Przejdź do treści

Hemofilia typu A, B i C – przyczyny, objawy i leczenie

Lekarz pobierający próbkę krwi aby sprawdzić czy pacjent jest chory na hemofilię
Hemofilia, czyli choroba królów. Jakie są jej przyczyny i objawy? / stock.adobe.com
Podoba Ci
się ten artykuł?
Udostępnij bliskim
Najnowsze
Wielka Brytania: Niemal 80 przypadków zarażenia groźną odmianą koronawirusa z Indii
Wskaźnik R dla Polski spadł poniżej jednego – poinformował minister zdrowia. To ważny sygnał dotyczący przebiegu epidemii
Punkty Szczepień Powszechnych – czym są? Gdzie się zaszczepić?
strefy erogenne
Przenieś grę wstępną na inny poziom. 8 miejsc erogennych, których być może jeszcze nie odkryłaś, a warto
Czy lekarz sam może wybrać, jaką szczepionkę przeciwko koronawirusowi poda pacjentowi? Minister zdrowia wyjaśnia

Hemofilia, nazywana również „chorobą królów” to choroba genetyczna, w której obserwuje się brak lub znaczny niedobór czynników krzepnięcia krwi.  Uniemożliwia to wytworzenie skrzepu krwi, przez co chory narażony jest na niebezpieczne krwotoki w okolicznościach, które dla osób zdrowych nie stanowią zagrożenia. Jakie są przyczyny hemofilii, kto może ją odziedziczyć i czy istnieje skuteczne leczenie tej choroby?

Co to jest hemofilia?

Hemofilia to choroba dziedziczona genetycznie (czyli taka, z którą przychodzi się na świat i którą nie można się zarazić) z grupy osoczowych skaz krwotocznych. Istotą tego schorzenia jest niedobór czynników krzepnięcia, co powoduje wydłużenie czasu krwawienia w organizmie chorego. U zdrowych osób przy uszkodzeniu naczyń krwionośnych (żył lub tętnic) dochodzi do natychmiastowej produkcji płytek krwi oraz czynników krzepnięcia; prowadzi to do wytworzenia się skrzepu i zahamowaniu krwawienia. U osób z hemofilią procesy te są zaburzone lub nie działają.

Hemofilia bywa nazywana chorobą królów, gdyż na ciężką jej postać cierpiało wielu mężczyzn z rodów królewskich w całej Europie: Hiszpanii, Niemczech i Rosji. Byli to potomkowie angielskiej królowej Wiktorii (1819-1901), która przekazała mutację genu swojemu synowi Leopoldowi oraz swoim córkom: Alicji i Beatrycze. Choroba ta w dużej mierze ukształtowała losy Rosji (a przez to również całej Europy) – hemofilikiem był Aleksy, syn Mikołaja, ostatniego cara Rosji, a jednocześnie prawnuk królowej Wiktorii. Ponieważ w ówczesnych czasach nie było skutecznych leków na zaburzenia krzepnięcia krwi, na dworze carskim pojawił się Rasputin z obietnicą, że jest w stanie uzdrowić Aleksego. Co było dalej? Wiemy z historii.

Hemofilia – przyczyny i dziedziczenie

Przyczyną hemofilii jest niedobór lub całkowity brak jednego z białek krwi, niezbędnego w procesie krzepnięcia. Naukowcy wyodrębnili trzy rodzaje hemofilii:

 1. Hemofilię typu A, w której brakuje czynnika VIII (czynnik antyhemolityczny); ten typ choroby występuje najczęściej – stanowi 80-85 proc. wszystkich przypadków choroby,
 2. Hemofilię typu B, która jest spowodowana brakiem czynnika IX (czynnik Christmasa),
 3. Hemofilię typu C, w której obserwuje się niedobór czynnika XI (czynnika Rosenthala).

Czynniki krzepnięcia krwi VIII i IX są wzajemnie powiązane w procesie krzepnięcia. Czynnik VIII jest kofaktorem czynnika IX. Natomiast czynnik IX to proteaza serynowa, która tworzy kompleks z czynnikiem VIII i aktywuje czynnik krzepnięcia X. Zadaniem czynników VIII i IX jest zwiększenie wytwarzania protrombiny, dzięki czemu powstaje skrzep.

