Przejdź do treści

Chcesz ubiegać się o odszkodowanie za niepożądane skutki szczepienia? Wyjaśniamy, jak to zrobić

Odszkodowanie za NOP-y / gettyimages
Odszkodowanie za NOP-y / gettyimages
Podoba Ci
się ten artykuł?
Podoba Ci
się ten artykuł?

Od 12 lutego, do Rzecznika Praw Pacjenta, można składać wnioski o odszkodowanie za niepożądane skutki szczepienia. Będzie ono przysługiwać po każdym szczepieniu, nie tylko przeciwko COVID-19. Chodzi o NOP-y, które w swojej charakterystyce wymienił producent i które spowodowały wystąpienie wstrząsu anafilaktycznego albo konieczność hospitalizacji przez co najmniej 14 dni.

Fundusz Kompensacyjny Szczepień Ochronnych

Ustawa powołująca Fundusz Kompensacyjny Szczepień Ochronnych została opublikowana w Dzienniku Ustaw i weszła w życie 27 stycznia 2022 roku. Zgodnie z przepisami wnioski do Rzecznika Praw Pacjenta o przyznanie świadczenia kompensacyjnego będzie można składać od 12 lutego 2022 r.

„Przypominam, że ustawa będzie działała wstecz, co oznacza, że obejmuje szczepienia przeciw COVID-19 wykonane począwszy od rozpoczęcia akcji szczepień w grudniu 2020 roku” – podkreśla Rzecznik Praw Pacjenta Bartłomiej Chmielowiec.

W kolejnych latach (od 2023 roku) organizacja obejmie także wszystkie szczepienia obowiązkowe.

Kto może otrzymać kompensatę?

Warunkiem uzyskania świadczenia kompensacyjnego jest wystąpienie działania niepożądanego wymienionego w Charakterystyce Produktu Leczniczego danej szczepionki, które spowodowało:

  • konieczność pobytu w szpitalu przez co najmniej 14 dni,
  • wystąpienie wstrząsu anafilaktycznego powodującego konieczność obserwacji w szpitalnym oddziale ratunkowym lub izbie przyjęć albo hospitalizacji o dowolnej długości.

Świadczenie kompensacyjne nie będzie przyznawane, w przypadku gdy:

  • osoba zaszczepiona nie doznała działania niepożądanego wymienionego w Charakterystyce Produktu Leczniczego danego preparatu,
  • pobyt w szpitalu trwał krócej niż 14 dni, a zaszczepiony nie doznał wstrząsu anafilaktycznego,
  • hospitalizacja nie była związana z podaniem szczepionki przeciwko COVID-19.

Lista działań niepożądanych ujętych w Charakterystyce Produktu Leczniczego ulega uzupełnieniom. Gdy dane niepożądane zdarzenie zostanie ujęte w Charakterystyce Produktu Leczniczego, wiosek o przyznanie świadczenia można złożyć w ciągu roku od aktualizacji, ale nie później niż po upływie 5 lat od przyjęcia szczepionki.

Kobieta siedzi w kawiarni. Na stole soi kawa i leży telefon

Jak ubiegać się o odszkodowanie?

Złożenie wniosku o przyznanie świadczenia kompensacyjnego podlega opłacie w wysokości 200 zł. Opłata od wniosku zostanie zwrócona w przypadku przyznania świadczenia kompensacyjnego, ale też w sytuacji, kiedy Rzecznik pozostawi wniosek bez rozpoznania lub odmówi wszczęcia postępowania. W przypadku wydania decyzji o odmowie przyznania świadczenia, opłata nie będzie zwracana.

„Jeśli sytuacja finansowa pacjenta wskazuje na to, że nie może on pozwolić sobie na wniesienie tej opłaty, będziemy mogli zwolnić go od tego obowiązku w całości lub części. W takiej sytuacji, wnioskujący wraz z wniesieniem wniosku może zwrócić się do Rzecznika o zwolnienie z opłaty, wykazując niemożność jej poniesienia, a więc przedstawić swoją sytuację finansową i przedłożyć np. zaświadczenie o zarobkach, potwierdzenie wysokości emerytury lub renty czy zaświadczenie o korzystaniu ze świadczeń pomocy społecznej. Zwolnienie następuje na podstawie analizy przesłanych dokumentów” – wyjaśnia Bartłomiej Chmielowiec.

Do 10 lutego 2022 r. na stronie Rzecznika Praw Pacjenta opublikowany zostanie wzór wniosku o przyznanie świadczenia kompensacyjnego. Zgłoszenia będą analizowane przez członków Zespołu ds. świadczeń z Funduszu Kompensacyjnego Szczepień Ochronnych. Ich zadaniem będzie wydawanie opinii medycznych, na podstawie których Rzecznik będzie decydował w sprawie przyznania świadczenia.

Kwota odszkodowania

Fundusz Kompensacyjny rozszerza dotychczasową odpowiedzialność związaną z zastosowaniem szczepionek. Maksymalna kwota świadczenia wynosi 100 tys. zł, na co składa się kwota uzależniona od stopnia dolegliwości działania niepożądanego (przede wszystkim długości pobytu w szpitalu) oraz zwrot kosztów leczenia i rehabilitacji, które poniósł pacjent.

W przypadku, gdy dana osoba doznała wstrząsu anafilaktycznego, może liczyć na odszkodowanie w wysokości:

  • 3 000 zł, gdy udzielono jej pomocy w szpitalnym oddziale ratunkowym lub izbie przyjęć,
  • 10 000 zł, gdy wymagała hospitalizacji trwającej do 14 dni.

 

Źródło: https://www.gov.pl/web/rpp/od-12-lutego-bedzie-mozna-skladac-wnioski-do-funduszu-kompensacyjnego-szczepien-ochronnych 

Zobacz także

Podoba Ci się ten artykuł?

Powiązane tematy:

i
Treści zawarte w serwisie mają wyłącznie charakter informacyjny i nie stanowią porady lekarskiej. Pamiętaj, że w przypadku problemów ze zdrowiem należy bezwzględnie skonsultować się z lekarzem.