Przejdź do treści

Darmowe szczepienia na grypę? Hello Zdrowie interweniuje

Szczepienia dla seniorów
Darmowe szczepienia na grypę dla osób powyżej 75. roku życia? Zdj. Getty Images
Podoba Ci
się ten artykuł?
Podoba Ci
się ten artykuł?

Pomimo zapewnień Ministerstwa Zdrowia, że w tym roku rozważy wprowadzenie pełnej refundacji szczepień przeciwko grypie dla osób po 75. roku życia, w opublikowanym niedawno wykazie refundowanych leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych, który wejdzie w życie 1 września 2020 roku, darmowych szczepionek nie ma. Hello Zdrowie zgłosiło interwencję w tej sprawie. Co udało nam się ustalić?

Propozycję rozszerzenia pełnej refundacji leków dla seniorów w wieku 75+ o szczepionkę przeciw grypie wysunęły polskie środowiska medyczne – eksperci Ogólnopolskiego Programu Zwalczania Grypy, krajowi konsultanci w dziedzinie geriatrii oraz medycyny rodzinnej ze wsparciem Federacji Pacjentów Polskich oraz Polskiego Stowarzyszenia Diabietyków. Apel o bezpłatne szczepionki przeciwko grypie to reakcja na pandemię koronawirusa, której druga fala zbiegnie się na jesieni z sezonem grypowym. Według środowisk medycznych zasadne byłoby rozszerzenie szczepień przeciwko grypie także o inne grupy społeczne. Obecnie 50-procentowej refundacji podlega jedynie szczepionka dla osób po 65. roku życia.

Ministerstwo Zdrowia w odpowiedzi zapewniało, że „możliwość rozszerzenia wykazu 75+ o nowe technologie lekowe jest obecnie przedmiotem prowadzonej w resorcie analizy”.

Mimo to w opublikowanym wykazie refundowanych leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych, który wejdzie w życie 1 września 2020 r., proponowanej refundacji szczepień dla seniorów 75+ (ani dla innych grup społecznych) nie ma.

Punkt 1061 wykazu mówi o „czterowalentnej szczepionce przeciw grypie (rozszczepiony wirion), inaktywowanej”, która zostanie objęta 50-procentową refundacją dla osób po 65. roku życia, czyli tak jak dotychczas.

W sprawie braku darmowych szczepień przeciwko grypie dla osób po 75. roku życia (oraz refundowanych szczepień dla innych grup społecznych) Hello Zdrowie zgłosiło interwencję w konsultacjach społecznych, apelując o rozważenie i wprowadzenie od 1 września 2020 roku, zgodnie z opinią autorytetów medycznych, optymalnie pełnej refundacji szczepień ochronnych przeciwko grypie dla osób powyżej 75. roku życia, oraz, opcjonalnie, refundacji również dla innych grup społecznych, zwłaszcza dla osób z grup ryzyka, czyli małych dzieci oraz pacjentów mających choroby współwystępujące.

Szczepienia dla dorosłych. Na co można i warto się zaszczepić?/Rawpixel

Odpowiedź Jarosława Rybarczyka z Biura Komunikacji Ministerstwa Zdrowia:

Zgodnie z przepisami dotyczącymi refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego i wyrobów medycznych na obecnym (aktualnym) obwieszczeniu refundacyjnym znajduje się szczepionka p/grypie produkowana przez SANOFI AVENTIS o nazwie VAXIGRIP TETRA – czterowalentna szczepionka przeciw grypie (rozszczepiony wirion), inaktywowana, we wskazaniu refundacyjnym czynne uodpornienie osób powyżej 65. roku życia w zapobieganiu grypie wywołanej przez dwa podtypy wirusa grypy A oraz dwa typy wirusa grypy B, które zawarte są w szczepionce; poziom odpłatności 50 proc.