Hemofilie A i B to choroby dziedziczone w sposób recesywny i sprzężone z płcią. Ponieważ zmutowane geny znajdują się na chromosomie X, chorują przede wszystkim mężczyźni, a kobiety są (często bezobjawowymi) nosicielkami. Zdarza się więc, że w tej samej rodzinie choruje kilku mężczyzn. Dziecko kobiety, która jest nosicielką wadliwego genu, może być jedynie nosicielem (dziewczynka) lub zachorować (chłopiec), ale może też być zdrowe (jeżeli ojciec nie jest chory na hemofilię). Jeżeli ojciec jest chory, a matka nie jest nosicielką, to dziecko będzie zdrowe (chłopiec) lub będzie nosicielem (dziewczynka). Jeśli natomiast kobieta jest nosicielką, a mężczyzna choruje, to ich córka również może zachorować. Wyjątek stanowi hemofilia typu C, ponieważ z równym prawdopodobieństwem chorują na nią kobiety i mężczyźni; występuje ona rzadziej, a jej przebieg jest łagodniejszy niż w pozostałych rodzajach choroby.

Hemofilia należy do stosunkowo rzadkich schorzeń. Typ A występuje z częstotliwością 7/100 000 osób. Hemofilia typu B diagnozowana jest u 1 na 100 000 osób, natomiast hemofilia typu C występuje sporadycznie. Istnieje też bardzo rzadka odmiana hemofilii nazywana hemofilią nabytą. Występowanie hemofilii nabytej jest związane z chorobami autoimmunologicznymi, nowotworami, choroba może być reakcją na leki lub zostaje wywołana ciążą. W blisko połowie przypadków nie udaje się ustalić przyczyny zachorowania.

Hemofilia może występować w trzech postaciach, w zależności od ciężkości choroby:

 1. W łagodnej postaci hemofilii zachowane jest 5-30 proc. normalnej aktywności czynnika krzepnięcia.  Krwawienia pojawiają się rzadko i są wynikiem operacji chirurgicznej, zranienia lub urazu.
 2. W umiarkowanej postaci hemofilii zachowane jest 1-5 proc. normalnej aktywności czynnika krzepnięcia. Krwawienia powstają średnio raz w miesiącu, nie tylko w wyniku operacji, zranień i urazów, ale też podczas zabiegów stomatologicznych.
 3. W ciężkiej postać hemofilii aktywność czynnika krzepnięcia nie przekracza 1 proc. W tym typie hemofilii do krwawień może dochodzić nawet raz lub dwa razy w tygodniu, szczególnie częste są krwawienia do mięśni i stawów.
Kobieta z chorobą von Willebranda podczas konsultacji lekarskiej.

Objawy hemofilii u dorosłych i dzieci

Wszystkie typy hemofilii dają podobny obraz kliniczny. Pierwsze symptomy pojawiają się w wieku dziecięcym – między 1. a 2. rokiem życia. Hemofilia u dzieci wiąże się nie tylko z wydłużonym czasem krwawienia, ale i częstszymi infekcjami oraz rozdrażnieniem i szybką męczliwością dziecka. Hemofilia u dziewczynek występuje znacznie rzadziej niż u chłopców. Uwagę rodzica powinny przykuć liczne i częste sińce na skórze dziecka, a także ciemny stolec.

Objawy hemofilii  u dorosłych to przede wszystkim krwawienie, które może pojawić się w wyniku urazu lub zabiegu chirurgicznego. Czasem powstaje jednak bez wyraźnej przyczyny (krwawienie spontaniczne). Wyróżnia się następujące rodzaje krwawienia:

