Przejdź do treści

Płyn mózgowo-rdzeniowy – funkcje, wskazania do badania i interpretacja wyniku

Płyn mózgowo-rdzeniowy – funkcje, wskazania do badania i interpretacja Istock.com
Podoba Ci
się ten artykuł?
Udostępnij bliskim

Płyn mózgowo-rdzeniowy to ciecz otaczająca mózg i rdzeń kręgowy, pełniąca funkcję ochronną i odżywczą. Jest on stale syntetyzowany i resorbowany. Badanie płynu mózgowo-rdzeniowego umożliwia zdiagnozowanie wielu schorzeń neurologicznych. Płyn do badania pobierany jest podczas punkcji lędźwiowej. 

Co to jest płyn mózgowo-rdzeniowy? 

Płyn mózgowo-rdzeniowy (PMR) to bezbarwna ciecz, w której zawieszony jest mózg oraz rdzeń kręgowy. Strukturą odpowiedzialną za jego produkcję jest splot naczyniówkowy trójwarstwowa błona tworząca barierę między krwią a płynem mózgowo-rdzeniowym, zbudowana z następujących warstw: 

 • Pierwsza warstwa nabłonkowa ściana naczynia włosowatego, wyróżniająca się brakiem ciągłości; obecne są w niej przerwy przypominające „okienka”, przez które możliwe jest przemieszczanie substancji. 
 • Druga warstwa ma charakter szczątkowy i zbudowana jest z rozproszonych komórek opony miękkiej oraz włókien kolagenowych. 
 • Trzecia warstwa zbudowana z komórek wyściółki. 

Taka budowa splotu naczyniowego umożliwia filtrowanie z krwi tych związków, które mają tworzyć płyn mózgowo-rdzeniowy, ponadto pozwala na transport aktywny substancji z i do płynu mózgowo-rdzeniowego. Dzięki obecności licznych kosmków, powierzchnia splotu naczyniówkowego jest znacznie zwiększona i wynosi około 200 cm². Przekłada się to na bardziej efektywną produkcję PMR.  

 

W przestrzeni zakupowej HelloZdrowie znajdziesz produkty polecane przez naszą redakcję:

Odporność
Naturell Uromaxin + C, 60 tabletek
15,99 zł
Odporność
Naturell Omega-3 500 mg, 240 kaps.
30,00 zł
Odporność
Bloxin Żel do nosa w sprayu, 20 ml
25,99 zł
NOWOŚĆ
Odporność, Multilac
Hello Box Odporność
180,75 zł
Odporność
Estabiom Baby, Suplement diety, krople, 5 ml
28,39 zł

Skład płynu rdzeniowo-mózgowego 

Ponieważ PMR powstaje w efekcie przefiltrowania osocza, skład obydwu tych płynów jest podobny. Nie oznacza to jednak, że zawartość związków aktywnych w PMR i osoczu jest taka sama. W skład płynu mózgowo-rdzeniowego wchodzi 99% wody, a pozostałe składniki to: 

 • białko w ilości około 15-25 mg/dl 
 • glukoza w stężeniu około 45-80 mg/dl 
 • sód w ilości około 142-150 mEq/l 
 • potas w ilości około 2,2-3,3 mEq/l 
 • chlorki w ilości około 120-130 mEq/l 
 • magnez w przedziale od 2-2,5 mmol/l 
 • immunoglobuliny IgG poniżej 4 mg/ dl 

Procentowy udział poszczególnych frakcji białek, czyli proteinogram płynu mózgowo-rdzeniowego przedstawia się następująco: 

 • albuminy 56-76% 
 • beta globuliny 8-18% 
 • alfa-1-globuliny 27% 
 • alfa-2-globuliny 4-12% 
 • gamma-globuliny 3-12% 
 • prealbuminy 2-7% 

Różnica między płynem mózgowo-rdzeniowym i osoczem wyraża się przede wszystkim większą zawartością jonów chlorku i magnezu. Z kolei mniejsza jest zawartość takich składników jak jony wapnia i potasu, fosforany, glukoza, cholesterol, białko i mocznik. Zawartość komórek w PMR jest śladowa i nie powinna przekraczać 6 komórek na mikrolitr płynu. 

 

Krążenie płynu mózgowo-rdzeniowego 

Zdecydowana większość płynu produkowana jest przez splot naczyniowy. Znacznie mniejszy udział w produkcji PMR mają pozostałe elementy układu komorowego mózgu, a także struktury zlokalizowane w obrębie przestrzeni podpajęczynówkowej. Objętość płynu mózgowo-rdzeniowego nie przekracza 150 ml i jest mniejsza od jego dobowej produkcji, która wynosi około 450-500 ml. Wynika to z faktu, że płyn jest stale resorbowany do żylnych naczyń krwionośnych. Oznacza to, że płyn mózgowo-rdzeniowy wymieniany jest około czterech razy na dobę. Pozostaje więc w ciągłym ruchu, wędrując od miejsca, w którym jest wytwarzany do miejsca, gdzie następuje jego wchłanianie. Krążenie PMR w obrębie komór mózgowia, kanału środkowego rdzenia kręgowego i przestrzeni podpajęczynówkowej przedstawia się następująco: 

 • większość płynu syntetyzowana jest w komorach bocznych, 
 • płyn przedostaje się do komory trzeciej przez otwór międzykomorowy, 
 • następnie przez wodociąg mózgu płyn mózgowo-rdzeniowy przepływa do komory czwartej, 
 • za pośrednictwem otworów bocznych i otworu pośrodkowego płyn kieruje się do przestrzeni podpajęczynówkowej, 
 • pewna objętość PMR przedostaje się do przestrzeni podpajęczynówkowej wokół rdzenia kręgowego, po czym spływa w dół do zbiornika lędźwiowego, a następnie powraca do jam czaszki, 
 • ze zbiorników zlokalizowanych u podstawy czaszki, płyn mózgowo-rdzeniowy kieruje się ku półkulom mózgu, 
 • za pośrednictwem kosmków pajęczynówki PMR przedostaje się do zatoki strzałkowej górnej, a ostatecznie dociera do żyły szyjnej wewnętrznej. 

 

Płyn mózgowo-rdzeniowy – funkcje  

Jedną z najistotniejszych funkcji pełnionych w organizmie przez płyn mózgowo-rdzeniowy jest ochrona mózgu i rdzenia kręgowego. PMR amortyzuje wstrząsy, na które stale narażone jest mózgowie. Redukuje siły ciążenia działające na mózg – ten organ waży około 1,5 kilograma, a dzięki zawieszeniu go w płynie mózgowo – rdzeniowym, ciężar mózgu spada do zaledwie 50 g.  

PMR pełni funkcję buforującą w sytuacji, gdy dochodzi do wzrostu objętości w tętnicach mózgowych. Ponieważ jama czaszki jest całkowicie nieelastyczna, wzrost objętości jakiegokolwiek umieszczonego w niej elementu musi wiązać się ze zmniejszeniem objętości innego. I to właśnie jest rola płynu mózgowo – rdzeniowego. Każdemu skurczowi mięśnia sercowego towarzyszy wzrost objętości tętnic doprowadzających krew do mózgu. Wówczas dochodzi do kompensacyjnego zmniejszenia objętości płynu mózgowo-rdzeniowego, który spływa do żył i przestrzeni podpajęczynówkowej rdzenia kręgowego. 

Kolejną ważną funkcją PMR jest odżywianie mózgu i zapewnienie optymalnego środowiska zewnętrznego dla neuronów. Poza dostarczaniem związków odżywczych, odpowiada także za odprowadzanie zbędnych produktów przemiany materii. Ponadto dzięki obecności płynu mózgowo-rdzeniowego umożliwione jest krążenie związków aktywnych, w tym neuroprzekaźników i hormonów syntetyzowanych w ośrodkowym układzie nerwowym. 

 

Badanie płynu mózgowo-rdzeniowego – co wykrywa?  

Pobranie płynu mózgowo-rdzeniowego jest wskazane przy podejrzeniu chorób neurologicznych lub innych schorzeń, takich jak: 

 • zapalenie opon mózgowo-rdzeniowych (infekcyjne lub aseptyczne), 
 • ropień mózgu, 
 • krwawienie podpajęczynówkowe, 
 • neuropatie i polineuropatie zapalne, 
 • choroby demielinizacyjne, 
 • zespoły paraneoplastyczne,
 • przerzuty do opon miękkich, 
 • guzy mózgu, 
 • toczeń układowy, 
 • neuroborelioza, 
 • encefalopatia wątroby. 

 

Choroby układu nerwowego - najczęstsze (i rzadsze) choroby

Punkcja lędźwiowa – pobranie płynu mózgowo-rdzeniowego 

Najczęściej płyn mózgowo-rdzeniowy pobierany jest przez nakłucie lędźwiowe. Znacznie rzadziej na drodze nakłucia podpotylicznego do zbiornika wielkiego lub przez nakłucie komór bocznych mózgu. Pobieranie PMR, czyli punkcja lędźwiowa polega na wkłuciu igły w przestrzeń podpajęczynówkową kręgosłupa, między 4 a 5 kręgiem lędźwiowym 

Zabieg pobrania PMR rozpoczyna się od zdezynfekowania skóry. Pacjent przyjmuje pozycje embrionalną w leżeniu na boku, a lekarz wprowadza igłę pod kątem 15 stopni i pobiera pożądaną objętość PMR. Objętość PMR pobierana podczas badania nie powinna przekraczać 20 ml. W przypadku, gdy ciśnienie PMR jest obniżone, należy proporcjonalnie zmniejszyć objętość pobranej próbki. Płyn rozdzielany jest do trzech jałowych probówek, przeznaczonych do badań: mikrobiologicznego, cytologicznego oraz chemicznego i immunologicznego.  

 

Powikłania po pobraniu płynu mózgowo-rdzeniowego 

Po zakończeniu badania pacjent powinien przez dobę pozostawać w pozycji leżącej, co ma zapobiec wystąpieniu zespołu popunkcyjnego. Jest to efekt zmiany ciśnienia płynu mózgowo-rdzeniowego, objawiający się przez: 

 • obustronny, tępy ból głowy, nasilający się podczas ruchu głową i podczas przyjmowania pionowej postawy, 
 • zaburzenia słuchu i wzroku, 
 • nudności i wymioty, 
 • zawroty głowy, 
 • bóle ramion i pleców, 
 • dezorientacja. 

Inne możliwe powikłania po punkcji to miejscowa infekcja, krwawienie w miejscu nakłucia, niedowład kończyn dolnych. 

 

kobieta trzyma w rękach głowę niemowlaka

Interpretacja badania płynu mózgowo-rdzeniowego 

Próbka pobranego płynu mózgowo-rdzeniowego oceniana jest pod kątem zawartości komórek-krwinek czerwonych, monocytów, limfocytów i neutrofilów. Badane jest stężenie glukozy, białka, jonów. Istotnych informacji może dostarczyć makroskopowa ocena PMR – koloru i przejrzystości. Zmętnienie najczęściej towarzyszy zwiększeniu ilości drobnoustrojów lub innych komórek. Czerwony kolor wskazuje na obecność krwi, barwa żółta lub pomarańczowa sugeruje zwiększony poziom bilirubiny. Mleczny odcień płynu mózgowo-rdzeniowego może towarzyszyć obecności ropy, a brązowa – methemoglobiny. 