Dla szczepionki tej została podjęta pozytywna decyzja organu (Ministra Zdrowia), tzw. rozstrzygnięcie na kontynuację refundacji na kolejny okres.  Decyzja w tej sprawie została wysłana do podmiotu odpowiedzialnego. Szczepionka ta jest widoczna w projekcie obwieszczenia wrześniowego.

W procesie refundacyjnym znajdują się jeszcze:

– Produkowana przez Mylan Irlandia szczepionka Influvac Tetra Szczepionka przeciw grypie (antygen powierzchniowy), inaktywowana; wniosek złożono dla wskazania „profilaktyka grypy u osób w wieku 18– 64 lat”; aktualnie organ oczekuje na opinię Rady Przejrzystości i Prezesa Agencji Oceny Technologii Lekowych i Taryfikacji celem skierowania wniosku do Komisji Ekonomicznej do procesu negocjacji ceny. Dopiero po tych etapach wieloetapowego postępowania administracyjnego Minister Zdrowia podejmie decyzję o ewentualnej refundacji. Wniosek refundacyjny wpłynął do organu 17 lipca 2020 r.

– Produkowana przez Astra Zeneca szczepionka Fluenz Tetra, Szczepionka przeciw grypie (żywa atenuowana, do nosa); wniosek złożono dla wskazania „zapobieganie grypie u dzieci w wieku od ukończonych 24 miesięcy życia do ukończenia 60 miesięcy życia”, aktualnie podmiot wniósł o odwieszenie postępowania w dniu 4 sierpnia 2020 r., które zawiesił w październiku 2019 roku, Minister podjął czynności w sprawie w dniu 5 sierpnia 2020 r.  Firma w dniu 5 sierpnia 2020 r, złożyła uzupełnienie wniosku.

Szczepienie na grypę / istockphoto.com

7 sierpnia wpłynął w systemie SOLR (System Obsługi List Refundacyjnych – przyp. red.) wniosek o objęcie refundacją dla szczepionki VaxigripTetra, Czterowalentna szczepionka przeciw grypie (rozszczepiony wirion), inaktywowana,  we wskazaniu czynne uodpornienie osób do 65. roku życia, w tym kobiet w ciąży, dzieci od ukończenia 6. miesiąca życia oraz bierne uodpornienie niemowląt od urodzenia do wieku poniżej sześciu miesięcy po szczepieniu kobiet w ciąży, a także grup ryzyka (osoby przewlekle chore i personel medyczny) w zapobieganiu grypie wywołanej przez dwa podtypy wirusa grypy A oraz dwa typy wirusa grypy B, które są zawarte w szczepionce. Wniosek ten zgodnie z przepisami został skierowany do AOTMiT (Agencja Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji – przyp. red.) do oceny.

Jednocześnie informuję, że w Polsce w wielu województwach samorządy lokalne przeznaczają środki na bezpłatne szczepienia przeciwko grypie dla osób po 50–65. roku życia, które niejednokrotnie są w grupie wysokiego ryzyka.

Przedział wiekowy, w jakim oferowane są darmowe szczepienia przeciwko grypie, zależy od decyzji wydziału zdrowia i spraw społecznych danego urzędu miasta i różni się w zależności od województwa. Podniesienie stanu zaszczepienia całej populacji wymaga kontynuacji już podjętych działań informacyjnych i edukacyjnych skierowanych do całego społeczeństwa”.

W opinii Hello Zdrowie komunikat MZ nie wyczerpuje sugestii dotyczącej możliwości wprowadzenia darmowych szczepień przeciwko grypie dla osób po 75. roku życia. W związku z powyższym ponownie poprosiliśmy o uwzględnienie w konsultacjach społecznych pełnej refundacji szczepień dla osób 75+, zgodnie z sugestią środowisk medycznych.

Do tematu wrócimy.

Zobacz także

Podoba Ci się ten artykuł?

Powiązane tematy:

i
Treści zawarte w serwisie mają wyłącznie charakter informacyjny i nie stanowią porady lekarskiej. Pamiętaj, że w przypadku problemów ze zdrowiem należy bezwzględnie skonsultować się z lekarzem.