 • krwawienie wewnętrzne – jest najbardziej niebezpieczne dla chorego, ponieważ jest niewidoczne i może doprowadzić do poważnych uszkodzeń. Do krwawienia wewnętrznego należy:
  • krwawienie dostawowe – chory może odczuwać uporczywy ból, mrowienie i ograniczenie mobilności stawu. Krwawienie obejmuje na ogół największe stawy w ludzkim organizmie – kolanowe, łokciowe oraz skokowe, rzadziej palce stóp, biodra oraz barki. Przewlekłe krwawienie stawowe ma swoje przykre konsekwencje w postaci artropatii hemofilowej, w której obserwuje się poważne uszkodzenie stawów, co w konsekwencji przekłada się na ich usztywnienie i w końcu unieruchomienie,
  • krwawienie domięśniowe – cechuje się bólem i obrzękiem w miejscu krwawienia. Im głębsze krwawienie, tym większy ucisk na nerwy i tętnice, co przyczynia się do odczuwania drętwienia i mrowienia. Krwawienie domięśniowe najczęściej zdarza się w łydce, udzie i mięśniu dwugłowym. W wyniku częstych krwawień mięśnie ulegają osłabieniu, może pojawić się utrata czucia, a w dalszej perspektywie paraliż mięśnia.
 • krwawienie zewnętrzne – występuje rzadziej i dotyczy  błony śluzowej nosa i jamy ustnej.

Do najgroźniejszych krwawień zagrażających życiu zalicza się krwawienie w okolicy szyi, krwawienie do ośrodkowego układu nerwowego i krwawienie pozaotrzewnowe. U dzieci najbardziej niebezpieczne jest krwawienie w obrębie głowy. Objawia się bólem głowy, mdłościami i wymiotami, poczuciem dezorientacji lub osłabieniem. Może prowadzić do utraty przytomności i śpiączki. Objawem ciężkiej hemofilii jest obecność krwi w moczu.

Hemofilia – rozpoznanie

W przypadku wystąpienia objawów hemofilii lekarz przeprowadza wywiad rodzinny, ze szczególnym uwzględnieniem matki chorego. Dzieci z dodatnim wywiadem rodzinnym (gdy ojciec lub rodzeństwo choruje na hemofilię lub wiadomo o przypadku/przypadkach hemofilii w rodzinie matki) powinny zostać objęte opieką hematologa.

Diagnoza hemofilii musi być poprzedzona badaniami na krzepliwość krwi. Standardowo wykorzystuje się w tym celu badania identyfikowania obecności czynników krzepliwości we krwi. Lekarz pod uwagę bierze również inne parametry krwi, w tym:

 • liczbę płytek krwi,
 • czas częściowej tromboplastyny po aktywacji (APTT),
 • czas protrombinowy.

Podstawą do rozpoznania określonego typu hemofilii jest ustalenie rodzaju czynnika krzepnięcia, którego aktywność jest najmniejsza. Badania genetyczne pozwalają na ustalenie nosicielstwa hemofilii.

Leczenie hemofilii

Jeszcze kilka wieków temu osoby z hemofilią umierały młodo, ponieważ choroba ta stanowiła zagadkę i nie istniały metody jej leczenia. W połowie XIX wieku jedyną próbą leczenia było przetaczanie krwi. W latach 30-tych XX wieku w terapii hemofilii zaczęto stosować przetaczanie osocza. Następnym krokiem było przetaczanie czynnika VIII, nieco później także IX.

Obecnie długość życia chorych na hemofilię poddanych odpowiedniej terapii nie odbiega od średniej długości życia osób zdrowych. Niestety hemofilia należy do tych schorzeń, w których leczy się jedynie objawy, a nie przyczyny. Podstawową zasadą leczenia hemofilii jest podawanie brakującego czynnika krzepnięcia krwi (dożylnie). Stosowanie koncentratów czynników krzepnięcia zależy od indywidualnych potrzeb chorego na hemofilię, zarówno przy profilaktyce, jak i w trakcie krwawienia, np. po wysiłku.

Jednym z leków jest desmopresyna, jednak ma ona zastosowanie jedynie w przypadku hemofilii typu A. Przy krwawieniach z nosa lub jamy ustnej przepisuje się często leki antyfibrynolityczne. Profilaktyka choroby zapobiega powikłaniom i zakłada podawanie leków 2-3 razy w ciągu tygodnia przez kilka lat. U osób chorych wcześnie wdrożone leczenie profilaktyczne może przede wszystkim zapobiec kalectwu wynikającemu z krwawień dostawowych i domięśniowych, pozwoli też skrócić czas występowania objawów.