Umiarkowany wzrost stężenia białka w PMR może towarzyszyć infekcjom bakteryjnym lub wirusowym, a znacznie zwiększony-może wskazywać na guzy w kanale kręgowym. W przebiegu infekcji może dojść do spadku poziomu glukozy w płynie mózgowo-rdzeniowym. Bardziej specjalistyczne badania PMR to m. in. ocena szczelności bariery krew-mózg, polegająca na oznaczeniu stosunku albuminy w PMR i w surowicy.  

 

Pobieranie płynu mózgowo-rdzeniowego – przeciwwskazania 

Istnieje kilka sytuacji wykluczających wykonanie punkcji lędźwiowej. Jest to przede wszystkim obecność zakażenia układowego lub sepsy, a także miejscowy stan zapalny w miejscu planowanego wkłucia. Istotnym przeciwwskazaniem do pobrania PMR jest zwiększone ciśnienie śródczaszkowe, a także zaburzenia krzepliwości krwi. Punkcję mogą ponadto uniemożliwić wady wrodzone kręgosłupa i rdzenia kręgowego. 

 

Bibliografia: 

 1. Wallach J., Interpretacja badań laboratoryjnych; MediPage 2011 
 2. Mantur M., Płyny z jam ciała; Medpharm, 2008 
i
Treści zawarte w serwisie mają wyłącznie charakter informacyjny i nie stanowią porady lekarskiej. Pamiętaj, że w przypadku problemów ze zdrowiem należy bezwzględnie skonsultować się z lekarzem.

Podoba Ci się ten artykuł?

Tak
Nie

Powiązane tematy:

Zainteresują cię również:

Torbiel Tarlova – przyczyny, objawy, diagnostyka, leczenie /fot. Adobe Stock

Torbiel Tarlova – przyczyny, objawy, diagnostyka, leczenie zmian na kręgosłupie

Kobieta ma orgazm

Orgazm – szczytowanie mózgu. Dlaczego warto w życiu mieć setki orgazmów?

Jakie są objawy i przyczyny chorób neurodegeneracyjnych? Przykłady i sposoby leczenia

Stwardnienie rozsiane – jakie znaczenie ma dieta? Przykłady jadłospisu

Jak działać i pracować efektywnie, by nie przesadzić i nie stać się więźniem własnych celów, radzi psycholog Monika Romanowska: „Do tego trzeba uruchomić swój wewnętrzny barometr”

„Wspomnienia wywołane obrazem albo dźwiękiem są emocjonalnie znacznie mniej nasycone niż te wywołane przez zapachy” – mówi prof. Ewa Czerniawska

Lekarka na sali operacyjnej

Niezwykła operacja mózgu na przytomnej pacjentce. Na sali potrzebny był tłumacz

Nerw sromowy – budowa, funkcje, przyczyny neuralgii nerwu sromowego

ilustracja mózgu w 3D

Torbiel pajęczynówki – objawy i leczenie. Czy torbiel jest groźna i musi być operowana?

Jakie zmiany zachodzą w mózgu podczas ćwiczeń? Na to pytanie odpowiada lek. Joanna Adamiak, psychiatra / istock

Jakie zmiany zachodzą w mózgu podczas ćwiczeń? Na to pytanie odpowiada lek. Joanna Adamiak, psychiatra

We Włoszech odbyła się nietypowa operacja usunięcia guza mózgu. Pacjent był świadomy i grał na saksofonie

We Włoszech odbyła się nietypowa operacja usunięcia guza mózgu. Pacjent był świadomy i grał na saksofonie

„Ważny jest ruch, ale równie istotne jest to, jaki on pozostawia w nas ślad”. O Metodzie Feldenkraisa i edukacji ruchowej jako drogi do samopoznania mówi Marta Górna-Wiszniewska

zdrowy mózg

7 rzeczy, za które twój mózg będzie ci wdzięczny

Zespół Hakima – wodogłowie normotensyjne, które można skutecznie leczyć 

Coraz więcej Polek choruje na Alzheimera /fot. Getty Images

„Do gabinetu przyprowadzają mężów, u których zauważyły kłopoty z pamięcią, a okazuje się, że problem dotyczy także ich”. Coraz więcej Polek choruje na Alzheimera

