Nowy obowiązek zasłaniania nosa i ust w miejscu pracy nie dotyczy tylko biur, ale także „budynków użyteczności publicznej” przeznaczonych na potrzeby:

 • administracji publicznej,
 • wymiaru sprawiedliwości,
 • kultury,
 • kultu religijnego,
 • oświaty, szkolnictwa wyższego, nauki i wychowania,
 • opieki zdrowotnej, społecznej lub socjalnej,
 • obsługi bankowej,
 • handlu,
 • gastronomii,
 • turystyki i sportu,
 • usług, w tym usług pocztowych lub telekomunikacyjnych,
 • obsługi pasażerów w transporcie kolejowym, drogowym, lotniczym, morskim lub wodnym śródlądowym.

Co to oznacza w praktyce? Obowiązek noszenia maski będzie działał nie tylko w biurze czy w tzw. open spece (chyba że przebywa tam tylko jedna osoba, ale to raczej niemożliwe w dużych firmach), ale nawet w firmowej kuchni, kantynie czy tzw. pokoju socjalnym. Według serwisu prawo.pl od rozszerzonego obowiązku zasłaniania ust i nosa, który wszedł w życie 28 listopada, „wyjątków nie ma”.