Nadzieją na poprawę leczenia hemofilii mogą być leki nowej generacji, które docelowo mają być podawane w dłuższych odstępach czasu i skuteczniej zabezpieczać przed krwawieniem. Od ponad 20 lat bada się także możliwość zastosowania terapii genowej. W badaniach przeprowadzonych na 7 pacjentach z hemofilią, u których zastosowano terapię substytucyjną, uzyskano wzrost aktywności czynnika krzepnięcia VIII lub IX. Co ważne efekt ten utrzymywał się przez 52 tygodnie od podania leków, a w tym czasie nie wystąpiło ani jedno krwawienie.

Badaj swoją krew

Powikłania hemofilii

Oprócz wspomnianej już artropatii hemofilowej, powikłania hemofilii obejmują wystąpienie reakcji alergicznych, zaburzeń immunologicznych, ryzyko zakażeń wirusowym zapaleniem wątroby typu B i C (WZW B i C) oraz wirusem HIV.

hiv test

Jak żyć z hemofilią?

Dla osób z hemofilią ważne jest, aby:

 • regularnie wykonywały ćwiczenia gimnastyczne i dbały o kondycję fizyczną,
 • stosowały ochraniacze podczas uprawiania sportu,
 • utrzymywały odpowiednią masę ciała,
 • pamiętały o konieczności systematycznych badań z zakresu ruchomości i stanu mięśni,
 • dbały o stan uzębienia,
 • nosiły ze sobą legitymację chorego na hemofilię, przydatną w razie nieprzewidzianych sytuacji zagrażających zdrowiu i życiu.

Jeśli ktoś w rodzinie lub my sami chorujemy na hemofilię, niezbędna jest znajomość pierwszej pomocy przy krwawieniu. Jeśli osoba z hemofilią zraniła się w nogę lub rękę, należy założyć elastyczny bandaż w miejscu urazu i delikatnie przycisnąć to miejsce, co pomoże ograniczyć krwawienie. Kończynę należy unieść wyżej (powyżej poziomu serca), dzięki czemu krew będzie słabiej napływać w te okolice. W celu złagodzenia bólu i ograniczenia krwawienia miejsce wylewu można schłodzić lodem – w tym celu pojemnik z lodem należy owinąć ręcznikiem i przyłożyć na 5-10 minut do zranionego miejsca.

 

Bibliografia:

 1. World Federation of Hemophilia, “Hemofilia w ilustracjach”, 2005.
 2. R. Kaczmarek, “Terapia genowa hemofilii – czy wkrótce będzie możliwe wyleczenie?”, Postępy Biochemii, vol. 64, no. 4, pp. 318–322, Dec. 2018.
 3. Polskie Stowarzyszenie Chorych na Hemoilię, „Wytyczne leczenia hemofilii”, 2014.
 4. E. Sikora, P. Łaguna, and M. Matysiak, “Postępowanie w stanach nagłych u pacjentów z hemofilią”, Nowa Pediatr., vol. 22, no. 4, pp. 134–138, 2018.

Zobacz także

i
Treści zawarte w serwisie mają wyłącznie charakter informacyjny i nie stanowią porady lekarskiej. Pamiętaj, że w przypadku problemów ze zdrowiem należy bezwzględnie skonsultować się z lekarzem.

Podoba Ci się ten artykuł?

Tak
Nie

Powiązane tematy:

Zainteresują cię również:

Skleroterapia – co to jest, efekty i skutki uboczne

Granulocyty – czym są, budowa i normy na leukocyty

Kobieta

O czym świadczy ból pod łopatką? Charakter bólu, objawy i możliwe sposoby leczenia

Limfa (chłonka) – funkcje i choroby układu limfatycznego

Dr hab. med. Anna Wójcicka, genetyczka

Dr hab. med. Anna Wójcicka, genetyczka: wiedza o obciążeniu genetycznym to broń w naszych rękach

Przelewanie w brzuchu – czy jest normalne? Co może oznaczać uczucie przelewania wody w brzuchu?

"Krew nas zalewa", manifestacja 8 marca 2021 w Warszawie/fot. materiały prasowe

Ewa Szymera: Krew kobiet i mężczyzn nigdy nie była traktowana równo. O krwi kobiecej – połogowej i menstruacyjnej – nie mówi się, każe się nam ją ukrywać

Pulsoksymetr – jak działa, co bada, jaki wybrać i jak używać

Pulsoksymetr – jak działa, co bada, jaki wybrać i jak używać

Meteopaci to osoby chore na pogodę. Jakie są przyczyny, objawy i sposoby leczenia meteopatii?

Nefron – budowa i funkcje, zaburzenia funkcjonowania

Komórki glejowe – czym są, rodzaje i funkcje

Kobieta

Epigenetyka – zdrowie to nie tylko geny

Endarterektomia – co to jest, przebieg zabiegu, wskazania

Wrodzona łamliwość kości – objawy, typy, leczenie

Badania genetyczne – co powinnaś o nich wiedzieć?

Suchość pochwy – problem kobiet z niskim poziomem estrogenów. Jak sobie radzić z tą dolegliwością?

Jaglany detoks – oczyść swój organizm szybko i bezpiecznie

Zespół Fanconiego

Zespół Fanconiego – przyczyny, objawy, diagnoza, leczenie

Dr Dethloff / archiwum prywatne

Dr n. med. Beata Dethloff o testach nutrigenetycznych: Nie ma tutaj żadnego strachu. Nie mówimy przecież pacjentowi, że ma nowotwór

Jak pomóc, gdy ktoś się zadławi?

Hepcydyna – co to jest, rola w organizmie, nadmiar i niedobór

łóżko para nóg

Jak wywabić plamy po seksie z pościeli? Poznaj kilka przydatnych trików

Tomografia komputerowa serca – jak wygląda? Wskazania, cena

Leki sieroce. Czym są i dla kogo są produkowane? Farmaceutka wyjaśnia

Najpopularniejsze

Respirator

Jak wygląda intubacja i podłączenie pacjenta do respiratora? Wyjaśnia anestezjolożka Zofia Patyna-Giżejowska

Para na kanapie

Seks analny – co to jest i jakie są najlepsze pozycje analne?

Co oznacza obniżona temperatura ciała i jakie są jej przyczyny? Kiedy spadek temperatury może być niebezpieczny?

Co oznacza obniżona temperatura ciała i jakie są jej przyczyny? Kiedy spadek temperatury może być niebezpieczny?

Masturbacja może być jeszcze przyjemniejsza. Poznaj sposoby masturbacji

Ból trzustki - kobieta trzymająca się za brzuch

Ból trzustki – jak boli trzustka i jak odróżnić ból trzustki od bólu żołądka?

białe plamy na paznokciach

Białe plamy na paznokciach – co oznaczają i jak się ich pozbyć?

MCH – co to, podwyższone i poniżej normy. MCH w morfologii

Kiedy występuje niskie ciśnienie i wysoki puls?

Niskie ciśnienie i wysoki puls – kiedy występują? Co to oznacza?

Saturacja — czym jest i jaką zbadać?

Saturacja – czym jest i jak ją zbadać? Jaki jest prawidłowy poziom saturacji?

„Każdy orgazm jest czymś pięknym, jednak ten rodzaj orgazmu jest wyjątkowy”. Seksuolożka o kobiecym wytrysku

Co oznacza drętwienie rąk w nocy i podczas snu?

Co oznacza drętwienie rąk w nocy i podczas snu?

Kobieta i mężczyzna

Jak uprawiać seks analny, żeby nie bolało? Mamy kilka porad

ozdrowieńcy po COVID-19

Czy od ozdrowieńca możesz się zarazić koronawirusem? Wyjaśnia prof. Anna Boroń-Kaczmarska

Orgazm - jak go osiągnąć? 10 sposobów na lepszy orgazm

Orgazm – jak go osiągnąć? 10 sposobów na lepszy orgazm

Torbiel - twarz kobiety z widocznymi krostkami

Torbiel – czym jest, gdzie występuje i czy jest groźna dla zdrowia?

insulinooporność

Dieta w insulinooporności