Biopsja

Biopsja to jedna z metod diagnostycznych, która umożliwia zbadanie pobranego fragmentu tkanki pod mikroskopem. Jej podział na gruboigłową, cienkoigłową, mammotomiczną i wycinającą jest uzależniony od lokalizacji zmian. Zabieg można wykonać ambulatoryjnie lub w warunkach szpitalnych. Jest dość bolesny.

Pobranie materiału wymaga zgody chorego. Zanim dojdzie do biopsji, pacjent musi wykonać szereg badań laboratoryjnych. Na podstawie wyników można ocenić, czy nie ma przeciwwskazań do zabiegu. Na wyniki biopsji czeka się kilka dni. Badanie wykonuje się przy znieczuleniu miejscowym lub ogólnym. Cena zabiegu to wydatek rzędu kilkuset złotych w zależności od miejsca nakłucia.

Co to jest biopsja?

Biopsja jest specjalistyczną metodą diagnostyczną, której przebieg wiąże się z pobraniem fragmentu tkanki do badań mikroskopowych/histopatologicznych. Kieruje się na nią pacjentów, u których rozpoznano zmiany o nietypowym kształcie i wyglądzie budzące podejrzenie lekarza prowadzącego. Zabieg można wykonać ambulatoryjnie lub podczas pobytu na oddziale szpitalnym. Decyzja o miejscu zabiegu jest zależna od lokalizacji zmian.

Wiele osób pyta, czy biopsja boli. Niestety tak. W celu poprawy komfortu chorego podaje się znieczulenie miejscowe lub ogólne. Zależy to od rodzaju badania. Na wyniki biopsji czeka się od kilku godzin(badanie pilne) do kilku dni. Do przeprowadzenia zabiegu wymagana jest zgoda pacjenta.

Rodzaje biopsji

O rodzaju biopsji i sposobie przeprowadzenia zabiegu decyduje lekarz na podstawie stanu ogólnego chorego, braku przeciwwskazań do zabiegu oraz lokalizacji podejrzanych zmian.

Wyróżnia się następujące rodzaje biopsji:

  • biopsja cienkoigłowa (BAC) – zabieg przeprowadzany ambulatoryjnie w znieczuleniu miejscowym po podaniu lidokainy. Umożliwia ocenę cytologiczną pobranych komórek. W ten sposób jest wykonywana biopsja cienkoigłowa piersi, biopsja tarczycy, prostaty, lub biopsja węzłów chłonnych;
  • biopsja gruboigłowa – do wykonywania zabiegu używa się bardzo grubej igły. Badanie, mimo podanego znieczulenia, jest nieprzyjemne i bolesne. Biopsja gruboigłowa pozwala na pobranie wycinka do badania histopatologicznego;
  • biopsja mammotomiczna – badanie wykonuje się przy pomocy mammotomu. Jest to urządzenie, które ma igłę z systemem rotacyjnym. Do pobrania fragmentu tkanki wystarczy pojedyncze ukłucie. Jest to obecnie jedna z nowoczesnych metod umożliwiających ocenę zmian nowotworowych w piersiach;
  • biopsja endoskopowa – fragment tkanki jest pobierany podczas badań endoskopowych, takich jak kolonoskopia lub gastroskopia;
  • biopsja rysowa – wycinek pobiera się za pomocą specjalnej łyżeczki. W ten sposób przeprowadza się biopsję macicy u kobiet;
  • biopsja wycinająca – badanie wykonuje się podczas zabiegu operacyjnego przeprowadzanego w warunkach szpitalnych;
  • trepanobiopsja – biopsja mózgu, która jest poważnym zabiegiem operacyjnym.

Biopsję aspiracyjną cienkoigłową i gruboigłową można przeprowadzić na dwa sposoby: bez jakiejkolwiek pomocy i przy użyciu ultrasonografu lub tomografu. Po zabiegu ambulatoryjnym pacjent może wrócić do domu. Chory po takim badaniu nie otrzymuje żadnych specjalnych zaleceń. Po biopsji gruboigłowej powinien jedynie odpocząć przez kilka godzin.

Zobacz także: Biopsja wątroby

Biopsja – przygotowania do zabiegu

Do zabiegów biopsji nie trzeba poważnych przygotowań. Pacjent musi wykonać jedynie rutynowe badania laboratoryjne takie jak grupa krwi i badanie układu krzepnięcia, ponieważ nieprawidłowości są przeciwwskazaniem do przeprowadzenia zabiegu. Chory powinien poinformować lekarza o ewentualnych uczuleniach w związku z podawanym znieczuleniem.

Ile się czeka na wynik biopsji i jak przebiega badanie?

Biopsja trwa krótko – od kilku do kilkunastu minut. Pacjenta umieszcza się w pozycji siedzącej, lub stojącej. Powinien się zrelaksować i unikać ruchu. Tuż przed biopsją wykonuje się badanie ultrasonograficzne, aby ustalić wielkość i miejsce zmian. Lekarz wkłuwa się w zmienioną chorobowo tkankę i pobiera jej fragment do oceny histopatologicznej. Po zabiegu pacjent może wrócić do domu, o ile nie jest hospitalizowany po biopsji wycinającej.

Na wynik biopsji czeka się kilka dni. Jeśli sprawa jest pilna, a stan ogólny chorego niezadowalający, badanie przeprowadza się w ciągu kilku godzin. Jeśli chory nie wie, jak odczytać wynik biopsji, może poprosić o pomoc lekarza wykonującego to badanie.

Zobacz także: Biopsja tarczycy

Biopsja – powikłania, cena

Do powikłań po biopsji dochodzi bardzo rzadko. Najgorszym jest uszkodzenie narządów położonych blisko zmienionej tkanki. Na ogół jednak nic się nie dzieje. Chory może mieć jedynie niewielki obrzęk w miejscu nakłucia.

Koszt zabiegu wykonanego prywatnie zależy od kliniki, rodzaju biopsji oraz od ilości pobranych do badania wycinków np. przy biopsji tarczycy cena waha się od 150–300 złotych.

Najnowsze