Morfologia

Morfologia to najpopularniejsze badanie krwi. Powinno się wykonywać je profilaktycznie raz na rok. Złe wyniki mogą świadczyć o wielu schorzeniach, jednakże niewielkie odchylenia od normy rzadko oznaczają coś poważnego.

Interpretacja wyników morfologii nie jest specjalnie trudna, jeśli zna się normy dla poszczególnych oznaczeń. Niemniej, pełną analizę badania warto pozostawić lekarzowi – jedynie on ma odpowiednią wiedzę medyczną, aby zrobić to odpowiednio.

Interpretacja wyników morfologii – czerwone krwinki

 • Hemoglobina – norma dla hemoglobiny wynosi 12-16 g/dl dla kobiet oraz 14-18 g/dl dla mężczyzn. Jej zadaniem jest rozprowadzanie tlenu oraz składników odżywczych po całym organizmie. Zbyt wysoki poziom hemoglobiny może być spowodowany odwodnieniem (np. na skutek wymiotów czy biegunki), występuje także w przebiegu nadkrwistości. Poziom niższy niż norma może oznaczać niedokrwistość lub przewodnienie organizmu.
 • Erytrocyty (RBC) – norma dla erytrocytów wynosi 4,2-5,4 mln/ul dla kobiet oraz 4,7-6,2 mln/ul dla mężczyzn. Erytrocyty, inaczej czerwone krwinki, są podstawowym składnikiem morfotycznym krwi i jako takie zajmują się transportem tlenu oraz składników odżywczych. Zbyt wysoki poziom w stosunku do normy może być oznaką wad serca, chorób płuc, zespołu Cushinga, ale także nowotworów. Niski poziom erytrocytów świadczy o niedokrwistości.
 • MCV – norma dla MCV to 81-99 fl dla kobiety oraz 80-94 fl dla mężczyzny. Ten wskaźnik oznacza średnią objętość pojedynczej czerwonej krwinki. Jego podwyższona wartość może świadczyć o niedoborach witaminowych, głównie witaminy B12 oraz kwasu foliowego. Jest też symptomem zapalenia wątroby, pojawia się w przebiegu alkoholizmu oraz nadczynności tarczycy. Z kolei poziom poniżej normy może oznaczać niedokrwistość wynikającą z niedoboru żelaza.
 • MCHC – norma tego wskaźnika wynosi 33-37 g/dl dla obu płci. MCHC oznacza średnie stężenie hemoglobiny w erytrocycie. Podwyższone MCHC to objaw odwodnienia hipertonicznego, ale także sferocytozy. Niski poziom może świadczyć o zaburzeniach gospodarki wodnej i elektrolitycznej, a także niedokrwistości z powodu niedoboru żelaza.
 • Hematokryt (HCT) – norma hematokrytu wynosi 37-47% dla kobiet oraz 42-52% dla mężczyzn. HCT to wskaźnik stosunku objętości czerwonych krwinek do osocza. Zbyt wysoki poziom to objaw niedotlenienia, a także wad serca, nowotworów oraz torbielowatości nerek. Niski poziom to z kolei objaw niedokrwistości oraz przewodnienia.
 • Anizocytoza (RDW) – norma anizocytozy wynosi 11,5-14,5% dla obu płci. Jest to wskaźnik zmienności rozkładu objętości krwinek czerwonych. Zarówno spadek, jak i podwyższona wartość mogą świadczyć o niedokrwistości.
 • Anizochromia (HDW) – norma wynosi 2,2-3,2 g/dl dla obu płci. Jest to wskaźnik wybarwienia czerwonych krwinek. Jego podwyższona wartość wskazuje na niedokrwistość.
 • Retikulocyty (RET) – norma retikulocytów wynosi 5-15% dla obu płci. Retikulocyty to młode, jądrzaste formy erytrocytów. Wzrost tej wartości wskazuje na niedotlenienie lub zespół hemolityczny. Z kolei niski poziom może oznaczać niedokrwistość, niewydolność nerek oraz zespół mielodysplastyczny.

Zobacz także: Morfologia wyniki

Interpretacja wyników morfologii – białe krwinki

 • Leukocyty (WBC) – norma dla obu płci to 4-10 tys/µl. Leukocyty (białe krwinki) to komórki chroniące organizm przed wszelkiego rodzaju patogenami. Ich wzrost świadczy o stanie zapalnym, zakażeniu, chorobie nowotworowej. Jednakże wahania normy powstają także w wyniku ciąży, wysiłku fizycznego, stresu, a nawet po zjedzeniu posiłku. Niski poziom leukocytów może być spowodowany ciężkim zapaleniem lub zakażeniem, może również być wynikiem aplazji i hipoplazji szpiku.
 • Limfocyty (LYMPH) – norma to 2,5-4,5 tys./µl dla obu płci. Limfocyty to komórki układu odpornościowego zdolne do rozpoznawania antygenów. Ich wysoki poziom świadczy o chorobie zakaźnej -– odrze, śwince, różyczce. Może być także spowodowany białaczką. Z kolei limfocyty poniżej normy mogą być symptomem przewlekłego stresu oraz ziarnicy złośliwej.
 • Monocyty (MONO) – norma wynosi 0,3-0,8 tys./l dla obu płci. Monocyty oczyszczają krew z martwych tkanek i obumarłych patogenów. Wysoki poziom monocytów świadczy o przebiegu kiły, gruźlicy, mononukleozy, a także nowotworów. Niski poziom to z kolei objaw infekcji.
 • Eozynofile (EOS) – norma to 0,1-0,3 K/µl. Eozynofile to rodzaj białych krwinek wyróżniających się kwasochłonnością. Ich wysoki poziom może być objawem alergii i chorób pasożytniczych. Poziom poniżej normy jest objawem zakażeń.

Zobacz także: Morfologia z rozmazem

Interpretacja wyników – płytki krwi

 • Trombocyty (PLT) – norma dla trombocytów to 150-400 tys/µl. Trombocyty nazywane są płytkami krwi, gdyż pełnią rolę przy tworzeniu się skrzepu i zasklepianiu rany. Wysoki poziom tego wskaźnika nazywa się nadpłytkowością i świadczy o zespole mieloproliferacyjnym, ale także o możliwej infekcji czy chorobie nowotworowej. Z kolei małopłytkowość, czyli wynik poniżej normy, może być spowodowany wieloma schorzeniami, w tym: zespołem Fanconiego, niedokrwistością aplastyczną, aplazją megakariocytową, chłoniakami, ostrą białaczką szpikową, zwłóknieniem szpiku, zakażeniem wirusowym i niewydolnością nerek.

Najnowsze