wścieklizna

Wścieklizna jest zakaźnym schorzeniem przenoszonym przez ślinę zwierzęcia, będącego nosicielem wirusa. Do zakażenia dochodzi przez ugryzienie.

Wścieklizna przekazywana jest ze śliną zakażonego zwierzęcia, najczęściej psa, zazwyczaj w wyniku ugryzienia. Warunkiem jest naruszenie ciągłości tkanek, ponieważ wirus musi dostać się do rany człowieka. Obalono tezy o możliwości zarażenia się wścieklizną przez picie krowiego mleka. Nie ma także solidnych dowodów na to, aby wścieklizna mogła przenosić się z człowieka na człowieka. Objawy wścieklizny pojawiają się po okresie wylęgania wirusa, od 3 tygodni do 3 miesięcy. W niektórych przypadkach pierwsze symptomy występują dopiero po roku.

Wścieklizna – objawy u ludzi

Wirus wścieklizny po dostaniu się do krwiobiegu człowieka wędruje wzdłuż włókien nerwowych obwodowych, po czym trafia do mózgu. Tam doprowadza do powstania zapalenia tkanki nerwowej. Wścieklizna u ludzi może dać bardzo szybkie objawy po ugryzieniu, jeśli dotyczyło ono miejsc, takich jak szyja, głowa czy kark. Jest na to proste wytłumaczenie. Taka lokalizacja ugryzienia skraca czas przedostania się wirusa do mózgu. Objawy wścieklizny u człowieka to: stany podgorączkowe, silne bóle głowy, nudności i wymioty oraz złe samopoczucie. Pojawiają się również: drętwienia kończyn, mrowienia, uczucie pieczenia. Innymi objawami wścieklizny są wodowstręt oraz omamy wzrokowe i słuchowe. Niestety choroba spowodowana przez wirusa wścieklizny jest nieuleczalna. Szczepionka na wściekliznę powinna być wykonywana u wszystkich zwierząt domowych, szczególnie tych mających kontakt z innymi zwierzętami.

Objawy wścieklizny u psa i kota

Na wściekliznę mogą zachorować wszystkie ssaki, głównie zwierzęta domowe mające kontakt ze zwierzętami dzikimi lub takimi, które nie zostały zaszczepione. Wścieklizna u kota i psa najczęściej powodowana jest przez kontakt nie tylko z przedstawicielami tego samego gatunku, ale również przez drobne zwierzęta spotykane w parkach i lasach: wiewiórki, łasice, kuny i nietoperze. Wścieklizna u psa i kota jest choroba śmiertelną. Choroba u zwierząt przechodzi w dwóch etapach: agresywnym i cichym. Objawy wścieklizny u kota i psa w fazie agresywnej to: pobudzenie ruchowe, kąsanie powietrza i obiektów, które dotychczas nie wywoływały żadnej reakcji, wodowstręt oraz brak wrażliwości na ból. Na późniejszym etapie choroby zwierzę wykazuje nieskoordynowane ruchy, przestaje wydawać dźwięki i nie jest w stanie unieść samo głowy. U kotów objawy wścieklizny to najczęściej: wymioty, biegunki, ataki furii oraz ślinotok.

Profilaktyka wścieklizny

Najlepszym środkiem zaradczym są szczepienia ochronne, którymi objęte powinny być wszystkie zwierzęta znajdujące się w gospodarstwie domowym. Kiedy jednak dojdzie do kontaktu z chorych zwierzęciem i istnieje duża szansa na przedostanie się wirusa, należy jak najszybciej zabezpieczyć ranę i w trybie natychmiastowym udać się do lekarza. Ranę powinno się przemyć gorącą wodą z mydłem lub innym środkiem odkażającym. Skuteczne jest także stosowanie środków antyseptycznych, pod warunkiem, że rana nie krwawi lub nie doszło do uszkodzenia dużego naczynia i tętnicy. Kiedy krwotok jest bardzo intensywny, należy zastosować opatrunek uciskowy. Nawet niewielkie zadrapanie powstałe w skórze może być rezerwuarem niebezpiecznego wirusa. W związku z tym, że wirus szybko przedostaje się do centralnego układu nerwowego, powinno się dokładnie oczyścić wszystkie możliwe drogi, przez które mogłoby dojść do zakażenia.

Warto jednak pamiętać, że samo głaskanie czy karmienie zwierzęcia chorego na wściekliznę, a nawet bezpośredni kontakt z jego moczem lub odchodami, nie zwiększają ryzyka zakażenia. Warunkiem przeniesienia wirusa jest przerwanie ciągłości tkanek poprzez ugryzienie.

Wścieklizna – leczenie

Niestety, jak dotąd nie ma skutecznej metody na walkę ze wścieklizną. Znane są pojedyncze przypadki całkowitego wyzdrowienia. Zarówno u ludzi, jak i u zwierząt wścieklizna jest chorobą bardzo niebezpieczną i w większości przypadków śmiertelną (wśród ludzi głównie w Azji i w Afryce, w Polsce nie odnotowuje się zgonów). Ludzie z zakażeniem wścieklizny wymagają hospitalizacji, podczas której podawane są środki przeciwwirusowe i zwiększające odporność immunologiczną.