Przejdź do treści

Stres, lęk i obniżony nastrój. Zdrowie psychiczne polskich pracowników w coraz gorszej formie

Kobieta siedzi na łóżku
Stres, lęk i obniżony nastrój. Zdrowie psychiczne polskich pracowników w coraz gorszej formie/ fot. Ron Lach/ Pexels
Podoba Ci
się ten artykuł?
Podoba Ci
się ten artykuł?

Pracownicy coraz częściej zmagają się z bezsennością, permanentnym stresem i lękiem. Raport dotyczący zdrowia psychicznego na polskim rynku pracy przedstawia druzgocące dane. 57 proc. badanych wykazuje trudności z utrzymaniem odpowiedniego poziomu motywacji w pracy, a 45 proc. regularnie pracuje po godzinach.

Co dziesiąty pracownik na L4 z powodu problemów ze zdrowiem psychicznym

Zdrowie psychiczne polskich pracowników jest w coraz gorszej kondycji. Wskazuje na to najnowsze badanie firmy Lux Med, które zostało przeprowadzone we wrześniu 2022 r. W ramach testu ankiety wypełniło 1304 respondentów, którzy są zatrudnieni na umowę o pracę lub cywilnoprawną. 51 proc. ankietowanych pracuje stacjonarnie, 36 proc. hybrydowo a 13 proc. zdalnie.

Celem badania było zmierzenie m.in. poziomu stresu, motywacji oraz odporności psychicznej pracowników. Wyniki nie pozostawiają złudzeń. Zgodnie z danymi, etatowcy zmagają się z problemami psychicznymi, obniżonym nastrojem, niepokojem i brakiem motywacji do pracy. Zatrudnieni żyją w ciągłym stresie i – jak wskazują – nie mogą liczyć na pomoc pracodawcy w sytuacji obciążenia psychicznego. Potwierdzają to dane ZUS z raportu „Absencja chorobowa w 2021”, zgodnie z którymi co dziesiąty zatrudniony przebywał na zwolnieniu lekarskim z powodu problemów ze zdrowiem psychicznym. 

W raporcie „Zdrowie psychiczne na polskim rynku pracy” 80 proc. badanych wskazuje również, że wpływ na psychikę ma w szczególności tryb pracy. Największe trudności zgłaszały osoby pracujące w trybie stacjonarnym.

Brak motywacji i permanentny stres

Ankietowani podkreślają, że w pracy brakuje im wsparcia psychologicznego, psychoedukacji i kultury organizacyjnej. 60 proc. badanych nie ma przekonania, że otrzyma pomoc od pracodawcy w sytuacjach obciążenia psychicznego. 57 proc. uczestników badania odczuwa znaczny spadek motywacji do pracy. Objawia się to trudnościami z rozpoczęciem i ukończeniem zadań zawodowych, odkładaniem obowiązków na inny dzień i w konsekwencji problemami z dotrzymywaniem terminów.

„Coraz częściej spotykamy pacjentów cierpiących na bezsenność, w stanie permanentnego stresu i lęku, czy wręcz prezentujących obniżony nastrój z depresją włącznie, co z oczywistych względów wpływa na ich motywację i wydajność w pracy” – wskazuje prezeska Grupy Lux Med i Pracodawców dla Zdrowia Anna Rulkiewicz.

Pracownicy zmagają się także z brakiem zachowania równowagi między życiem zawodowym  i prywatnym. 45 proc. ankietowanych zaznaczyło, że regularnie pracuje po godzinach. Zaledwie 15 proc. badanych udaje się równoważyć pracę i życie osobiste.

Jak wskazano w raporcie, pracodawca powinien wspierać zdrowie psychiczne swoich pracowników. Dodano również, że obniżony nastrój i permanentny stres prowadzą nie tylko do większych problemów ze zdrowiem psychicznym. Pracownicy narażeni sią także na rozwój m.in. powikłań układu sercowo-naczyniowego czy chorób przewodu pokarmowego.

„Wyniki badania pokazują, że osoby zatrudnione mają obniżony stan zdrowia psychicznego. Zmagają się z niepokojem, gorszym nastrojem i stresem. W miarę dobrze zarządzają równowagą życie-praca oraz wydajnością, ale potrzebują od pracodawcy większego zainteresowania i wsparcia w trudnych momentach” – podsumowują autorzy.

Zobacz także

Podoba Ci się ten artykuł?

Powiązane tematy: