Przejdź do treści

Dzieci z klas I-III wracają do szkoły po feriach. „Przeważyła opinia, że ryzyko nakręcenia epidemii nie jest tak duże”

Dzieci z klas I-III wracają do szkoły po feriach. "Przeważyła opinia, że ryzyko nakręcenia epidemii nie jest tak duże"
Dzieci z klas I-III wracają do szkoły po feriach. "Przeważyła opinia, że ryzyko nakręcenia epidemii nie jest tak duże" / iStock
Podoba Ci
się ten artykuł?
Podoba Ci
się ten artykuł?

Dzieci z klas I-III szkoły podstawowej wracają 18 stycznia do nauczania stacjonarnego – poinformowali na wspólnej konferencji prasowej minister zdrowia Adam Niedzielski i minister edukacji Przemysław Czarnek. „Oczywiście ta decyzja musi ważyć dwie rzeczy: ryzyko pandemiczne i koszty tego, że dzieci nie chodzą do szkoły” – podkreślił minister zdrowia.

„Przeważyła opinia, że ryzyko nakręcenia epidemii nie jest tak duże”

Decyzja o powrocie do szkół dzieci z klas I-III po feriach nie była łatwa. Minister zdrowia Adam Niedzielski podkreślił, że konsultacje trwały około tygodnia. Rozmowy były prowadzone zarówno w ministerstwach, jak i w terenie.

 – Oczywiście ta decyzja musi ważyć dwie rzeczy: ryzyko pandemiczne i koszty tego, że dzieci nie chodzą do szkoły. Przeważyła nasza opinia, że to ryzyko nakręcenia pandemii nie jest tak duże – powiedział minister zdrowia Adam Niedzielski na konferencji prasowej.

Jak dodał minister edukacji i nauki Przemysław Czarnek, to bardzo ważna decyzja, bo „wszyscy zdajemy sobie sprawę, że nauczanie zdalne w tej grupie wiekowej jest najmniej efektywne i może przynieść więcej efektów w trybie stacjonarnym”. Dodał też, że w tej grupie wiekowej ryzyko transmisji koronawirusa jest stosunkowo najmniejsze.

Aleksandra Piotrowska

Na jakich zasadach dzieci wracają do szkół?

Na stronie internetowej MEN opublikowano wytyczne sanitarne dla klas I-III szkół podstawowych przygotowane przez Ministerstwo Edukacji i Nauki, Ministerstwo Zdrowia i Główny Inspektorat Sanitarny. Sprawdź, jak przygotować swoje dziecko do powrotu do szkoły i na co zwrócić uwagę.

 • Do szkoły może uczęszczać uczeń bez objawów chorobowych, sugerujących infekcję dróg oddechowych oraz gdy domownicy nie przebywają w izolacji w warunkach domowych lub w izolacji.
 • Opiekunowie mogą wchodzić do przestrzeni wspólnej szkoły, zachowując zasady: jeden opiekun z dzieckiem/dziećmi, dystans od kolejnego opiekuna z dzieckiem/dziećmi oraz od pracowników szkoły minimum 1,5 m. Opiekunowie powinni stosować środki ochronne: osłona ust i nosa, rękawiczki jednorazowe lub dezynfekcja rąk.
 • Rodzice dziecka mają obowiązek zaopatrzyć dziecko w osłonę nosa i ust. Uczniowie mają w szkole często myć ręce.
 • Każda klasa ma przebywać w wyznaczonej i stałej sali. Do grupy mają być przyporządkowani ci sami, stali nauczyciele, którzy w miarę możliwości nie będą prowadzić zajęć stacjonarnych w innych klasach.
 • Sale i korytarze mają być wietrzone co najmniej raz na godzinę, w czasie przerwy, a w razie potrzeby także w czasie zajęć. 
 • Podczas zajęć wychowania fizycznego i sportowych należy zrezygnować z ćwiczeń i gier kontaktowych.
Dagmara Sobczak
 • W szatni uczniom powinien być udostępniony co drugi boks.
 • Uczeń ma mieć własne przybory i podręczniki. Uczniowie nie powinni wymieniać się przyborami szkolnymi między sobą. Przybory i podręczniki można zostawiać w szkole, kiedy uczeń wraca do domu.
 • Uczeń nie powinien zabierać ze sobą do szkoły niepotrzebnych przedmiotów. Ograniczenie to nie dotyczy dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, w szczególności z niepełnosprawnościami.
 • Spożywanie posiłków powinno odbywać się w tych samych grupach i z zachowaniem dystansu. Odległość między stolikami powinna wynosić co najmniej 1,5 m, chyba, że między stolikami znajduje się przegroda o wysokości co najmniej 1 m, licząc od powierzchni stolika.
 • Jeżeli pracownik szkoły zaobserwuje u ucznia objawy mogące wskazywać na infekcję dróg oddechowych (w szczególności temperatura powyżej 38 st. C, kaszel, duszności) należy odizolować ucznia w odrębnym pomieszczeniu lub wyznaczonym miejscu, zapewniając minimum 2 m odległości od innych osób, i niezwłocznie powiadomić rodziców lub opiekunów o konieczności pilnego odebrania ucznia ze szkoły (rekomendowany własny środek transportu).

Co z innymi restrykcjami?

Wiele osób liczyło na to, że po 17 stycznia, wraz z powrotem najmłodszych dzieci do szkół, zostaną zniesione też inne obostrzenia. Mamy złą wiadomość – wszystkie inne restrykcje zostały przedłużone o kolejne dwa tygodnie. 

Minister zdrowia na konferencji prasowej uzasadniał tę decyzję zagrożeniem trzecią falą koronawirusa. Podkreślił, że w Europie jest sporo impulsów, które o tym świadczą.

– Od 18 stycznia zdecydowaliśmy się na utrzymanie wszystkich dodatkowych obostrzeń, oprócz uruchomienia nauczania stacjonarnego w klasach I-III w szkołach podstawowych – powiedział minister zdrowia. – Mamy za sobą bardzo trudną decyzję, która jest podejmowana w warunkach ogromnej niepewności dotyczącej dalszego rozwoju pandemii w Polsce – dodał.

Zobacz także

Podoba Ci się ten artykuł?

Powiązane tematy:

i
Treści zawarte w serwisie mają wyłącznie charakter informacyjny i nie stanowią porady lekarskiej. Pamiętaj, że w przypadku problemów ze zdrowiem należy bezwzględnie skonsultować się z lekarzem.