom, które ukończyły 16 rok życia. Jeśli osoby niepełnosprawne mają poniżej 16 roku życia, to wydaje się tylko orzeczenie o niepełnosprawności bez określenia stopnia.

Podoba Ci się ten artykuł?

i
Treści zawarte w serwisie mają wyłącznie charakter informacyjny i nie stanowią porady lekarskiej. Pamiętaj, że w przypadku problemów ze zdrowiem należy bezwzględnie skonsultować się z lekarzem.