Przejdź do treści

Leki refundowane – marzec 2021. Na nowej liście zabraknie m.in. Olaparybu, Spiolto Respimatu czy Myozyme

Lista leków refundowanych / istock
Podoba Ci
się ten artykuł?
Podoba Ci
się ten artykuł?

Ministerstwo Zdrowia opublikowało obwieszczenie zawierające listę leków refundowanych ważną od 1 marca 2021 roku. Co się zmieniło? Za 157 preparatów pacjenci będą musieli zapłacić więcej. Problem mogą mieć też kobiety chorujące na nowotwór jajnika i osoby zmagające się z chorobą Leśniowskiego-Crohna. 

Lista leków refundowanych – marzec 2021

Zgodnie z wymogiem ustawowym, Ministerstwo Zdrowia zobowiązane jest aktualizować listę leków refundowanych co dwa miesiące. Aktualnie obowiązuje wykaz styczniowy, a nowy wejdzie w życie 1 marca 2021 r.

Zmiany będą dotyczyły m.in. pacjentów z chorobami nerek, nowotworem jelita grubego, choroby Pompego oraz choroby Leśniowskiego-Crohna.

  • leczenie pacjentów z chorobami nerek: program przewiduje stosowanie leku Ketosteril – preparat złożony, podmiot odpowiedzialny Fresenius Kabi. To preparat żywieniowy stosowany u pacjentów z przewlekłą chorobą nerek wraz z dietą niskobiałkową.
  • leczenie zaawansowanego raka jelita grubego: w zakresie świadczenia gwarantowanego „Leczenie pierwszej linii chorych na zaawansowanego raka jelita grubego z wykorzystaniem substancji czynnej cetuksymab” w punkcie 1 poszerzono kryteria kwalifikacji o chorych z brakiem przeciwwskazań do zastosowania chemioterapii wielolekowej wg schematu FOLFOX względem wcześniejszej możliwość włączania jedynie pacjentów z brakiem przeciwwskazań do chemioterapii wg schematu FOLFIRI.Schemat FOLFOX został dodany do części programu lekowego dotyczącej schematu dawkowania leków w programie. Część tę uzupełniono również o możliwość redukcji dawki oksaliplatyny oraz wydłużenie przerw między cyklami leczenia.
  • leczenie choroby Pompego: doprecyzowano kryteria wyłączenia z leczenia w programie w zakresie znaczenia znacznej progresji choroby. Niektórzy pacjenci nie skorzystają więc z ulg przy zakupie leku Myozyme.
  • leczenie choroby Leśniowskiego-Crohna: doszło do zawężenia wskazań refundacyjnych.
  • katalog chemioterapii: według obwieszczenia nie pojawi się żadna nowa substancja czynna, natomiast finansowanie straci substancja czynna lipegfilgrastimum.

Cofnięcie lub brak kontynuacji refundacji dotyczy w sumie 51 preparatów. Dotyczy to takich leków jak: Augumentin i Augumentin SR, Bixebra (5 i 7,5 mg), Doncept, Erbugen, Lonquex, Pradaxa 75 mg czy Vilpin. W części przypadków refundację utraciła jedna z dawek leku, ale pacjenci nadal mają dostęp do danej substancji czynnej.

Na liście leków refundowanych nie znalazł się także lek Spiolto Respimat, stosowany przez pacjentów z przewlekłą obturacyjną chorobą płuc (PoCHP).

Olaparyb bez refundacji

Nowa lista leków refundacyjnych nie odpowiada również kobietom zmagającym się na nowotwór jajnika. Na marcowej liście leków refundowanych nie znalazł się bowiem Olaparyb –  lek stosowany szczególnie w leczeniu pierwszej linii nowotworu jajnika. Według specjalistów, daje on pacjentkom nawet 5 lat dobrej jakości życia. Terapia olaparybem wydłuża okresy pomiędzy nawrotami oraz czas życia.

Ceny leków refundowanych

W przypadku 490 leków i produktów medycznych dopłaty dla pacjentów będą niższe. Największa zmiana dotyczy leku Sandostatin LAR 30 mg (oktreotyd) stosowanego w leczeniu m.in. akromegalii i innych schorzeń hormonozależnych. Obniżka dopłaty pacjenta dotyczy też leku Santostatin LAR 20 mg i Sandostatin 10 mg.

Tańsze będą też wyciągi alergenowe roztoczy kurzu domowego Novo-Helisen Depot oraz mieszanka mlekozastępcza MILUPA PKU 2-mix stosowana u dzieci chorujących na fenyloketonurię i hiperfenyloalaninemię.

Wzrost dopłat ze strony pacjenta będzie dotyczył w sumie 157 preparatów. Najbardziej odczuwalna podwyżka dotyczy preparatów z pozakonazolem, czyli z triazolowym lekiem przeciwgrzybiczym.

Nowe leki na liście leków refundowanych

Aktualnie Ministerstwo Zdrowia skupia się nad pracami dotyczącymi odnawiania decyzji refundacyjnych. Większe zmiany na liście refundacyjnej mają nastąpić w maju i w lipcu. Pomimo tego, na nowej liście refundacyjnej znalazło się kilka nowości.

Leki refundowane dla kobiet w ciąży

Do listy refundacyjnej z marca 2021 r. nie dodano żadnej nowej substancji czynnej dla kobiet w ciąży. Pojawiły się natomiast kolejne preparaty dla pacjentek wymagających insulinoterapii (Liprolog Junior KwikPen) oraz chorujących na astmę oskrzelową (Fluticomb).

Agata Młynarska / zdj. Andreas Szilagyi, MWMEDIA

Wyszukiwarka leków refundowanych

Listę leków refundowanych, która będzie obowiązywać od marca 2021 roku znajdziesz na oficjalnej stronie Ministerstwa Zdrowia w Obwieszczeniu Ministra Zdrowia z dnia 18 lutego 2021 r. w sprawie wykazu refundowanych leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych na 1 marzec 2021 r.

Refundacja – czym jest? Stopnie refundacji

Refundacja to możliwość nabycia produktów: leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych, których cały lub częściowy koszt pokrywa Narodowy Fundusz Zdrowia. Refundowane produkty można kupić w aptekach, które podpisały umowę z Narodowym Funduszem Zdrowia.

Narodowy Fundusz Zdrowia zrefunduje produkt, jeśli znajduje się on w wykazie stworzonym przez Ministerstwo Zdrowia. Lek może się znaleźć w tym wykazie tylko, jeśli jest dopuszczony do obrotu, dostępny na rynku, oznaczony kodem identyfikacyjny EAN (Europejski Kod Towarowy) lub innym unikalnym kodem.

Obecnie obowiązują stopnie refundacji:

  • bezpłatny – do wysokości limitu,
  • ryczałtowy – kwota 3,20 zł do wysokości limitu,
  • 50 proc.  – do wysokości limitu,
  • 30 proc. – do wysokości limitu.

Kwalifikacji do odpowiedniej odpłatności dokonuje Minister Zdrowia.

Zobacz także

Podoba Ci się ten artykuł?

Powiązane tematy:

i
Treści zawarte w serwisie mają wyłącznie charakter informacyjny i nie stanowią porady lekarskiej. Pamiętaj, że w przypadku problemów ze zdrowiem należy bezwzględnie skonsultować się z lekarzem.