– Niepokojący jest wysoki odsetek kobiet spożywających alkohol w trakcie ciąży. Może prowadzić to do występowania nieprawidłowości neurobehawioralnych oraz innych trwałych uszkodzeń organizmu dziecka. Należy podjąć działania edukacyjne, profilaktyczne i prawne, by pomóc dziecku i matce, w szczególności wprowadzić ochronę prawnokarną dziecka poczętego i odpowiedzialność karną matki spożywającej alkohol w trakcie ciąży – mówił Rzecznik Praw Dziecka Mikołaj Pawlak.

Co dokładnie miałoby grozić takiej kobiecie? Tego jeszcze nie wiadomo. My o opinię na temat propozycji Mikołaja Pawlaka zapytaliśmy dr n. med. Bohdan T. Woronowicza, psychiatrę i specjalistę terapii uzależnień oraz Janusza Morawca, prezesa fundacji Fascynujący Świat Dziecka i adopcyjnego ojca dwóch synów z FAS.