Naczyniak

Naczyniak włośniczkowy to niezłośliwy nowotwór powstały z drobnych naczyń krwionośnych, które określa się właśnie takim mianem. Jego rodzaje takie jak: naczyniak jamisty, naczyniak płaski lub naczyniak wątroby różnią się wielkością i kształtem. Leczenie jest uwarunkowane wieloma czynnikami.

Naczyniaki u noworodków w większości przypadków ustępują samoistnie. Powinny zniknąć do 7 roku życia. Jeśli tak się nie stanie, do terapii warto włączyć leczenie uciskowe i farmakologiczne. Naczyniaki u dorosłych zmniejsza się za pomocą leków i zabiegów operacyjnych.

Co to jest naczyniak?

Naczyniak jest zmianą o charakterze malformacji naczyń krwionośnych. Uważa się go za niezłośliwy nowotwór tkanki podskórnej i skóry, który może zniknąć samoistnie do 10 roku życia. Występowanie naczyniaków jest częstsze u kobiet, niż u mężczyzn. Choć naczyniak u niemowląt jest jednym z najczęściej diagnozowanych, to choroba może dać o sobie znać także w wieku dorosłym. U osób w starszym wieku przy rozpoznaniu dominuje głównie naczyniak wątroby. Charakterystyczną cechą tych nowotworów są zmiany skórne przypominające czerwone, a nawet sino-brunatne plamy lub guzki podskórne o krwistoczerwonej barwie. Lokalizują się głównie na twarzy, w obrębie szyi lub rąk, rzadziej na tułowiu. Niektóre postacie mogą umiejscowić się w narządach np. naczyniak na wątrobie lub naczyniak kręgosłupa.

Naczyniak – rodzaje

Wyróżnia się następujące rodzaje naczyniaków:

  • naczyniak płaski, który występuje zaraz po urodzeniu;
  • naczyniak włośniczkowy – diagnozowany u noworodków kilka tygodni po urodzeniu. zazwyczaj znika samoistnie około 6 roku życia dziecka;
  • naczyniak limfatyczny – pojawia się u dzieci w pierwszych latach życia;
  • naczyniak jamisty – spotyka się go głównie u kobiet, a może się pojawić w każdym przedziale wiekowym;
  • naczyniak gwiaździsty – pojawia się u dzieci i kobiet, rzadko u mężczyzn.

Naczyniaki na ogół nie są niebezpieczne. Traktuje się je jako guzy łagodne, których rozwój można zatrzymać dzięki leczeniu farmakologicznemu. Rzadko kiedy zdarzają się złośliwe postacie naczyniaków, takie jak: obłoniak złośliwy, mięsak Kaposiego lub naczyniakomięsak krwionośny.

Naczyniak – objawy

Objawy naczyniaków żylnych są uwarunkowane rodzajami tych nowotworów. Wysypka skórna występuje przy każdej z nich. U niektórych chorych mogą się pojawić dolegliwości żołądkowe, bóle jamy brzusznej, mięśni i stawów oraz gorączka. W bardziej zaawansowanym stadium, gdy nowotwór zajmie inne narządy, u pacjenta mogą wystąpić dolegliwości bólowe kręgosłupa w jego dolnym odcinku, małopłytkowość, napady padaczkowe lub kłopoty z koncentracją (częste przy naczyniaku u dziecka). Pojawiają się też objawy neurologiczne, które są skutkiem rozwoju naczyniaka w mózgu. Naczyniaki to na ogół zmiany łagodne, na które wpływ mają predyspozycje genetyczne, ale wśród nich mogą się znaleźć także nowotwory złośliwe, takie jak: mięsak Kaposiego, obłoniak złośliwy, naczyniakomięsak krwionośny.

Naczyniak – diagnostyka

Łatwe do rozpoznania są jedynie naczyniaki powierzchowne, ponieważ widać je gołym okiem. Naczyniaki głębokie wymagają szczegółowej diagnostyki obrazowej. Najlepszym i najdokładniejszym badaniem jest rezonans magnetyczny z kontrastem cieniującym (MRI), który wychwyci wszystkie nieprawidłowości. Z jego udziałem można wykona też angiografię (angio-MR). Badanie jest skuteczne w rozpoznawaniu naczyniaka mózgu.

Przy naczyniaku w wątrobie sprawdzi się ultrasonografia. USG wykonuje się także metodą Dopplera. Dzięki niemu można w porę ocenić potencjalne ryzyko pojawienia się choroby. Inną metodą do diagnozowania naczyniaków jest scyntygrafia.

Naczyniak – leczenie

Małych naczyniaków powierzchownych się nie leczy, a jedynie poddaje obserwacji. Jeśli nie znikną samoistnie, wdraża się leczenie farmakologiczne. Terapia polega na podawaniu glikokortykosteroidów lub najniższych dawek beta-blokerów powodujących skurcz naczyń i zwiększenie oporu naczyniowego oraz obniżających ciśnienie krwi. Leczenie operacyjne jest ostatecznością. Stosuje się je zazwyczaj w przypadku dużych naczyniaków krwionośnych, które naciekają na narządy i są oporne na farmakoterapię. Przed zabiegiem wymagana jest embolizacja guza, która polega na wstrzykiwaniu do wnętrza guza substancji o działaniu niszczącym. W leczeniu naczyniaków pomocna może być też laseroterapia.

Wygląda na to, że niczego tu nie ma. Spróbuj użyć wyszukiwarki: