Przejdź do treści

Wybitni specjaliści o zaburzeniach metabolicznych i psychosomatycznych. Konferencja pod matronatem HelloZdrowie już w tę niedzielę

Dziewczyna stoi nad brzegiem morza
Już 18 czerwca zapraszamy na konferencję "Zaburzenia metaboliczne i psychosomatyczne: nowe spojrzenie na interakcje między ciałem a umysłem" / Fot. Vladimir Fedotov Unsplash
Podoba Ci
się ten artykuł?
Podoba Ci
się ten artykuł?

Już 18 czerwca, po raz siódmy, w formie online odbędzie się konferencja naukowo-szkoleniowa zorganizowana przez fundację Insulinooporność – zdrowa dieta i zdrowe życie. Tym razem hasłem przewodnim spotkania będą „Zaburzenia metaboliczne i psychosomatyczne: nowe spojrzenie na interakcje między ciałem a umysłem”. Hello Zdrowie objęło konferencję swoim matronatem medialnym.

 

Podczas tej edycji konferencja została podzielona dwie części: wykładową i warsztatową. Po każdym uczestnicy będą mogli zadawać pytania.

W tym roku sporo miejsca poświęciliśmy zagadnieniom z zakresu psychodietetyki, zaburzeń metabolicznych i psychosomatyki. Po raz kolejny nasze zaproszenie do wygłoszenia wykładów przyjęli najlepsi polscy specjaliści. Zapraszamy serdecznie do wzięcia udziału mówi prezeska fundacji, Dominika Musiałowska.

Ofertę uczestnictwa w tym wyjątkowym wydarzeniu organizatorzy kierują przede wszystkim do lekarzy, dietetyków, psychodietetyków, psychologów, fizjoterapeutów i specjalistów innych dziedzin, którzy pracują  na co dzień z pacjentami borykającymi się z problemem insulinooporności.

W programie konferencji m.in.: „Występowanie zespołu metabolicznego i jego wybranych składowych u pacjentów z zaburzeniami odżywiania: wyniki najnowszych badań”, „Nutripsychiatria – żywienie w zaburzeniach psychicznych”, „Farmakoterapia w leczeniu psychiatrycznym a masa ciała pacjenta”, „Depresja u pacjentów z zaburzeniami metabolicznymi (cukrzyca, insulinooporność, zespół metaboliczny, otyłość)”, Wpływ mikrobioty jelitowej na zdrowie psychiczne (oś jelita – mózg)”, „Psychologiczne przyczyny nadwagi i otyłości”, „Ortoreksja – gdzie jest granica między zdrowym odżywianiem a obsesją?”, „Jak rozpoznać pacjenta z zaburzeniami odżywiania się w gabinecie lekarskim i dietetycznym?”.

Druga część konferencji będzie częścią warsztatową dotyczącą żywienia w depresji.

UWAGA! Obowiązują osobne zapisy. Liczba miejsc ograniczona! O uczestnictwie decyduje kolejność zgłoszeń!

Warsztaty będą miały charakter praktyczny. Nacisk będzie kładziony na personalizację żywienia. W grupach przeanalizujemy i ułożymy zalecenia żywieniowe dla konkretnych pacjentów, uwzględniając ich choroby współistniejące, przyjmowane leki, wyniki badań laboratoryjnych, aktualny sposób żywienia i preferencje żywieniowe oraz cechy charakteru, osobowość i gotowość do zmiany.

