Przejdź do treści

Czym jest zaburzenie dysocjacyjne tożsamości? Czy można je wyleczyć?

Czym jest zaburzenie dysocjacyjne tożsamości Czy można je wyleczyć- na zdjęciu kobieta w ruchu na tle graffiti- Hello Zdrowie
Czym jest zaburzenie dysocjacyjne tożsamości Czy można je wyleczyć Liam Edwards/Unsplash
Podoba Ci
się ten artykuł?
Podoba Ci
się ten artykuł?

Zaburzenie dysocjacyjne tożsamości to problem polegający na wytworzeniu dodatkowych osobowości, które przejmują kontrolę nad życiem człowieka, a w związku z tym  pojawienie się luk w pamięci i niekontrolowanych zachowań. Schorzenie to nie jest rozpowszechnione w społeczeństwie, ponieważ dotyczy zaledwie około 1% osób żyjących na całym świecie. Czy można to wyleczyć? Jak wygląda terapia? 

Czym są dysocjacyjne zaburzenia tożsamości? 

Dysocjacyjne zaburzenie tożsamości to pojęcie pochodzące z łaciny, od słowa dissociato, oznaczającego rozdzielenie. W tym kontekście chodzi o podział tego, co w zwyczajnych warunkach jest ze sobą ściśle powiązane, a więc osobowości pacjenta, ale także jego pamięci oraz odczuwanych bodźców. 

Problem ten rozwija się zwykle u ludzi, którzy przeżyli traumatyczne wydarzenia takie jak gwałt, molestowanie seksualne, wypadek samolotowy, wojna czy też klęska żywiołowa. Jednocześnie dobrze pamiętać o tym, że nie u każdego człowieka doświadczającego rozmaitych dramatów pojawiają się symptomy dysocjacyjnego zaburzenia tożsamości, ponieważ zależy to od indywidualnej wrażliwości, osobowości, podatności na traumy czy wsparcia społecznego. 

Zaburzenia dysocjacyjne ogółem, według przytaczanych badań, występują u niemal 10% populacji i współwystępują często z zaburzeniem osobowości typu borderline, zaburzeniami tomatyzacyjnymi, depresją, zaburzeniem stresowym pourazowym oraz u osób z wywiadem prób samobójczych, doświadczeniem molestowania seksualnego lub zaniedbań fizycznych i emocjonalnych w dzieciństwie.

Wiktor Orlof i in., Dysocjacyjne zaburzenie tożsamości (osobowość mnoga) — powszechniejsze niż wcześniej sądzono

Rodzaje dysocjacyjnego zaburzenia tożsamości  

Jednym z najpopularniejszych rodzajów dysocjacyjnego zaburzenia tożsamości jest osobowość mnoga, a więc wykształcenie kilku „ja”. W takim wypadku kolejne osobowości nie wiedzą o tych poprzednich, przez co pacjent działa w sposób całkowicie nieskoordynowany. Takie tożsamości mogą różnić się płcią, poziomem intelektu, zainteresowaniami oraz wszystkimi cechami charakteru.

Czasami w literaturze opisywany jest także inny rodzaj dysocjacyjnego zaburzenia tożsamości, odnoszący się do utraty pamięci. W tym wypadku chodzi o tworzenie przez chorą osobę zupełnie nowej osobowości na skutek zapominania faktów ze swojego życia. W takim wypadku można mówić o amnezji dysocjacyjnej, która jest dosyć groźna dla zdrowia psychicznego pacjenta

Zdarza się także, że osoba z omawianym zaburzeniem zaczyna podróżować do innych miejsc i przyjmować tam zupełnie inne tożsamości, co nazywane jest fugą dysocjacyjną. Do innych rodzajów dysocjacyjnego zaburzenia tożsamości można zakwalifikować: 

  • stupor, polegający na odcięciu się od świata zewnętrznego, brak komunikacji z ludźmi czy w ogóle poruszania się, 
  • drgawki, które opisywane są również jako napady rzekomopadaczkowe, ponieważ wcale nie są związane z tą chorobą, jednak w znacznym stopniu ją przypominają, 
  • zaburzenia ruchu, związane z niedowładem, paraliżem lub ruchami mimowolnymi, które w żadnym stopniu nie są wywołane czynnikami somatycznymi.

Bardzo trudno dokładnie określić wszystkie objawy zaburzeń dysocjacyjnych tożsamości, ponieważ różnią się one w zależności od konkretnego przypadku 

Leczenie dysocjacyjnego zaburzenia tożsamości 

Proces leczenia dysocjacyjnego zaburzenia tożsamości jest pracochłonny, jednak możliwy. W niektórych przypadkach symptomy przechodzą samoistnie, jednak nie należy na to czekać, tylko najlepiej szybko zgłosić się do specjalisty. W zdecydowanej większości jako jedyna forma leczenia proponowana jest psychoterapia. Czasami jednak dodatkowo włączane są konsultacje z psychiatrą i farmakoterapia. 

W trakcie spotkań z psychoterapeutą największe znaczenie ma przepracowanie konfliktów, traum i innych trudnych doświadczeń pacjenta, ponieważ to właśnie te czynniki wywołały konkretne objawy. Zwykle podejmowana jest decyzja o nurcie poznawczo-behawioralnym, który pozwala na zmianę sposobów myślenia, jednak czasami dobra okazuje się również forma psychodynamiczna. 

Leczenie zaburzeń dysocjacyjnych tożsamości przy pomocy psychoterapii jest dosyć skuteczne i efektywne, pozwala na sprawne pozbycie się symptomów i przywrócenie dobrego stanu psychicznego pacjenta. Problematyczna może się natomiast okazać sama diagnoza, ponieważ, jak już wspomniano, chory nie zdaje sobie sprawy z istnienia innych tożsamości to otoczenie musi go uświadomić o jego schorzeniu lub musi do tego dojść samodzielnie, np. biorąc pod uwagę dziwne luki w pamięci. 

 

Bibliografia:

  1. Burdzik E., Burdzik M., Dysocjacyjne zaburzenie tożsamości jako problem interdyscyplinarny. Część I-aspekty psychiatryczne i psychologiczne, Psychiatria Polska 2023, 57. 
  2. Orlof W., Wilczyńska K. M., Waszkiewicz N., Dysocjacyjne zaburzenie tożsamości (osobowość mnoga) powszechniejsze niż wcześniej sądzono, Psychiatria 2018, 15, s. 228-233. 
  3. Skałbania J., Polewik K., Pietkiewicz I. J., Tomalski R., Podzielony umysł – podzielony mózg. Neurobiologiczne podłoże dysocjacyjnego zaburzenia tożsamości z perspektywy teorii układów dynamicznych, Psychiatria i Psychologia Kliniczna 2021, 21, s. 27-35. 
  4. Tomalski R., Pietkiewicz I. J., Rozpoznawanie i różnicowanie zaburzeń dysocjacyjnych –  wyzwania w praktyce klinicznej, Czasopismo Psychologiczne Psychological Journal 2019, 25. 

Podoba Ci się ten artykuł?

Powiązane tematy: