Zdrowie

“Ślachetne zdrowie,

Nikt się nie dowie,

Jako smakujesz,

Aż się zepsujesz……” 

Jan Kochanowski – autor fraszki “Na zdrowie” – miał rację. Zdrowie doceniamy dopiero wtedy, kiedy je stracimy. Wcześniej na ogół nie robimy nic dla siebie, aby cieszyć się zdrowiem przez długi czas. Jest to spowodowane po części tym, że w obecnych czasach żyjemy w ogromnym biegu.

Zdrowie – kilka pojęć ogólnych

Przyjmuje się, że pod pojęciem zdrowie określa się stan pełnego fizycznego, umysłowego i społecznego dobrostanu. Być zdrowym, mieć zdrowie, to nie tylko ten moment, kiedy akurat na nic nie chorujemy, czy też nie mamy do czynienia z żadną niepełnosprawnością.

Wiele osób mówi, że zdrowie pozwala nam na prowadzenie aktywnego życia, na rozwijanie swoich pasji, potrzeb społecznych, potrzeb duchowych.

Istnieje Międzynarodowy Pakt Praw Gospodarczych, Społecznych i Kulturalnych, który odnosi się do człowieka oraz do zachowania przez niego zdrowia. W nim to można znaleźć artykuł 12, gdzie stoi mianowicie taki zapis: „Państwa Strony niniejszego Paktu uznają prawo każdego do korzystania z najwyższego osiągalnego poziomu ochrony zdrowia fizycznego i psychicznego”. Wszystkie strony biorące udział w takim pakcie muszą przestrzegać tego zapisu.

Zdrowie – podział

Zdrowie zostało podzielona na kilka grup:

 • zdrowie fizyczne
 • zdrowie psychiczne
 • zdrowie społeczne
 • zdrowie duchowe.

Samo zdrowie psychiczne zostało podzielone na emocjonalne i umysłowe.

Zdrowie duchowe w głównej mierze odnosi się do tego, w co na co dzień wierzymy, jakie praktyki religijne wyznajemy. Wiele osób uważa, że są to zachowania pomagające osiągnąć stan równowagi wewnętrznej.

Zdrowie społeczne odnosi się do kontaktów międzyludzkich. Bierze się tutaj pod uwagę umiejętność nawiązywania dobrych i długofalowych relacji z innymi osobami.

Zdrowie psychiczne

Nasza psychika to temat rzeka, który nigdy nie zostanie w pełni wyczerpany.

Czynnikami wpływającymi na nasze zdrowie psychiczne jest:

 • poczucie własnej wartości
 • duża odporność na stres
 • zrozumienie własnych uczuć
 • poczucie samospełnienia
 • nasze codzienne myślenie i podejmowane działania
 • samorealizacja
 • brak niepewności
 • dobre relacje z otoczeniem
 • umiejętne wyciąganie wniosków z wydarzeń życiowych
 • radzenie sobie z nagłymi stratami.

WHO (World Health Organization), czyli Światowa Organizacja Zdrowia ustaliła, że nie ma jednego, oficjalnego pojęcia odnoszącego się do zdrowia psychicznego. Wzięto pod uwagę chociażby ogromne różnice kulturowe, pomiędzy narodami.

Zdrowie – wyznaczniki

WHO uznało, że na stan naszego zdrowia fizycznego ma wpływ wiele czynników zewnętrznych. Należą do nich:

 • warunki ekonomiczne
 • poziom wykształcenia
 • otoczenie
 • stosunki międzyludzkie.

Jednak w głównej mierze to czynniki genetyczne decydują o tym, czy możemy cieszyć się kompletnym zdrowiem, czy też nie. Czynniki genetyczne informują nas o dziedziczności i zmienności organizmów. Takie informacje zawarte są na ogół w naszych genach przekazywanych z pokolenia na pokolenie.

Stan zdrowia określa się na podstawie takich czynników, jak:

 • zapadalność
 • chorobowość
 • umieralność
 • śmiertelność
 • obciążenia chorobowe ludności.

Jak utrzymać zdrowie?

Ochrona zdrowia polega na zapobieganiu i leczeniu chorób lekkich oraz ciężkich. Pomagają nam w tym usługi medyczne, pielęgniarskie. W naszym kraju za takie usługi odpowiedzialny jest Narodowy Fundusz Zdrowia oraz placówki prywatne.

Do utrzymania prawidłowego stanu zdrowia może nam się przydać również prawidłowa dieta, dzięki której nasz organizm będzie również wydajniejszy. Odpowiedni sposób żywienia i unikanie używek pozwala na dostarczenie do organizmu odpowiednich składników mineralnych, witamin oraz usuwanie z nich ewentualnych toksyn.

Za pełnym zdrowiem stoi również aktywność ruchowa i sportowa. W obecnych czasach wiele osób zamiast wyruszyć na spacer po pracy woli godzinami siedzieć w fotelu i oglądać telewizję lub korzystać z innych nowinek technologicznych. Brak ruchu powoduje występowanie nadwagi oraz otyłości, które na pewno będą groźne dla naszego stanu zdrowia.

Najnowsze