Plakat konferencji „Zaburzenia metaboliczne i psychosomatyczne"

„Zaburzenia metaboliczne i psychosomatyczne” / materiały organizatora

„Zaburzenia metaboliczne i psychosomatyczne" / materiały organizatora

O prelegentach:

Prof. dr hab. n. med. i n. o zdr. Anna Brytek-Matera – kierownik Zakładu Psychologii Żywienia, Laboratorium Badań nad Zachowaniami Żywieniowymi (EAT Lab) oraz studiów podyplomowych Psychodietetyka w Instytucie Psychologii Uniwersytetu Wrocławskiego. Psycholog, terapeuta. Pracuje w nurcie poznawczo-behawioralny z osobami z zaburzeniami odżywiania (www.centrumbrytekmatera.pl). Autorka i współautorka ponad 140 prac naukowych z zakresu zaburzeń odżywiania, zachowań ortorektycznych oraz nieprawidłowych zachowań żywieniowych (m.in. autorka monografii „Zaburzenia odżywiania”, PZWL 2021; redaktor naukowa pierwszego w Polsce podręcznika „Psychodietetyka”, PZWL 2020). Od początku swojej kariery naukowej prowadzi badania naukowe na rzecz głębszego poznania czynników predysponujących, wyzwalających i podtrzymujących zaburzenia odżywiania. Laureatka Stypendium Rządu Francuskiego (Cotutelle), stypendium START Fundacji na rzecz Nauki Polskiej za wybitne osiągnięcia naukowe, programu Mentoring Fundacji na rzecz Nauki Polskiej, programu stypendialnego im. Mieczysława Bekkera Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej, Nagrody Ministra Edukacji i Nauki. Jej badania były finansowane przez Narodowe Centrum Nauki, Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz Fondation Maison des Sciences de l’Homme. Prowadzi(ła) liczne interdyscyplinarne projekty badawcze z zakresu psychologii jedzenia (m.in. we współpracy z badaczami z Sapienza University of Rome, Chinese University of Hong Kong). Odbyła staże w zagranicznych ośrodkach naukowych (m.in. KU Leuven, University of Lausanne). Była wielokrotnie zapraszana do wygłaszania wykładów na prestiżowych uniwersytetach (m.in. Stanford University, Western Sydney University, University of Padova, University of Tokyo).

Dr n.med. i n.o zdr. Joanna Róg – adiunkt Pracowni Badań Metabolizmu Człowieka Instytutu Nauk o Żywieniu Człowieka SGGW w Warszawie, współpracownik I Kliniki Psychiatrii, Psychoterapii i Wczesnej Interwencji Uniwersytetu Medycznego w Lublinie, dietetyk. Autorka i recenzentka artykułów w czasopismach naukowych i popularnonaukowych. Członek zespołu redakcyjnego czasopisma Current Problems of Psychiatry.  W swojej pracy badawczej koncentruje się na znaczeniu czynników żywieniowych w zaburzeniach psychicznych, m.in. realizując kliniczne badanie SANGUT Study oceniające efektywność diety i suplementacji probiotycznej w depresji. W wolnych chwilach jako nauczycielka jogi vinyasa, prowadzi zajęcia ruchowo-oddechowe.

Lek. Joanna Adamiak – lekarz, specjalista psychiatrii. Absolwentka Pomorskiej Akademii Medycznej w Szczecinie. Niepoprawna optymistka, propagatorka zdrowego trybu życia, miłośniczka swojej pracy i książek. Zapracowana mama dwójki i żona, perfekcyjna pani domu, pozwalająca sobie od czasu do czasu na odrobinę luzu. Edukuje na temat zdrowia psychicznego w mediach społecznościowych, prowadząc profil na Instagramie: @swiat_oczami_psychiatry .

Dr hab. n. o zdr. Monika Bąk-Sosnowska, prof. AWSB – w 2000 r. ukończyła studia psychologiczne na Uniwersytecie Śląskim w Katowicach. W 2003 uzyskała specjalizację z zakresu psychologii klinicznej Polskiego Towarzystwa Psychologicznego. W 2008 r. na Uniwersytecie Śląskim w Katowicach uzyskała stopień doktora nauk humanistycznych w dyscyplinie psychologia, zaś w 2017 r. stopień doktora habilitowanego nauk o zdrowiu, nadany przez Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach.  W latach 2000-2003 pracowała jako konsultant w Ośrodku Interwencji Kryzysowej w Katowicach. Od roku 2002 do 2022 jako asystent a następnie adiunkt w Zakładzie Psychologii Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach. Od 2012 do 2022 roku pełniła funkcję kierownika tegoż Zakładu, a od 2018 do 2022 roku również kierownika Katedry Nauk Społecznych i Humanistycznych. Od 1.10.2022 roku pracuje na stanowisku profesora Akademii WSB w Dąbrowie Górniczej, gdzie pełni również funkcję dyrektor Centrum Psychosomatyki i Profilaktyki Zdrowotnej. Zajmuje się badaniami naukowymi oraz dydaktyką z zakresu psychologii klinicznej i psychologii zdrowia. Współpracuje z Uniwersytetem SWPS oraz Górnośląską Wyższą Szkołą Przedsiębiorczości. Jest członkiem zarządu Polskiego Towarzystwa Leczenia Otyłości oraz Polskiego Towarzystwa Badań nad Otyłością. Prowadzi szkolenia dla lekarzy i innych członków personelu medycznego z obszaru relacji z pacjentem cierpiącym na zaburzenia odżywiania się i otyłość. Jest autorką lub współautorką sześciu monografii oraz kilkuset prac naukowych i popularno-naukowych z zakresu psychologii zdrowia, wykładowcą na konferencjach i zjazdach naukowych dotyczących zdrowia, laureatką nagród naukowych (m.in. Virtuti Medicinali, Copernicus Prize, Diamond Pen) i dydaktycznych (np. Medal Komisji Edukacji Narodowej). Od roku 2007 prowadzi własny ośrodek terapeutyczno-szkoleniowy Primodium, gdzie zajmuje się psychoterapią osób w kryzysie, cierpiących na zaburzenia psychosomatyczne oraz na zaburzenia odżywiania się i otyłość. Wiedzę psychologiczną propaguje w mediach oraz angażując się w lokalne programy edukacyjne i kampanie społeczne na rzecz zdrowego stylu życia.

Dr Agata Misera – lekarz medycyny, specjalista psychiatrii dzieci i młodzieży, psychoterapeuta dzieci i młodzieży (terapia poznawczo- behawioralna). Mieszka i praktykuje w Berlinie. Ukończyła studia medyczne na Uniwersytecie Medycznym Charité. Posiadaczka czarnego pasa w karate Shotokan. Wykorzystuje elementy karate w psychoterapii dzieci i młodzieży, łącząc swoje dwie największe pasje. Pracując naukowo, zgłębia fascynujący świat mikrobioty i bada oś mózgowo-jelitową. Z zamiłowania tłumaczka artykułów i książek o tematyce medycznej.

Mgr Małgorzata Matusiak – psycholog, psychoterapeutka poznawczo-behawioralna i terapii schematów, diagnosta kliniki PsychoMedic w Warszawie. Pani Małgorzata pracuje w zawodzie od 2007 r. jest członkiem Polskiego Towarzystwa Terapii Poznawczej i Behawioralnej. Przyjmuje dzieci, młodzież oraz osoby dorosłe. Doświadczenie kliniczne zdobywała w Instytucie Psychiatrii i Neurologii w Warszawie, w Klinice Psychiatrii Wieku Rozwojowego, II Wydziału Lekarskiego WUM, w prywatnych gabinetach pomocy psychologicznej, w Specjalistycznej Poradni Rodzinnej przy Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie. Brała również udział w projektach realizowanych przez fundację „Punkt Konsultacyjny dla rodzin” i „Pomoc psychologiczna” dla pacjentek Oddz. Ginekologiczno-Położniczego Szpitala Powiatowego w Wołominie. Posiada doświadczenie pracy w roli kuratora sądowego (Sąd Rejonowy w Piasecznie) oraz wychowawcy w Ośrodku Wspomagania Rodziny, co pozwoliło jej na wnikliwe zapoznanie się z problematyką zaburzeń eksternalizacyjnych u dzieci i młodzieży. Ponadto ukończyła kurs dla kandydatów na biegłych psychologów: „Psychologiczna ekspertyza sądowa dotycząca nieletnich sprawców czynów karalnych” organizowany przez Centrum Edukacyjne Nauk Sądowych Instytutu Ekspertyz Sądowych im. Prof. Dra Jana Sehna w Krakowie oraz „Więź seksualna pary na różnych etapach życia rodziny”. Główne obszary jej pracy to prowadzenie psychoterapii indywidualnej pacjentów (dzieci, młodzież, dorośli) z zaburzeniami lękowymi, napadami paniki, depresją, PTSD – stres pourazowy, niską samooceną, zaburzeniami odżywiania, zaburzeniami osobowości, przewlekłym stresem, fobiami. Ponadto diagnostyka psychologiczna, wydawanie opinii psychologicznych, pomoc psychologiczna.

Dominika Musiałowska – prezeska i założycielka Fundacji Insulinooporność – zdrowa dieta i zdrowe życie, psychodietetyczka. Ukończyła studia podyplomowe z dietetyki i psychologii zdrowia, dietetyki klinicznej, psychosomatyki i somatopsychologii oraz psychodietetyki. Obecnie w trakcie studiów magisterskich na kierunku psychologia o specjalności neuropsychologia oraz studiów podyplomowych – pomoc psychopedagogiczna i emocjonalna w procesie rehabilitacji i leczenia osób przewlekle chorych z elementami psychoonkologii. Prowadzi konsultacje indywidualne skupiając się na zdrowiu psychofizycznym. Specjalizuje się w psychosomatyce zaburzeń metabolicznych i chorób przewlekłych. Autorka i współautorka 12 książek o insulinooporności, poradnika dla pacjentów na temat celiakii (ponad 500 tys. sprzedanych egzemplarzy) oraz licznych artykułów na portalach zdrowotnych oraz w czasopismach. Prelegentka i organizatorka szkoleń, warsztatów i konferencji naukowych dla pacjentów i specjalistów. Prywatnie pacjentka chorująca na celiakię, chorobe Hashimoto, ADHD, insulinooporność. Dzieląc się swoim doświadczeniem, pomaga innym pacjentom oraz aktywnie edukuje w mediach społecznościowych.

Dr n.med. i n. o zdr. Artur de Rosier – absolwent Wydziału Lekarskiego Akademii Medycznej w Bydgoszczy, specjalista w dziedzinie psychiatrii, doktor nauk medycznych i nauk o zdrowiu. Przez ponad 20 lat był związany zawodowo z Wojewódzkim Szpitalem dla Nerwowo i Psychicznie Chorych „Dziekanka” w Gnieźnie, gdzie pełnił funkcję z-cy dyrektora ds. lecznictwa oraz ordynatora jednego z oddziałów, aktualnie prowadzi prywatną praktykę lekarską i zajmuje się opiniowaniem sądowo-psychiatrycznym oraz dydaktyką. Absolwent studiów podyplomowych z zakresu prawa medycznego, socjologii medycyny, bioetyki, zarządzania w opiece zdrowotnej i metodologii badań naukowych. Doświadczenie zawodowe zdobywał m.in. w szpitalach w Gütersloh i w Klinice Psychiatrii i Psychoterapii w Monachium w Niemczech. Działacz samorządowy – w Wielkopolskiej Izbie Lekarskiej zaangażowany w odpowiedzialność zawodową lekarzy i komisję etyki, w latach 2018-2022 prezes izby lekarskiej w Poznaniu, obecnie przewodniczy Komisji Etyki Lekarskiej Naczelnej Rady Lekarskiej. Uwielbia pracę z pacjentami, a prywatnie audiofil, wrażliwy na dźwięk i muzykę, podczas wizyt wykorzystuje pozytywny wpływ muzyki chillout na ludzkie emocje, interesuje się filozofią i prawem medycznym.

Dr hab. n. med. Karolina Kłoda – lekarz, specjalista medycyny rodzinnej, absolwentka Pomorskiej Akademii Medycznej w Szczecinie. Stopnień doktora nauk medycznych uzyskała w 2009 r. Ukończyła Studia Podyplomowe „Zdrowie Publiczne – Marketing i Zarządzanie w Ochronie Zdrowia” w 2010 r. Stopień doktora habilitowanego nauk medycznych uzyskała w 2017 r. Jest członkiem Zarządu Polskiego Towarzystwa Medycyny Rodzinnej, członkiem współzałożycielem Polskiego Towarzystwa Leczenia Otyłości, członkiem Polskiego Towarzystwa Medycyny Stylu Życia. W październiku 2022 r. weszła w skład Zespołu Ekspertów do spraw koordynowanej opieki nad pacjentami z rozpoznaną otyłością (KOS BMI 30+). Od ponad 5 lat prowadzi Gabinet Leczenia Nadwagi i Otyłości w Szczecinie. Publikuje prace naukowe z zakresu profilaktyki, zdrowia publicznego, stylu życia i chorób przewlekłych. Jest autorką 116 artykułów naukowych i doniesień zjazdowych. Łączny IF ok. 90, liczba cytowań wg. bazy Web of Science = 423, IH = 11.

Mgr Małgorzata Matusiak – psycholog, psychoterapeutka poznawczo-behawioralna i terapii schematów, diagnosta kliniki PsychoMedic w Warszawie. Pani Małgorzata pracuje w zawodzie od 2007 r. jest członkiem Polskiego Towarzystwa Terapii Poznawczej i Behawioralnej. Przyjmuje dzieci, młodzież oraz osoby dorosłe. Doświadczenie kliniczne zdobywała w Instytucie Psychiatrii i Neurologii w Warszawie, w Klinice Psychiatrii Wieku Rozwojowego, II Wydziału Lekarskiego WUM, w prywatnych gabinetach pomocy psychologicznej, w Specjalistycznej Poradni Rodzinnej przy Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie. Brała również udział w projektach realizowanych przez fundację „Punkt Konsultacyjny dla rodzin” i „Pomoc psychologiczna” dla pacjentek Oddz. Ginekologiczno-Położniczego Szpitala Powiatowego w Wołominie. Posiada doświadczenie pracy w roli kuratora sądowego (Sąd Rejonowy w Piasecznie) oraz wychowawcy w Ośrodku Wspomagania Rodziny, co pozwoliło jej na wnikliwe zapoznanie się z problematyką zaburzeń eksternalizacyjnych u dzieci i młodzieży. Ponadto ukończyła kurs dla kandydatów na biegłych psychologów: „Psychologiczna ekspertyza sądowa dotycząca nieletnich sprawców czynów karalnych” organizowany przez Centrum Edukacyjne Nauk Sądowych Instytutu Ekspertyz Sądowych im. Prof. Dra Jana Sehna w Krakowie oraz „Więź seksualna pary na różnych etapach życia rodziny”. Główne obszary jej pracy to prowadzenie psychoterapii indywidualnej pacjentów (dzieci, młodzież, dorośli) z zaburzeniami lękowymi, napadami paniki, depresją, PTSD – stres pourazowy, niską samooceną, zaburzeniami odżywiania, zaburzeniami osobowości, przewlekłym stresem, fobiami. Ponadto diagnostyka psychologiczna, wydawanie opinii psychologicznych, pomoc psychologiczna.

Więcej na temat konferencji oraz możliwość zakupu biletów na stronie internetowej insulinoopornosc.com

Zobacz także

Podoba Ci się ten artykuł?

Powiązane tematy:

i
Treści zawarte w serwisie mają wyłącznie charakter informacyjny i nie stanowią porady lekarskiej. Pamiętaj, że w przypadku problemów ze zdrowiem należy bezwzględnie skonsultować się z lekarzem.