EKG

Badanie EKG serca powinien regularnie wykonywać każdy, kto ukończył 40 rok życia – jest to jedno z badań profilaktycznych, dzięki którym można w porę ocenić ryzyko wystąpienia zawału mięśnia sercowego. Elektrokardiogram jest także niezbędny w diagnostyce wszelkich schorzeń kardiologicznych, również u dzieci i kobiet w ciąży.

Badanie opiera się na krótkotrwałym monitorowaniu pracy serca za pomocą specjalnych diod. Następnie lekarz analizuje wyniki EKG według norm i swojej wiedzy. Oceniając pracę serca, bierze się pod uwagę wiek, historię chorób, przyjmowane leki i inne czynniki (np. ciążę) mogące wpłynąć na zapis EKG .

EKG serca – charakterystyka

Elektrokardiografia (w skrócie EKG) jest badaniem umożliwiającym ocenę pracy mięśnia sercowego i jest pomocne w diagnostyce chorób kardiologicznych. Elektrody EKG, umieszczone na powierzchni klatki piersiowej, rejestrują elektryczne czynności serca, które towarzyszą jego skurczom. Różnica potencjałów (napięć) między dwiema elektrodami zapisuje się na papierze lub ekranie monitora jako tzw. krzywa elektrokardiograficzna. Następnie lekarz ocenia, czy jest to prawidłowy zapis EKG lub czy występują zaburzenia pracy serca, świadczące o stanie chorobowym.

Badanie EKG może być przeprowadzane za pomocą różnych metod – wyróżniamy badanie holterowskie, EKG spoczynkowe i EKG wysiłkowe.

Zobacz także: Zawał serca – EKG w diagnozie niedokrwienia mięśnia sercowego. Jak uniknąć powikłań?

Kiedy wykonać zapis EKG?

Większość osób wie co to jest EKG, ale część nie zdaje sobie sprawy jak wiele chorób można z jego pomocą zdiagnozować. Jest zalecane jako najpopularniejsza metoda diagnostyczna wszelkich chorób serca, takich jak np. zawał, niedokrwienie mięśnia sercowego, zaburzenia rytmu serca. Po ukończeniu 40 lat lub w trakcie przygotowania do operacji czy występowania niepokojących symptomów, specjalista zleca wykonanie badania, a specjalistyczna interpretacja EKG pozwala na ocenę stanu zdrowia. Trzeba jednak pamiętać, że EKG prawidłowe nie zawsze jest potwierdzeniem braku choroby. Zdarza się, że pomimo prawidłowego zapisu istnieją pewne nieprawidłowości w pracy lub budowie serca.

EKG w ciąży i u dzieci

Podczas ciąży serce jest mocno obciążone, dlatego kobiety często zgłaszają wtedy dolegliwości związane ze zbyt szybką jego pracą. Jeśli lekarz uzna, że objawy są poważne, zleci dalszą diagnostykę. EKG w ciąży jest całkowicie bezpieczne. Podczas jego interpretacji specjalista powinien jednak wziąć pod uwagę fizjologiczny stan organizmu.

Czasami wykonuje się również EKG u dzieci – zwykle wtedy, gdy lekarz słyszy szmery na sercu, lub dziecko ma problemy z aktywnością fizyczną, szybko się męczy czy nie może złapać tchu po biegu.

Jak wygląda badanie EKG?

W przypadku skierowania na EKG serca nie należy się obawiać jak wygląda to badanie i jak się do niego przygotować. Powinno być wykonane w ciepłym i cichym pomieszczeniu – tylko takie warunki umożliwiają prawidłowy odczyt EKG. Pacjent musi odsłonić klatkę piersiową i położyć się na plecach, z rękami wzdłuż tułowia i nogami złączonymi ze sobą. W miejscu przyłożenia elektrod pielęgniarka przemywa skórę alkoholem lub specjalnym żelem w celu zmniejszenia oporu elektrycznego. Następnie rozmieszcza 12  elektrod w ściśle określony sposób – na wewnętrznych częściach przedramion i podudzi, a przede wszystkim w okolicach serca. Następuje włączenie elektrokardiografu na około minutę i zapis ekg. Interpretacja jest równie ważna, jak prawidłowy przebieg badania. Może ją wykonać wyłącznie lekarz, analizując wykres EKG według przyjętych norm.

Zobacz także: EKG – najlepsza pomoc w diagnostyce chorób sercowo-naczyniowych

EKG wysiłkowe

Elektrokardiograficzna próba wysiłkowa (test wysiłkowy) to odmiana badania EKG. Pozwala ocenić, jak zmienia się zapis EKG pod wpływem stopniowo zwiększanego wysiłku fizycznego. Pacjentowi podłącza się diody, a następnie prosi o podjęcie wysiłku fizycznego – zwykle jest to spacer na bieżni. Kryteria natychmiastowego zakończenia testu to np. osiągnięcie limitu tętna, duszność, bladość lub sinica, ból wieńcowy, zmęczenie, spadek ciśnienia. Po wykonaniu  wysiłkowego EKG serca, interpretacja wyników pozostaje w gestii lekarza.

EKG – interpretacja wyników

To jak odczytać EKG leży w gestii lekarza, który bierze pod uwagę kilka parametrów, takich jak:

  • linia izoelektryczna – linia pozioma, która jest rejestrowana wtedy, gdy serce nie wykazuje żadnej aktywności;
  • załamki – wychylenia od linii izoelektrycznej (w górę lub w dół);
  • odcinki – czas trwania linii izoelektycznej (czyli czas braku aktywności serca) pomiędzy załamkami;
  • odstępy – łączny czas odcinka i sąsiadującego załamka.

Każdy kardiolog potrafi zanalizować EKG serca. Przeanalizuje normogram EKG i bez trudu oceni, czy jest to prawidłowy wykres EKG, czy też pojawiają się zaburzenia pracy serca. Nieprawidłowe EKG powinno być podstawą dalszej diagnostyki kardiologicznej i szczególnej opieki medycznej pacjenta.

Najnowsze