Dr Howard Tucke

Jest najstarszym neurologiem na świecie. Radzi, jak utrzymać mózg w dobrej kondycji przez lata

Julie Chin

Dostała udaru podczas programu na żywo. „Przepraszam, coś się ze mną dziś dzieje”

Opryszczkowe zapalenie mózgu – przyczyny, objawy, diagnostyka, leczenie

Neuroplastyczność mózgu – ćwiczenia. Jak ją zwiększyć?

Neurogeneza w wieku płodowym i dorosłym – jak ją aktywować?

Sławomir Prusakowski

„Sny mogą zwiększyć naszą samoświadomość i uważność na to, kim jesteśmy, czego doświadczamy, co jest dla nas ważne”. O znaczeniach snów mówi psycholog Sławomir Prusakowski

Kobiecy mózg – jaki jest naprawdę?

„Kiedyś lekarze mówili, że parkinson lubi spokój. Teraz zmieniają zdanie. Po diagnozie trzeba się szybko otrząsnąć”

12-latek może zostać odłączony od aparatury podtrzymującej życie. Rodzice przegrali walkę z brytyjskim Sądem Najwyższym

12-latek miał być odłączony od aparatury podtrzymującej życie. Sądowa batalia rodziców z lekarzami

Najpopularniejsze

Grypa typu A/iStock

Grypa typu A – leczenie, objawy i charakterystyka wirusa

Para na kanapie

Seks analny – co to jest i jakie są najlepsze pozycje analne?

Grypa typu B - objawy, charakterystyka

Grypa typu B – przyczyny, objawy i leczenie

Masturbacja może być jeszcze przyjemniejsza. Poznaj sposoby masturbacji

Ropiejące oczy kobiety

Ropiejące oczy u dzieci i dorosłych – przyczyny i metody leczenia

Co oznacza drętwienie rąk w nocy i podczas snu?

Co oznacza drętwienie rąk w nocy i podczas snu?

Jak odetkać ucho zatkane woskowiną, katarem i wodą? Domowe sposoby

„Każdy orgazm jest czymś pięknym, jednak ten rodzaj orgazmu jest wyjątkowy”. Seksuolożka o kobiecym wytrysku

Wysoki cholesterol - jakie są przyczyny i objawy? Sposoby na wysoki cholesterol

Wysoki cholesterol – jakie są przyczyny i objawy? Jak go obniżyć?

Orgazm - jak go osiągnąć? 10 sposobów na lepszy orgazm

Orgazm – jak go osiągnąć? 10 sposobów na lepszy orgazm

„Dobry seks to taki w kontakcie z własnym ciałem, emocjami i drugim człowiekiem. Nawet jeżeli miedzy kochankami nie ma miłości” – mówi Marta Niedźwiecka, psycholożka i sex coach

Kobieta

O czym świadczy ból pod łopatką? Charakter bólu, objawy i możliwe sposoby leczenia

Kobieta i mężczyzna

Jak uprawiać seks analny, żeby nie bolało? Mamy kilka porad

Ból trzustki – jak boli trzustka i jak odróżnić ból trzustki od bólu żołądka?

Co oznacza obniżona temperatura ciała i jakie są jej przyczyny? Kiedy spadek temperatury może być niebezpieczny?

Co oznacza obniżona temperatura ciała i jakie są jej przyczyny? Kiedy spadek temperatury może być niebezpieczny?

Kiedy występuje niskie ciśnienie i wysoki puls?

Niskie ciśnienie i wysoki puls – kiedy występują? Co to oznacza?

×