Przejdź do treści

Kiedy lekarz może zlecić badanie na koronawirusa? Jest nowe rozporządzenie ministra zdrowia

Kiedy lekarz może zlecić badanie na koronawirusa? Jest nowe rozporządzenie ministra zdrowia
Kiedy lekarz może zlecić badanie na koronawirusa? Jest nowe rozporządzenie ministra zdrowia/ GettyImages
Podoba Ci
się ten artykuł?
Podoba Ci
się ten artykuł?

Nowe rozporządzenie ministra zdrowia mówi, że lekarz podstawowej opieki zdrowotnej może zlecić test na koronawirusa. Jasno określa, kiedy to może nastąpić i jaka jest dalsza ścieżka postępowania. Co ciekawe, cztery objawy typowe dla zarażenia wcale nie będą konieczne, żeby skierować pacjenta na badanie. Zasady obowiązują od 9 października 2020 r.

Test zleca lekarz

Nowe rozporządzenie ministra zdrowia mówi, że w sytuacjach uzasadnionych stanem zdrowia pacjenta, na podstawie porady lub teleporady, lekarz zleca wykonanie badań diagnostycznych, w tym testu molekularnego RT-PCR w kierunku wirusa SARS-CoV-2. Przy czym pacjent nie musi wcale mieć czterech objawów jednocześnie: gorączki, duszności, kaszlu i utraty węchu lub smaku.

W przypadku pacjenta, który jest w stanie samodzielnie się przemieszczać, lekarz przekazuje pacjentowi informację o punktach pobrań, w których można wykonać badanie i informację o konieczności nieprzemieszczania się środkami publicznego transportu. O wyniku testu pacjenta ma poinformować placówka, w której lekarz udziela świadczeń. Informację tę przekazuje się za pośrednictwem systemów teleinformatycznych lub systemów łączności, w tym przez telefon.

Gdy wynik testu będzie dodatni, lekarz kieruje go na izolację – w domu albo szpitalu, jeśli  konieczność hospitalizacji.

Przedłużenie izolacji domowej

W sytuacji skierowania pacjenta do odbycia izolacji w warunkach domowych lekarz podstawowej opieki zdrowotnej udziela pacjentowi – nie wcześniej niż w ósmej dobie jej odbywania – porady albo teleporady, podczas której dokonuje oceny stanu zdrowia.

W razie konieczności przedłużenia okresu trwania izolacji pacjenta, u którego wystąpiły objawy, lekarz informuje go o konieczności odbycia kolejnej porady albo teleporady w ostatnim dniu jej trwania. Podczas niej lekarz podejmuje decyzję o ewentualnym dalszym przedłużeniu izolacji.

Zobacz także

Podoba Ci się ten artykuł?

Powiązane tematy: