Przejdź do treści

Terapia pedagogiczna, czyli zajęcia korekcyjno-kompensacyjne dla dzieci ze specyficznymi trudnościami w czytaniu i pisaniu

Terapia pedagogiczna, czyli zajęcia korekcyjno-kompensacyjne dla dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi
Terapia pedagogiczna, czyli zajęcia korekcyjno-kompensacyjne dla dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi / iStock
Podoba Ci
się ten artykuł?
Podoba Ci
się ten artykuł?

Terapia pedagogiczna w przedszkolu i w szkole podstawowej to coraz bardziej powszechna metoda pracy z dziećmi ze specyficznymi trudnościami w czytaniu i pisaniu. Cele i zadania terapii pedagogicznej nastawione są na wszechstronny rozwój zdolności poznawczych i percepcyjno-motorycznych dziecka.

Co to jest terapia pedagogiczna?

Terapia pedagogiczna (inaczej nazywana zajęciami korekcyjno-kompensacyjnymi) jest przeznaczona dla dzieci i młodzieży ze stwierdzonymi deficytami w zakresie funkcji percepcyjno-motorycznych, które powodują trudności w czytaniu, pisaniu czy nauce matematyki. Z jednej strony polega na usprawnianiu z pomocą terapeuty zaburzonych funkcji, a z drugiej – doskonaleniu tych funkcji, które są dobrze rozwinięte.

Taka terapia zawsze dobierana jest do potrzeb dziecka, które wcześniej zostało poddane diagnozie psychologiczno-pedagogicznej i któremu została wystawiona odpowiednia opinia. Są to głównie dzieci:

 • przedszkolne i wczesnoszkolne, u których zdiagnozowano ryzyko dysleksji,
 • rozwijające się nieharmonijnie,
 • z trudnościami z koncentracją uwagi i zapamiętywaniem,
 • z problemami dotyczącymi lateralizacji,
 • z zaburzeniami integracji sensorycznej,
 • mające obniżony poziom umiejętności manualnych i grafomotorycznych,
 • przejawiające trudności w zakresie orientacji przestrzennej oraz koordynacji wzrokowo-ruchowo-słuchowej.

Początkowo w klasach I-III jest diagnozowane ryzyko dysleksji rozwojowej. Po co najmniej roku intensywnych zajęć korekcyjno-kompensacyjnych przeprowadzane jest badanie kontrolne. Jeśli trudności ucznia nadal się utrzymują pomimo uczestnictwa w zajęciach, można (najczęściej w klasie IV) stwierdzić specyficzne trudności w uczeniu się, co nie zwalnia ucznia z dalszego udziału w terapii.

Cele terapii pedagogicznej

Cele terapii pedagogicznej są ściśle uzależnione od potrzeb danego dziecka i różnią się w zależności od tego, na jakim etapie jest terapia. Celem nadrzędnym terapii pedagogicznej jest stworzenie możliwości wszechstronnego rozwoju dziecka – na miarę jego możliwości. Poza tym zalicza się do nich też:

 • stymulowanie i usprawnianie rozwoju funkcji psychomotorycznych,
 • wyrównywanie braków w wiadomościach i umiejętnościach ucznia,
 • eliminowanie niepowodzeń szkolnych oraz ich emocjonalnych i społecznych konsekwencji.

Formy terapii pedagogicznej

Zajęcia korekcyjno-kompensacyjnemogą odbywać się w formie indywidualnej albo grupowej (zazwyczaj są to bardzo małe grupy) i zawsze uwzględniają potrzeby i możliwości psychomotoryczne każdego dziecka. Dzieci, które pracują razem w grupie, powinny mieć ten sam deficyt w zakresie danej funkcji, żeby praca z nimi przyniosła jak najlepsze rezultaty. Bardzo ważne jest też, żeby każdy uczeń utrwalał materiał z zajęć w domu, z rodzicami.

Przerażające wyniki raportu o zdalnej edukacji: niemal 40 proc. uczniów skarży się na gorsze samopoczucie

Zasady terapii pedagogicznej

Zasadami, na podstawie których możliwe jest skuteczne prowadzenie terapii pedagogicznej, są:

 • zasada indywidualizacji środków i metod,
 • zasada powolnego stopniowania trudności w nauce czytania i pisania, uwzględniającego złożoność tych czynności i możliwości percepcyjne dziecka,
 • zasada korekcji zaburzeń: ćwiczenie przede wszystkim funkcji najgłębiej zaburzonych i najsłabiej opanowywanych umiejętności,
 • zasada kompensacji zaburzeń: łączenie ćwiczeń funkcji zaburzonych z ćwiczeniami funkcji niezaburzonych w celu tworzenia właściwych mechanizmów kompensacyjnych,
 • zasada systematyczności,
 • zasada ciągłości odziaływania terapeutycznego.

Etapy terapii pedagogicznej

Podstawowa terapia pedagogiczna przebiega w dwóch etapach:

 • etap przygotowawczy, czyli praca na konkretnym materiale, jak obrazki i figury, kształtująca dojrzałość do czytania i pisania poprzez np. ćwiczenia sprawności manualnych, funkcji wzrokowych, słuchowych i orientacji przestrzennej;
 • etap właściwy, czyli trening literowy, sylabowo-słowny, rozumienie tekstu, przepisywanie, pisanie z pamięci;
 • etap końcowy – doskonalenie umiejętności czytania i pisania.

Bibliografia:

Najważniejsze działania terapeuty pedagogicznego – Czasopismo Głos Pedagogiczny | scenariusze oraz artykuły pedagogiczne (glospedagogiczny.pl)

Terapeuta pedagogiczny – Czasopismo Głos Pedagogiczny | scenariusze oraz artykuły pedagogiczne (glospedagogiczny.pl)

Nasze teksty zawsze konsultujemy z najlepszymi specjalistami

Ewa Ślarzyńska

Pedagog specjalny, terapeuta pedagogiczny

Zobacz także

Podoba Ci się ten artykuł?

Powiązane tematy:

i
Treści zawarte w serwisie mają wyłącznie charakter informacyjny i nie stanowią porady lekarskiej. Pamiętaj, że w przypadku problemów ze zdrowiem należy bezwzględnie skonsultować się z lekarzem.