Przejdź do treści

Rak gruczołu krokowego. Szansa w leczeniu dla chorych

mężczyzna trzymający się za dolne okolice brzucha
zdjęcie: iStockphoto.com
Podoba Ci
się ten artykuł?
Podoba Ci
się ten artykuł?

Rak gruczołu krokowego – taką diagnozę słyszy w Polsce ponad 14 tysięcy osób. Polskie Towarzystwo Urologiczne przedstawiło propozycję nowego świadczenia. – Wdrożenie kompleksowej opieki specjalistycznej nad chorym na nowotwór złośliwy gruczołu krokowego jest szansą na obniżenie odsetka śmiertelności i na przywrócenie zdolności do pracy u części pacjentów – przekonują autorzy projektu „Nowotwór złośliwy gruczołu krokowego – rekomendacje w zakresie kompleksowej opieki nad pacjentem”. 

Autorzy projektu zwracają uwagę, że zapadalność na raka gruczołu krokowego systematycznie wzrasta. Ministerstwo Zdrowia zauważyło tendencję wzrostową zapadalności na nowotwór złośliwy gruczołu krokowego, który będzie mieć największą dynamikę wzrostu w perspektywie najbliższych 15 lat spośród wszystkich nowotworów w Polsce. Szacuje się, że w 2029 roku nastąpi wzrost o około 30 procent, w porównaniu do roku 2016.

usg

Nowotwór gruczołu krokowego – jest szansa na poprawę opieki

„Nowotwór złośliwy gruczołu krokowego – rekomendacje w zakresie kompleksowej opieki nad pacjentem” to projekt, który został przedstawiony na posiedzeniu Parlamentu Zespołu ds. Praw Pacjentów. Autorzy zwracają w nim uwagę na to, że zapadalność na raka gruczołu krokowego tendencyjnie wzrasta, a potwierdzają to mapy potrzeb zdrowotnych w zakresie onkologii, które zostały opublikowane przez Ministerstwo Zdrowia.

Urolodzy ubiegają się, aby do kompleksowej specjalistycznej opieki KOS – NZGK kwalifikować pacjentów z rozpoznanym nowotworem gruczołu krokowego, których nowotwór jest potwierdzony badaniem histopatologicznym. Chcą oni także, aby ośrodkiem zajmującym się kompleksową opieką nad chorym pacjentem był szpital, który posiada oddział urologiczny i przyszpitalną poradnię, której kadra pracownicza posiada doświadczenie w wykonywaniu procedur farmakologicznych i zabiegowych, związanych z leczeniem tego rodzaju nowotworu.

Tak zorganizowana opieka specjalistyczna poprawi nie tylko jakość opieki nad pacjentem, ale może również przywrócić zdolności do pracy osobom, które w następstwie choroby są zagrożone długotrwałą niezdolnością do pracy.

W ramach zaproponowanego modelu kompleksowej opieki nad pacjentem chorym na nowotwór złośliwy gruczołu krokowego, ośrodek koordynujący będzie odpowiadał za organizację i nadzorowanie wszystkich działań związanych z opieką nad pacjentem w ramach hospitalizacji oraz w okresie kolejnych 12 miesięcy od rozpoczęcia leczenia. Działania te będą obejmowały: diagnostykę, w tym endoskopową; leczenie zachowawcze i zabiegowe; zapewnienie dostępu do ewentualnego leczenia obejmującego radioterapię i/lub chemioterapię; dostępu do programu lekowego ,,Leczenie opornego na kastrację raka gruczołu krokowego"

podkreśla współautor raportu prof. dr. hab. n. med. Piotr Chłosta, prezes Polskiego Towarzystwa Urologicznego

Autorzy raportu wskazują na konieczność stworzenia Krajowego Rejestru Nowotworu Złośliwego Gruczołu Krokowego, do którego ośrodki koordynujące KOS – NZGK będą wysyłać sprawozdania z wykonanych świadczeń.

Zobacz także

Podoba Ci się ten artykuł?

Powiązane tematy:

i
Treści zawarte w serwisie mają wyłącznie charakter informacyjny i nie stanowią porady lekarskiej. Pamiętaj, że w przypadku problemów ze zdrowiem należy bezwzględnie skonsultować się z lekarzem.