Borderline

Borderline to poczucie pustki, impulsywność, emocjonalna chwiejność, tendencja do ryzykownych zachowań i brak umiejętności budowania stabilnych, trwałych relacji. Dla osób z najbliższego otoczenia to emocjonalna sinusoida, stres, lęk, poniżenia i odrzucenie. Czym dokładnie jest zaburzenie borderline? Jakie są jego objawy i przyczyny? Zachorowalność na nie stale wzrasta. Czy wynika to z lepszej diagnozy, z faktycznego wzrostu zachorowań czy może jest to wygodne wytłumaczenie dla osób, które nie radzą lub nie chcą sobie radzić z własnymi emocjami?

Czym jest osobowość borderline?

Osobowość borderline, osobowość chwiejna emocjonalne, zaburzenia typu borderline, osobowość z pogranicza – pod tymi różnymi nazwami kryje się to samo zaburzenie z pogranicza nerwicy i psychozy. Choruje na nie średnio 1-2% społeczeństwa, aż w 75% są to kobiety. Statystyki pokazują, że występuje ono u co 5 więźnia zakładu penitencjarnego.

Borderline objawy

Objawy borderline są bardzo liczne i zróżnicowane. Osoby cierpiące na zaburzenia borderline charakteryzują się dużą impulsywnością działań i brakiem umiejętności przewidywania ich konsekwencji. Ich nastrój jest bardzo niestabilny i zmienny, przeważają w nim negatywne emocje i uczucia. Często wybuchają, wchodzą w konflikty, bywają agresywne. Wyróżnia się dwa typy zaburzenia borderline. Pierwszy z nich charakteryzuje się impulsywnością zachowania i brakiem kontroli nad sobą. W drugim typie dodatkowo zaburzony jest obraz własnej osobowości. Zniekształcone jest również ich poczucie preferencji, celów, upodobań. Towarzyszy im poczucie pustki, bezsensu. Charakterystyczne dla nich są również skłonności do ryzyka i zachowań niezgodnych z prawem, np. nadużywanie substancji psychoaktywnych, przypadkowy seks, rozrzutność. Choć żałują tego co robią, to wciąż popełniają te same błędy. Bywają agresywni wobec innych osób, ale też wobec siebie samych. Przejawiają zachowania autodestrukcyjne, np. samookaleczanie. Zalicza się ich do grupy ryzyka popełnienia samobójstwa.

Borderline przyczyny

Ciężko mówić o jednej konkretnej przyczynie zaburzeń pogranicza. Wyróżnia się raczej kilka prawdopodobnych przyczyn powstawania tych zaburzeń. Wśród nich jest dziedziczenie skłonności do zaburzenia po przodkach, który również na nie chorowali. Zaburzenia borderline mogą również zostać nabyte w wyniku traumatycznych doświadczeń, czy zespołu stresu pourazowego (PTSD). Prawdopodobnie najczęściej jednak wiążą się z kwestiami środowiskowymi wpływającymi na człowieka w okresie dzieciństwa i dorastania, np. słowna, fizyczna, seksualna przemoc, śmierć jednego z rodziców, bardzo krytyczne nastawienie rodziców, brak więzi matki z dzieckiem, nierozwiązane kryzysy rozwojowe. 

Borderline a związki

Charakterystyczne dla osobowości z pogranicza są również burzliwe relacje. Osoby te z jednej strony pragną towarzystwa, akceptacji, uwagi innych, z drugiej strony w lęku przed odrzuceniem krzywdzą i odrzucają bliskie osoby na każdym kroku. Potrafią powiedzieć partnerowi, że go nienawidzą, a za moment wyznać mu miłość i chęć bycia razem do końca życia. Osoby z borderline w relacji pragnąć mieć tą drugą osobę na wyłączność. Jednocześnie panicznie boją się odrzucenia przez nią. Ich związki są burzliwe i niestabilne. Gdy druga osoba zbliży się do nich za bardzo, natychmiast odpychają ją, obrażają, poniżają. Niestety osoby z zaburzeniem borderline bardzo często silnie oddziaływują na osoby ze swojego otoczenia. Doprowadzają do rozpadu rodzin, wykańczają psychicznie najbliższych ciągłym strachem i niepewnością. Aż 70% osób, które są w bliskiej relacji z osobą zaburzoną, potrzebuje specjalistycznej pomocy.