Przejdź do treści

Dławica odmienna (angina Prinzmetala) – objawy i leczenie

Dławica odmienna (angina Prinzmetala) - objawy i leczenie Istock.com
Podoba Ci
się ten artykuł?
Podoba Ci
się ten artykuł?

Dławica odmienna, znana też jako dławica Prinzmetala to choroba niedokrwienna serca spowodowana skurczem tętnicy wieńcowej. Charakteryzuje ją silny, długotrwały ból odczuwany najczęściej nocą. W diagnostyce schorzenia wykorzystuje się badanie EKG, które uwidacznia nieprawidłową pracę serca. Które osoby są bardziej predysponowane do zachorowania na dławicę odmienną i jak leczy się tę chorobę?

Co to jest dławica odmienna?

Dławica odmienna, występująca także pod nazwami dławica naczynioskurczowa, dławica Prinzmetala oraz angina Prinzmetala to choroba układu sercowo-naczyniowego. Klasyfikowana jest jako rzadka postać choroby wieńcowej, w tym jeden z rodzajów dławicy piersiowej stabilnej (wytyczne European Society of Cardiology) lub ostrego zespołu wieńcowego (wytyczne American College of Cardiology, American Heart Association). U osób z chorobą dławicową, angina Prinzmetala występuje z częstotliwością poniżej jednego proc. Do czynników ryzyka dławicy naczynioskurczowej zalicza się:

 • palenie papierosów,
 • stres,
 • spożywanie alkoholu,
 • hiperwentylację,
 • niską temperaturę,
 • zażywanie kokainy lub amfetaminy,
 • stosowanie leków przeciwnowotworowych:  fluorouracylu lub cyklofosfamidu.

Przyczyny powstawania anginy Prinzmetala nie zostały do końca wyjaśnione. Sugeruje się, że na rozwój choroby ma wpływ nieprawidłowe funkcjonowanie śródbłonka oraz upośledzenie wytwarzania tlenku azotu i acetylocholiny. W dławicy odmiennej dochodzi do skurczu nasierdziowej tętnicy wieńcowej, zarówno w przypadku zwężonego naczynia jak i naczynia bez cech miażdżycowych. Choroba występuje częściej u osób z hipercholesterolemią, arytmią serca, nadciśnieniem tętniczym krwi oraz astmą aspirynową.

Objawy dławicy odmiennej

Głównym objawem dławicy Prinzmetala jest ból wywołany skurczem tętnicy wieńcowej. Zazwyczaj pojawia się on w spoczynku w godzinach nocnych i porannych (między godziną 24 a 8 rano). Ból trwa kilkanaście-kilkadziesiąt minut lub dłużej. Jest to tzw. ból dławicowy, odczuwany za mostkiem, rozlany, promieniujący do ramion, barku i szyi. Ból indukowany aktywnością fizyczną występuje rzadziej. Choremu towarzyszą takie objawy, jak:

 • duszność,
 • pieczenie,
 • zmęczenie,
 • omdlenia,
 • zaburzenia rytmu serca, w tym migotanie komór i blok przedsionkowo-komorowy.

Diagnostyka dławicy Prinzmetala

W diagnostyce dławicy odmiennej wykorzystuje się badanie EKG. W zapisie elektrokardiograficznym obserwuje się uniesienie odcinka ST, które samoistnie ustępuje. W EKG metodą Holtera u 50 proc. pacjentów pojawia się długotrwałe uniesienie lub obniżenie odcinków ST związane z obecnością objawów choroby. Trzecim rodzajem badania stosowanym w rozpoznawaniu dławicy Prinzmetala jest koronarografia pozwalająca na uwidocznienie skurczu tętnicy wieńcowej. Jest to badanie inwazyjne, w czasie którego podaje się pacjentowi ergotaminę lub acetylocholinę. Diagnozę dławicy Prinzmetala stawia się na podstawie objawów bólu dławicowego, widoczne w EKG uniesienie odcinka ST,  skurczu tętnicy wieńcowej oraz nasilenia dolegliwości bólowych przez okres roku od pierwszego epizodu choroby.

wnuczka z babcią

Leczenie i rokowania w dławicy Prinzmetala

Najważniejszym zaleceniem terapeutycznym w anginie Prinzmetala jest zaprzestanie palenia papierosów oraz używania narkotyków. Ważna jest również dieta niskotłuszczowa z ograniczoną podażą cholesterolu. Leczenie dławicy polega na farmakoterapii kwasem acetylosalicylowym oraz blokerami kanału wapniowego (diltiazem, werapamil, nifedypina). W przypadku braku skuteczności terapii stosuje się azotan długo działający, który hamuje występujące dolegliwości.

Wśród metod operacyjnych dławicy odmiennej wymienia się wprowadzenie stentu w miejsce blaszki miażdżycowej w celu poszerzenia naczynia lub wszczepienie stymulatora serca/kardiowerteradefibrylatora w przypadku występującej tachyarytmii. Metody inwazyjne znajdują zastosowanie jedynie w ciężkich przypadkach choroby. Rokowania u osób z dławicą naczynioskurczową są dobre. Choroba zazwyczaj ustępuje bez pojawienia się zawału serca (99,5 proc. przypadków). Aż 95 proc. chorych przeżywa co najmniej pięć lat od diagnozy schorzenia.

Bibliografia:

 1. A. Ścibisz, Dławica naczynioskurczowa — patogeneza, obraz kliniczny, rozpoznanie, leczenie, Choroby Serca i Naczyń 2013, tom 10, nr 5.
 2. M. Elżbieciak, K. Mizia-Stec, Bezobjawowa dławica naczynioskurczowa jako przyczyna nagłego zatrzymania krążenia, Folia Cardiologica 2019;14(1):67-70.
 3. P. Gajewski, A. Szczeklik, Interna Szczeklika, Medycyna Praktyczna, 2017.

Podoba Ci się ten artykuł?

Powiązane tematy:

i
Treści zawarte w serwisie mają wyłącznie charakter informacyjny i nie stanowią porady lekarskiej. Pamiętaj, że w przypadku problemów ze zdrowiem należy bezwzględnie skonsultować się z lekarzem.